Een Mei 2018: Demonstreer! / May First, Labour Day, 2018: Demonstrate!

een mei 2018

[Scroll down for English]

Een Mei 2018: demonstreer!

Sloop muren, geen mensen – doorbreek alle grenzen!

Eén Mei 1886. Arbeiders vechten, demonstreren, staken voor een achturige werkdag. Een strijd voor een beter leven. Een strijd voor rechtvaardigheid. Het wapen: solidariteit. Over de grenzen heen. Dwars dóór de muren tussen mensen. Een Mei is opgekomen als strijddag, maar tevens als herdenkingsdag voor die mensen die zich in Chicago hard maakten
voor die acht-urendag en daarvoor ter dood werden veroordeeld en opgehangen.

Eén Mei 2018. Er is veel veranderd. Arbeiders heten werknemers of ZZP-ers. Bazen heten werkgevers. De staat is ‘onze overheid’ . We zijn allemaal ’sociale partners’ in een ‘participatiemaatschappij’. Maar verder?
Topsalarissen voor ondernemers. Magere lonen, hoge werkdruk, schamele uitkeringen voor ons. Muren van haat worden opgetrokken. Haat die wordt opgestookt om de aandacht van onrecht af te leiden. Haat tegen vluchtelingen en migranten. Haat over de grenzen heen, met oorlog als uitkomst.

Wij willen tegengas geven, juist op Eén Mei. We willen grenzen doorbreken en muren tussen mensen slopen. Wij maken van de Eerste Mei wat die hoort te zijn: een dag van solidariteit en strijd.

Doe mee met de demonstratie:

Sloop muren, geen mensen! Doorbreek alle grenzen!
Datum en tijd: 1 Mei, 17:00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg

Organisatie: 1 Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg/

May First, Labour Day, 2018: Demonstrate!

Demolish walls, not people – break through all borders!

May First, 1886. Workers fight, demonstrate, strike for an eight hour working day. A fight for a better life. A fight for justice. Its weapon: solidarity. Beyond all borders. Right through the walls in between people. May First has arisen as a day of struggle, but at the same time as a day of remembrance for those who took a stand in Chicago for that eight hour day, were condemded to death for it, and hung.

May First, 2018. Much has changed. Workers are now called employees or small entrepreneurs. Bosses are called employers. The state is now ‘our government’. We are all supposed to be in ´social partnership´ in a ´participative society´. But beyond that?

Topsalaries for big businesspeople. Meagre wages, high, stressful work loads, low welfare benefits for the rest of us. Walls of hatred are being created. Hatred being stoked to distract attention from injustice. Hatred against refugees and migrants. Hatred beyond borders, with war as a result.

We want to push back, especially on Labour Day, the First of May. We want to break through borders and demolish walls between people. We turn the First of May into what it should be: a day of solidarity and struggle.

Take part in the demonstration:

Demolish walls, not people: Break through all borders:

Date and time: 1 May, 17.00 hour

Location: Heuvel, Tilburg

Organisation: Een Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg/

27/03/2018 Vierde vergadering Een Mei @ Hall of Fame, Tilburg

Scroll down for English

Vierde vergadering over 1 Mei-demonstratie Tilburg

Net als voorgaande jaren komt er weer en Eén Mei-demonstratie in Tilburg.
Inmiddels hebben drie voorbereidingsvergaderingen plaatsgevonden.
We organiseren een optocht, voorafgegaan en/ of afgesloten met
enkele sprekers. De leus wordt: Sloop muren, geen mensen – Doorbreek alle
grenzen! De groep werkt als actiecomité, onder de noemer ‘1 Mei Tilburg’.

Er is een vierde vergadering gepland. Wie mee wil denken, mee wil helpen
en/ of mee wil organiseren is daar van harte welkom.

Plaats: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Datum en tijd: dinsdag 27 maart, 19.30 uur.
Weest welkom!

Fourth meeting about First of May-demonstration Tilburg

Just like preceding years, there will be a First of May-demonstration in
Tilburg this year. Three preparatory meetings have already taken place.
We are organising a march, with a few speakers before and/or after.
Motto of the demonstration: Sloop muren, geen grensen – doorbreek alle
grenzen which means: demolish walls, not people – break through all
borders. The group works as an action committee, under the name ‘1 May
Tilburg’.

