23/05 March Against Monsanto Amsterdam 2015 en TTIP

march against monsantoWe gaan zaterdag 23 mei met een groepje naar Amsterdam om wederom te demonstreren tegen Monsanto en deze keer ook tegen TTIP.

We verzamelen voor station Tilburg centraal om 12:00 uur aanstaande zaterdag 23 mei.

Sluit u aan en mars mee!

21/05 Weldaad meeting @ Hall of Fame, Tilburg

Donderdag 21 mei van 20.00-22.00 uur vindt de eerstvolgende Weldaad-Meeting plaats in de vergaderruimte van de Hall of Fame, Tilburg.

Agendapunten zijn deze keer:

1. Voortgang Weldaad, acties voor komende tijd, nieuwe initiatieven rondom Weldaad?

2. Terugblik afgelopen maanden.

3. March Against Monsanto en TTIP op zaterdag 23 mei.
Waar gaan we heen, Amsterdam? Hoe kunnen we nog mensen bereiken met ons mee te doen?

4. Voortgang/updates Red de Pollepel

5. Overige/rondvraag

Hopelijk zien we jullie donderdag 21 mei bij onze vergadering. Aanmelden is niet nodig.

Tijd: 20.00u tot 22.00u

We zitten in de vergaderruimte van de Hall of Fame (Burgemeester Brokxlaan 6, op de Spoorzone)

Overzicht 1 mei activiteiten in Tilburg!

Op 1 mei, de dag van de arbeid, zijn er 3 verschillende activiteiten in Tilburg. Hieronder een overzicht:

12.30 – 15.00 uur. Raakveld, Geefhuishof 71, Tilburg; Werkconferentie Verantwoord Anders. Organisatie: Loes van Zuijlen. Klik hier voor meer info.

16.00 – 18.00 uur. Heuvelplein, Tilburg; Manifestatie “Opkomen voor elkaar,
wie je ook bent, van waar je ook komt”. Organisatie: 1 mei Tilburg Solidair. Klik hier voor mee info.

20.00 uur. Polygonale Loods (hal 46), Burgemeester Brokxlaan, Tilburg; Lezing door Dennis Bos over “November 1918, de vergissing van Troelstra”. Organisatie: Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS). Klik hier voor meer info.

1 mei Manifestatie Tilburg “opkomen voor elkaar”MANIFESTATIE


Opkomen voor elkaar,
wie je ook bent, van waar je ook komt

Heuvel, Tilburg
vrijdag 1 mei 2015
16.00 – 18.00 uur

Sprekers:
-Marjo Hoogzaad: 1 Mei Tilburg Solidair
-Suzan de Groot-Fikke: Red de Pollepel
-Gerda de Vries: Feniks Emancipatie Expertisecentrum Tilburg
-Nick J. Swarth over neoliberalisme
-Joris Hanse van Doorbraak over dwangarbeid/verplicht werken voor uitkering
Muziek:
Peter Storm, zang en gitaar

Organisatie: 1 mei Tilburg solidair

Werkconferentie Verantwoord Anders op 1 mei

Op 1 mei 2015 Dag van de Arbeid en Dag van het Basisinkomen informeert sociaal makelaar Loes van Zuijlen u over haar burgerinitiatief ‘In Brabant doen we het Verantwoord Anders’ Een voorstel voor een andere economische orde ter bevordering van sociale zekerheid in de breedste zin van het woord voor alle-tonen-burgers.

Ontwikkeld in combinatie met de beste ervaringen van de G1000 formule en de intentie van de D1000 vormt het de verbindende schakel om het herstel van onze economische huishouding op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken en de voorwaarde en énige juiste bedding voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.

Tijd: 12.30 – 13.00 uur  Inloop met Lunch
13.00 – 15.00 uur  Bijeenkomst
Locatie: Raakveld – Creatieve Zorgwerkplaatsen – Tilburg

Voor de looproute verwijst zij u graag naar www.raakveld.nl/contact.
Vanaf Tilburg Centraal neemt u Bus 142 naar Bushalte Broekhovenseweg
of voor 2 euro ‘n fietstaxi [www.fietstaxitilburg.nl]

Tot en met dinsdag 28 april kunt u zich aanmelden voor deelname en vervoer per fietstaxi via het contactformulier op  http://www.verantwoordanders.nl

Hier vindt u ook een uitgebreide beschrijving van dit burgerinitiatief met toelichting en motivatie.

Relevante site’s: www.G1000.nu en www.democratie1000.nl

http://www.verantwoordanders.nl/

Dag van de Arbeid-viering in Tilburg met lezing

Traditiegetrouw organiseert de Tilburgse Anarcho Sociëteit (TAS) op 1 mei, de Dag van de Arbeid, een lezing van Dennis Bos: De Vergissing van Troelstra.

Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog kwam een internationale revolutionaire golf op gang. Revoluties werden uitgeroepen in het Oostenrijks-Hongaarse Rijk en in tientallen steden in Duitsland. In heel Europa vonden stakingen, protesten en opstanden plaats. Ook in Nederland heerste onrust waardoor een echo van de gebeurtenissen in de rest van Europa op handen leek.
De Vergissing van Troelstra was een vergeefse oproep van Pieter Jelles Troelstra tot een socialistische revolutie in Nederland in november 1918. De poging duurde bijna een week, van 9 november tot 14 november. Deze gebeurtenis werd destijds De Roode Week genoemd, maar er was sprake van een veel grotere periode van onrust.

Dennis Bos (1969) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij promoveerde op de Amsterdamse socialistische arbeidersbeweging in de negentiende eeuw. Hij is docent Vaderlandse Geschiedenis aan de Universiteit Leiden en doet onderzoek naar de rol van fysiek geweld en erotiek in de geschiedenis van de politieke cultuur.

Waar?
Polygonale Loods/hal 46, Burgemeester Brokxlaan, Tilburg
vrijdag 1 mei; 20.00 uur zaal open 19.30 uur
mogelijkheid tot eten vooraf vanaf 18.30 (vegamaaltijd 5 euro; op is op)
De toegang is vrij; donaties worden hogelijk gewaardeerd.

Voorafgaand aan de lezing organiseert 1 Mei Tilburg Solidair een demonstratieve manifestatie op de Heuvel, Tilburg. Tijd: vanaf 16.00 uur.

Meer informatie via tanarchos.blog.com

Filmpje over sociaal eethuis de Polleppel in Tilburg


Het 34-jarige sociaal eethuis De Pollepel wordt nog steeds bedreigd met sluiting wegens de bezuinigingen bij de gemeente Tilburg. Op 12 januari j.l. is er een demonstratie, mede ondersteund door Weldaad, geweest in Tilburg voor het behoudt van de Pollepel. Inmiddels heeft de gemeente de sluiting van de Pollepel uitgesteld van 1 februari naar 1 juli. Dit is goed nieuws maar natuurlijk niet goed genoeg. De Pollepel moet blijven!

Blockupy grotendeels geslaagd met blokkades

Vandaag was het ‘Blockupy’ protest in Frankfurt waar zo’n 10.000 demonstranten uit heel Europa aan hebben deelgenomen. Een van de doelen van het protest was het verstoren van het openingsfeestje van het nieuwe gebouw van de Europese Centrale Bank (ECB). Dit is grotendeels gelukt doordat er vele toegangswegen geblokkeerd en gebarricadeerd waren voor lange tijd. De verantwoordelijken voor een inhumaan bezuinigingsbeleid in Europa beperkten hun feestje tot enkel een ‘korte plechtigheid’. Alle kritiek en woede op het beleid van de trojka (ECB, Internationaal Monetair Fonds en de Europese Commissie) is vandaag weer zichtbaar geworden op de straten van Frankfurt. Hulde aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt en laten we hopen dat de gewonden snel hersteld zijn en de 500 arrestanten weer snel vrij zijn.

Zie voor meer achtergrondinformatie: blockupy.org + globalinfo.nl + ravotr.nlindymedia.nl

Dit kan er ook gebeuren met een verlaten politiebusje middenin het protest Blockupy Frankfurt: zie deze film op youtube

Filmpje van 7 maart: solidariteitsdemo in Tilburg


Een twintigtal linkse activisten zijn in Tilburg begonnen met een dubbele solidariteitsdemonstratie. Evenzoveel politie agent, te paard en met de bike liepen mee. Op het Radiopleinje werd besloten de demo af te breken omdat de trein van 15.07 uur naar Eindhoven gehaald moest worden. Zij demonsteren om aandacht te vragen voor het behoudt van vrijplaats De Vloek in Scheveningen en van andere autonome vrijplaatsen over de hele wereld. In april wil Den Haag de vrijplaats in Scheveningen ontruimen en meteen slopen om plaats te maken voor een Topzeilcentrum. De Vloek werd bijna 13 jaar geleden gekraakt en is inmiddels uitgegroeid tot een vrijplaats met restaurants, Piratenbar, werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. De Vloek draait zonder winstoogmerk, in eigen beheer en krijgt geen subsidie. Uit angst voor rellen in een drukke zonnige binnenstad heeft burgemeester Peter Noordanus van Tilburg de demonstratie van AFA Eindhoven en Georganiseerde Weldaad onder voorwaarden toegestaan. De winkeliers in de binnenstad waren tevoren gewaarschuwd dat er een demonstratie zou zijn die mogelijk de openbare orde zou kunnen verstoren. Met de trein ging men van Tilburg naar Eindhoven om daar in het centrum te demonstratie te vervolgen. Een speciaal ACE-team (AntiConflictEenheid) van de politie Haaglanden volgde de demonstranten op de voet.

Rare jongens, die Nederlanders..

