Burgemeester aan zet in strijd om Sociaal Centrum

Sinds afgelopen zaterdag 10 december is een pand aan het Stadhuisplein 350 gekraakt. Bedoeling van krakers is dat daar een sociaal centrum gevestigd wordt, van waaruit onder meer Occupy Tilburg haar activiteiten kan voortzetten nu Occupy Tilburg na ruim vijf weken haar tentenkamp ontruimd heeft. Intussen is uit diverse publicaties in de media (1), op basis van een toelichting bij gestelde vragen in de gemeenteraad, duidelijk dat de eigenaar, een vastgoedeigenaar in Den Haag, aangifte heeft gedaan. Volgens de gemeente is dit “de eerste stap in de richting van de ontruiming van het pand.”

Krakers, initiatiefnemers tot het sociaal centrum en mensen van Occupy Tilburg die hier een nieuwe plek hebben gevonden, zouden het hoogst kwalijk vinden als hiermee nu blindelings het traject richting ontruiming verder zou zijn ingeslagen. Veel wijst er immers op dat na ontruiming de al enkele jaren durende leegstand gewoon zou worden voortgezet. Om een potentieel waardevol sociaal initiatief te ontruimen voor leegstand is niet bepaald verstandig en asociaal beleid. Het zou niet voor het eerst zijn dat ontruiming in Tilburg slechts tot hernieuwde leegstand leidt: het pand aan de Lange Nieuwstraat 53 waar Weggeefwinkel Noppes voorheen gehuisvest was staat na vertrek wegens een zogenaamde huurder alweer 8 maanden leeg. Ook het pand aan de Hub van Doornenweg 101, waar krakers een Autonoom Centrum wilde beginnen en een gebruikersplan aanboden aan de gemeente, zit sinds onaangekondigde ontruiming in oktober 2010 antikraak-huisvesting. Zoiets kan de bedoeling niet zijn en gaat tegen alle logica in.

De groep die het pand na kraak bewoont dan wel gebruikt, is bereid om tot een overeenkomst met de eigenaar te komen totdat het pand daadwerkelijk verhuurd wordt. In de tussentijd zullen krakers, mensen van het sociaal centrum in wording, aldaar actieve Occupyers, een dreigende ontruiming aanvechten met alle daartoe beschikbare middelen. Activiteiten, van Occupy Tilburg en anderen, gaan ondertussen door zoals gepland.

(1) Mediaberichtgeving:
16-12-11 Omroep Brabant
16-12-11 Spits
16-12-11 Telegraaf
17-12-11 TilburgZ