A fourth meeting has been planned. Anybody who wants to participate in
brainstorming, helping organize the action, is welcome.

Location: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Date and time: Tuesday, 27 maart, 19.30 hour

Welcome!

6 april: Informatieavond: Hoezo, 1 Mei? @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

hoezo 1 meiEén Mei 2018 nadert! De Eerste Mei: Dag van de Arbeid, dag van strijdbare solidariteit. Ook dit jaar zal er in Tilburg weer het één en ander gebeuren. Een demonstratie door de binnenstad laat in de middag, een lezing in de avond. Maar… waar gaat die Eerste Mei precies over? Waar komt de traditie vandaan= Wat is de betekenis ervan, hoe veranderde dit door de jaren heen, en waarom blijft het zo belangrijk om de Eerste Mei strijdbaar te blijven vieren?

Rond deze vragen organiseert Autonomen Brabant een informatieavond. Daar zal tevens aandacht gevraagd worden voor de diverse activiteiten op Eén

Mei, en voor de vraag hoe mensen daar zelf aan kunnen bijdragen. Ook zal er actiemateriaal beschikbaar zijn om voor een grote opkomst bij de Eén Mei-viering te helpen zorgen. Koffie, thee en dergelijke zullen klaar staan.

Plaats: Cultuurhuis Monopole, Langestraat 13, Tilburg
Datum: Vrijdag 6 april

Programma:
19:30 uur: Zaal open/opwarmen/wat drinken
20:00 uur: Lezing: ‘Hoezo, Eén Mei?’ door Peter Storm, met ruimte voor vragen en discussie
21:00 uur: informeel napraten, materiaalverspreiding en dergelijke
21:30 uur: afsluiting

Op de avond zal tevens de distro van Autonomen Brabant aanwezig zijn, met stickers, brochures en boeken, tegen donatie verkrijgbaar.

De toegang tot de bijeenkomst is uiteraard vrij.

Hopelijk tot ziens op 6 april – en voorwaarts naar een vurige solidaire Eerste Mei!

Organisatie: Autonomen Brabant
Website: http://autonomenbrabant.nl/
Mail: info@autonomenbrabant.nl

13/03/2018 Derde vergadering Een Mei @ Hall of Fame, Tilburg

Scroll down for English

Derde vergadering over 1 Mei-demonstratie Tilburg

Net als voorgaande jaren komt er weer en Eén Mei-demonstratie in Tilburg.
Inmiddels hebben twee voorbereidingsvergaderingen plaatsgevonden.
We zetten in op een korte optocht, voorafgegaan en/ of afgesloten met
enkele sprekers. De leus wordt: Sloop muren, geen mensen – Doorbreek alle
grenzen! Internationale solidariteit zal nadrukkelijk in de schijnwerper
wordt gezet.
De groep werkt als actiecomité, onder de noemer ‘1 Mei Tilburg’.
Er is een derde vergadering gepland. Wie mee wil denken, mee wil helpen
en/ of mee wil organiseren is daar van harte welkom. Dat geldt
nadrukkelijk ook als je niet bij de eerste en/ of tweede vergadering bent
geweest.

Plaats: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg

Datum en tijd: dinsdag 13 maart, 19.30 uur.

Weest welkom!

Third meeting about First of May-demonstration Tilburg

Just like preceding years, there will be a First of May-demonstration in
Tilburg this year. Two preparatory meetin gs have already taken place.
We intend to have a short march, with a few speakers before and/or after.
Motto of the demonstration: Sloop muren, geen grensen – doorbreek alle
grenzen which means: demolish walls, not people – break through all
borders. International solidarity will be put in the spotlight.
The group works as an action committee, under the name ‘1 May Tilburg’.
A third meeting has been planned. Anubody who wants to participate in
brainstorming, helping organize the action, is welcome. This applies
emphatically alsowhen you have not been present at the first and/ or
meeting.

Location: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg

Date and time: Tuesday, 13 maart, 19.30 hour

Welcome!

25/03/2018 Lezing door dr. H. G. Siebers @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen
Racisme en Discriminatie. Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde
Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville
(Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep
mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten). De
apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog
aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld
staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar
aandoen. Diverse steden in Nederland (o.a. Tilburg) doen mee aan deze
actiedag.