De Antiracismegroep Tilburg (ARG) organiseert op zondag 22 maart de lezing ‘Rare jongens, die Nederlanders’ door Hans Kaldenbach. De lezing gaat over cultuurverschillen. Dit zal plaatsvinden in Cultuurhuis Monopole, Langestraat 13 te Tilburg. Aanvang 14.00 uur en toegang is gratis.

10/03 Weldaad Meeting @ Hall of Fame, Tilburg

Dinsdag 10 maart van 20.00-22.00 uur vindt de eerstvolgende Weldaad-Meeting  plaats in de vergaderruimte van de Hall of Fame, Tilburg.

Agendapunten zijn deze keer:

1. Bestuurswisseling en taakverdeling.

2. Hoe kunnen we de diverse activiteiten die op 1 mei  georganiseerd worden door personen verbonden aan Weldaad, koppelen ?

3. Oproep voor deelname aan de Werkgroep BurgerRaad Tilburg (kartrekker).

4. Een AktieJaarAgenda Tilburg e.o. op de site (voorstel van Marjo en Loes) zodat zichtbaar wordt welke activiteiten b.v. op ‘gedenkdagen’ er het hele jaar door georganiseerd worden, zodat we tot meer samenwerking kunnen komen met andere clubs in Tilburg  en Weldaad meer zichtbaar wordt.

5. Voordracht vrijwilligersorganisatie van het jaar 2015.

6. Evaluatie 7 maart.

7. Blockupy Frankfurt 18 maart.

Hopelijk zien we jullie dinsdag 10 maart bij onze vergadering. Aanmelden is niet nodig.

Tijd: 20.00u tot 22.00u

We zitten in de vergaderruimte van de Hall of Fame (NS Plein 5, op de Spoorzone

Route bekendmaking voor de solidariteitsdemo a.s. zaterdag in Tilburg

Wij nodigen allen uit om op zaterdag 7 maart ons te komen versterken in de straten van Tilburg en Eindhoven om onze stem te laten horen voor het behoud van De Vloek en vrijplaatsen in het algemeen. Onlangs moest Op de Valreep in Amsterdam al wijken en nu is ook vrijplaats De Vloek in Den Haag (Scheveningen) aan de beurt.

Op zaterdag 7 maart vinden er 2 demonstraties plaats tegen de voorgenomen plannen van de gemeente Den Haag om vrijplaats De Vloek te ontruimen. Deze 2 demonstraties worden georganiseerd door Georganiseerde Weldaad en AFA Eindhoven.

Er wordt rond 13.30 verzamelt op het beginpunt in Tilburg.

Demonstratie 1
Locatie (verzamelpunt): Heuvel (Tilburg)
Tijd: 14.00 uur

Demonstratie 2
Locatie (verzamelpunt): 18 Septemberplein (Eindhoven)
Tijd: 16.00 uur

De Vloek werd 12,5 geleden gekraakt en is sindsdien uitgegroeid tot een onmisbare plek in de haven van Scheveningen waar allerlei non-profit initiatieven zich hebben kunnen ontwikkelen. Zo geeft de Vloek ruimte aan het biologisch-veganistisch restaurant “Water en Brood”, de concertzaal “de Piratenbar”, vele werkplaatsen, ateliers, woonruimtes en oefenruimtes voor bands. Alle dingen die gebeuren in de Vloek zijn opgezet en worden draaiende gehouden zonder subsidie en het pand wordt in eigen beheer gerund. Projecten in De Vloek kunnen zich vrij en zonder de druk van geld ontwikkelen. Wekelijks komen honderden mensen af op de activiteiten van de Vloek.

De gemeente Den Haag wil vrijplaats De Vloek op woensdag 1 april ontruimen en slopen omdat er een zeilcentrum moet komen. Plek voor Topzeilsport is er in de haven echter al genoeg maar toch moet De Vloek wijken voor het zoveelste prestige project waar niemand op zit te wachten. De vloek moet dus wijken voor een nieuw topzeilcentrum, terwijl er al een topzeilcentrum is en deze staat ook nog eens grotendeels leeg.

Het moet niet kunnen dat initiatieven van onderop altijd ontruimd en gesloopt worden voor projecten voor een paar rijke lui. Daarom is het belangrijk om onze stem te laten horen niet alleen in Den Haag, maar ook in de rest van Nederland en de wereld voor initiatieven die zonder de druk van geld en macht tot wording komen.

Komt daarom allen naar de solidariteitsdemonstraties voor het behoud van De Vloek en voor het behoud van autonome vrijplaatsen in het algemeen

Route Tilburg:

route de vloek

- Op de volgende locaties is een toespraak: Heuvel, Nieuwlandstraat ("Radioplein")
en Pieter Vreedeplein.

- Mocht er tijd tekort zijn in verband met de trein naar Eindhoven dan loopt de
route vanaf de Nieuwlandstraat richting Stationsstraat richting station NS.

https://www.facebook.com/events/408932582598768/