In Tilburg organiseert de AntiRacismeGroep (ARG) op zondag 25 maart 2018 een
lezing door:

Dr. H.G. (Hans) Siebers

associate professor Tilburg University

over

DE POSITIE VAN MENSEN MET EEN MIGRATIE-ACHTERGROND IN ONZE SAMENLEVING

Thema: het wordt mensen met een migratie-achtergrond erg moeilijk gemaakt om
volwaardig deel te nemen aan onze samenleving. Uitsluiting, discriminatie en
deportatie zijn aan de orde van de dag. Politieke partijen slaan er
electorale munt uit om deze ontwikkelingen te bevorderen in plaats van aan
te pakken. Velen van ons stellen zich de vraag: “Is dit nog het land waarin
ik ben opgegroeid?” Om het tij te keren is het van groot belang dat we goed
begrijpen waar het om gaat. Is het racisme? Is het populisme? Is het
rechts-extremisme? Is het nationalisme? Als er historische parallellen te
trekken zijn, waar liggen die dan? Bij de slavernij? Bij de Holocaust? Bij
de etnische zuiveringen in voormalig Joegoslavië? Wat kunnen we daarvan
leren? Hoe kunnen de de huidige ontwikkelingen verklaren?

Lezing door Dr. H.G. (Hans) Siebers, associate professor Tilburg University

Datum: zondag 25 maart 2018

Plaats: Cultuurhuis Monopole,

Langestraat 13, Tilburg

Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)

Toegang: gratis

Met vriendelijke groet,

www.antiracismegroep.nl
info@antiracismegroep.nl

LAAT RACISME NIET WINNEN!

27-02 Tweede overleg Een Mei acties Tilburg

een mei

Scroll down for English

Tweede vergadering over 1 Mei-demonstratie Tilburg

Net als voorgaande jaren komt er weer en Eén Mei-demonstratie in Tilburg.
Een eerste overleg daarover heeft al plaatsgevonden. We zetten in op een korte optocht, voorafgegaan en/ of afgesloten met enkele sprekers. Leus en oproep staan nog niet vast, maar dat internationale solidariteit nadrukkelijk in de schijnwerper wordt gezet, staat wel vast. De groep werkt als actiecomité, onder de noemer ‘1 Mei Tilburg’.

Er is een tweede vergadering gepland. Wie mee wil denken, mee wil helpen en/ of mee wil organiseren is daar van harte welkom. Dat geldt nadrukkelijk ook als je niet bij de eerste vergadering bent geweest.

Plaats: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Datum en tijd: dinsdag 27 februari, 19.30

Weest welkom!

Second meeting about First of May-demonstration Tilburg

Just like preceding years, there will be a First of May-demonstration in Tilburg this year. A first organizational meeting has already taken place.
We intend to have a short march, with a few speakers before and/or after.
Motto and call-out ahave not yet been determined. However, international solidarity will be put in the spotlight. That much is certain. The group works as an action committee, under the name ‘1 May Tilburg’.

A second meeting has been planned. Anubody who wants to participate in brainstorming, helping organize the action, is welcome. Tis applies emphatically alsowhen you have not been present at the first meeting.

Location: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Date and time: Tuesday, 27 February, 19.30 hour

Welcome!

13-02 Uitnodiging: voorbereidingsmeeting 1 Mei 2018 Tilburg

een mei

Uitnodiging: voorbereidingsmeeting 1 Mei 2018 Tilburg

Beste mensen,

De volgende Eerste Mei komt er weer aan! Afgelopen jaren hebben in Tilburg op die dag krachtige vieringen plaatsgevonden, met zowel in 2016 als in 2017 een demonstratieve optocht met sprekers en muziek. Ook dit jaar willen mensen in Tilburg graag weer zoiets organiseren om die dag op strijdbare en demonstratieve wijze kracht bij te zetten.

Om die 1 Mei-actie op de rails te zetten, vindt op dinsdag 13 februari een vergadering plaats. Die is bedoeld voor iedereen die hierbij mee wil helpen.

Datum en tijd: 13 februari 19.30
Plaats: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone)

Hopelijk tot ziens dan en daar!

https://www.facebook.com/1MeiTilburg/

28/06 informatie bijeenkomst *Ik word gediscrimineerd vanwege mijn handicap.* @ MFA Het Kruispunt, Tilburg

arbeidshandicap

Uitnodiging informatie bijeenkomst.

*Ik word gediscrimineerd vanwege mijn handicap.*

*Wat kan ik doen met het nieuwe VN-verdrag handicap in de hand?*

Het Tilburgs Overleg Gehandicaptenorganisaties organiseert samen met Het College voor de Rechten van de Mens een informatieavond over welke stappen je kunt ondernemen om discriminatie aan de kaak te stellen. De bijeenkomst is:

*28 juni 2017, woensdagavond van 19.30 tot 21.00 *

*in MFA Het Kruispunt, Sinopelstraat 1, 5044 KP Tilburg.*

Gastspreker is: Keirsten de Jong, senior beleidsmedewerker, College voor de Rechten van de Mens

Je ervaart regelmatig drempels als je aan de samenleving wilt deelnemen.
Bijvoorbeeld omdat gebouwen, toiletten, websites of winkels niet toegankelijk zijn. Of omdat je moeilijk aan een baan of een stageplek kunt komen. Ook zijn er nog veel kinderen die thuis zitten omdat zij vanwege hun beperking niet tot een school worden toegelaten.

Het VN-verdrag handicap verplicht de overheid, maatschappelijke organisaties en ondernemers maatregelen te nemen om mensen met een beperking te kunnen laten deelnemen.
Het College voor de Rechten van de Mens houdt toezicht op de naleving van het VN-verdrag handicap en de manier waarop het verdrag in de praktijk wordt gebracht in Nederland.

Het College oordeelt in individuele gevallen over discriminatie van mensen met een beperking op grond van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte.

Mocht je mensen kennen die interesse hebben. Stuur dan deze mail door, zet het op je website of deel het via je facebookpagina.

Jannes Ligtenberg
Directeur TOG
Werk: 013-4686165
www.togtilburg.nl
www.toegankelijktilburg.nl
www.facebook.com/togtilburg

7 mei: Tilburg samen sterk tegen Pegida – diverse acties om te laten zien waar Tilburg voor staat

Op 7 mei wordt door de extreem rechtse Pegida gedemonstreerd in Tilburg, waarschijnlijk op het Willemsplein, met een boodschap van haat tegen moslims, vluchtelingen, migranten, mensen die ‘anders’ zijn.

Na afloop van deze Pegida demonstratie willen wij tezamen komen op (de gewijzigde locatie:) het Burgemeester Stekelenburgplein (het plein met de fonteinen aan de achterkant van Centraal Station) om opnieuw verbinding met elkaar te maken, vanaf 17.00u.
Mensen van diverse achtergronden mogen elkaar ontmoeten en met elkaar in echt contact en echte verbinding komen.
We willen iedereen oproepen om van 17.00 tot 18.00u een stil protest te houden op het Burgemeester Stekelenburgplein en een kring te maken voor een wereld waarin haat en verdeeldheid niet meer nodig zijn.

Eerder op de dag zal er ook andere actie gevoerd worden onder de naam Zeg NEE tegen Pegida in Tilburg om te bepalen wat tijdens de haatdragende optocht gedaan kan worden. Houd hiervoor https://afanoordbrabant.noblogs.org/ in de gaten, de actie staat los van onze bijeenkomst om 17.00u

We hopen jullie te mogen ontmoeten op 7 mei. Info:http://www.facebook.com/events/273891183068605/

26/04 Uitnodiging laatste voorbereidende 1 Mei-overleg, (woensdag 26 april 20:00) @ Hall of Fame

een mei

Uitnodiging laatste voorbereidende 1 Mei-overleg, (woensdag 26 april 20:00)

Beste mensen,

De afgelopen tijd kwamen een aantal mensen bijeen om te overleggen over een actie op 1 Mei te Tilburg.

Daar is uitgekomen dat we 1 mei een manifestatie houden waarbij we om 17.00u verzamelen op De Heuvel. De oproep staat online op http://www.georganiseerde-weldaad.nl/2017/03/28/vier-1-mei-dag-van-de-arbeid-en-doe-mee/

Inmiddels is ook bekend dat een week later (7 mei) extreem rechts (Pegida) in Tilburg demonstreert, waar ook 1 mei tegen zal worden opgeroepen, wie 7 mei dus een tegengeluid wil laten horen doet er goed aan om ook 1 mei te komen: Tegen de haat, voor elkaar!

Om de laatste dingen rondom de actie door te spreken komen we nog een keer bijeen
en wel op woensdag 26 april om 20:00u in de Hall of Fame, Burgemeester Broxlaan 6,
Spoorzone; let op: ingang via Ladybird Skatepark, om de hoek, vraag binnen naar de ‘vergaderruimte’.
Ook als je nog niet meer hebt vergaderd maar wel je steentje wilt bijdragen, ben je van harte welkom!

De meeting wordt gefaciliteerd door Georganiseerde Weldaad maar is dus
nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die in bovenstaande geest aan een
solidaire 1 Mei-viering wil meewerken.

03-04 Uitnodiging vierde 1 Mei-overleg, (maandag 3 april 20:00) @ Hall of Fame

1 mei 2017

Uitnodiging vierde 1 Mei-overleg, (maandag 3 april 20:00)

Beste mensen,

Op 31 januari en 1 maart en 15 maart kwamen een aantal mensen bijeen om te overleggen over een
eventuele actie op 1 Mei te Tilburg. Daar is uitgekomen dat we 1 mei een manifestatie houden waarbij we om 17.00u verzamelen op De Heuvel.

Een oproep staat intussen online. Zie
http://www.georganiseerde-weldaad.nl/2017/03/28/vier-1-mei-dag-van-de-arbeid-en-doe-mee/

Om de zaak verder op poten te zetten is er een vierde bijeenkomst gepland,
en wel op maandag 3 april 20:00  in de Hall of Fame, Burgemeester Broxlaan 6,
Spoorzone; let op: ingang via Ladybird Skatepark, om de hoek, de vergadering zelf vind in de ‘zaal’ plaats.
Ook als je de eerdere meetings niet aanwezig was maar wel verder mee
wilt helpen, ben je van harte welkom!

De meeting wordt gefaciliteerd door Georganiseerde Weldaad maar is dus
nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die in bovenstaande geest aan een
solidaire 1 Mei-viering wil meewerken.

Vier 1 Mei, Dag van de Arbeid en doe mee

1 mei 2017
Vier 1 Mei, Dag van de Arbeid en doe mee:

TEGEN DE HAAT – VOOR ELKAAR!

De haat rukt op. Verkiezingsuitslagen laten het zien. Een president van de VS geeft het slechte voorbeeld. Je merkt het op sociale media en op straat Doelwit: moslims, vluchtelingen, migranten, mensen die ‘anders’ zijn. Doelwit: de solidariteit. Doelwit van hatelijkheid en verdeel-en-heers: wij allemaal.

Veel mensen willen dat niet. Veel mensen zoeken verbinding, niet met bangmakers en haatpredikers, maar met elkaar. Vanuit het idee dat diversiteit geen bedreiging is, maar een verrijking. Vanuit het idee dat we samen sterk staan tegen degenen die ons verdelen om ons beter te bespelen. Vanuit het idee dat we samen sterk staan en kunnen werken aan een solidaire wereld.

Over deze mensen, over jou en mij, gaat de Eerste Mei! Deze datum, de Internationale Dag van de Arbeid, staat sinds meer dan 120 jaar symbool voor de strijd voor een achturige werkdag, een strijd waarin arbeiders hun leven gegeven hebben. Een strijd van arbeiders voor een behoorlijk leven, in vrijheid en waardigheid. De 1 Mei-gedachte leeft, overal waar de solidariteit haar kop opsteekt, tegen de verdrukking in.

Juist tegenover de oprukkende haat is de 1 Mei-gedachte harder nodig dan ook. Daarom roepen wij iedereen op ook dit jaar de Dag van de Arbeid te vieren, met een demonstratieve optocht.

Datum en tijd: maandag 1 mei: 17.00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg.
Organisatie: Georganiseerde Weldaad
http://www.georganiseerde-weldaad.nl/