Ontruimingsronde Tilburg is disproportioneel

Net vóór kerst, op dinsdag 20 december, hebben een viertal kraakpanden in Tilburg een brief van het Openbaar Ministerie ontvangen met daarin de aankondiging van ontruiming. Deze smakeloze zet is het resultaat van een bespreking op vrijdag 16 december in de lokale driehoek, te weten: Peter Noordanus (Burgemeester), Peter Verschuren (Districtschef) en de Wil Gijbels (Officier van Justitie). Het heeft er alle schijn van dat men in dienst staat van de vastgoedwereld en het grote geld. Niet het maatschappelijk nut maar het economisch nut voert hier de boventoon. Drie van de vier panden vechten de voorgenomen ontruimingen aan met drie verschillende dagvaardingen in kort geding tegen de staat.

Aanleiding
De betreffende bespreking in de lokale driehoek is tot stand gekomen doordat de Haagse vastgoedhandelaar Walco B.V. aangifte heeft gedaan van de kraak van zijn kantorencomplex aan het Stadhuisplein 350. Volgens het kadaster kocht de vastgoedmagnaat het complex in 2008, samen me
t meer onroerend goed, voor bijna €50.000.000. Inmiddels staat de ruimte al sinds september 2009 leeg. Krakers, initiatiefnemers tot he t s ociaal centru m en mensen van Occupy Tilburg die hier een nieuwe plek hebben gevonden, gebruiken de ruimte als Sociaal Centrum en organiseren er bijbehorende activiteiten. Als onderdeel daarvan heeft Occupy Tilburg een ruimte ingericht als infoshop, beleggen zij daar hun vergaderingen en zijn er andere activiteiten op komst waaronder een lezing over alternatieve economie. De beslissing van de lokale driehoek om de aangifte van dit pand niet alleen voort te zetten in een ontruiming van dit pand maar ook nog eens voor drie andere kraakpanden getuigd van proactief handelen en is een politieke in plaats van juridische beslissing.

Geschonden beleid
De lokale driehoek stelt in de toelichting bij gestelde vragen uit de gemeenteraad over de nieuwe kraak dat “de hele procedure loopt volgens de wettelijke kaders en het gemeentelijk beleid.“ Maar in de beleidsregels kraken die overgenomen zijn in het Raadsvoorstel ‘leegstandverordening Tilburg 2012’ staat dat het College van Burgemeester en Wethouders advies uitbrengt waarin ook “de reden van leegstand en de stappen die de eigenaar heeft genomen om leegstand te voorkomen” in worden meegenomen. Ook in de te verwachten leegstandverordening, waaraan Vereniging Weldaad actief heeft bijgedragen, staat in de koptekst dat de gemeente Tilburg het gewenst vindt “ongerechtvaardigde leegstand van gebouwen te bestrijden.” Met de aankomende ontruimingen laat men juist het tegenovergestelde zien en zorgen zij er mogelijk voor dat mensen ‘s winters hun woonruimte kwijtraken en waardevolle sociaal-maatschappelijke non-profit initiatieven ontruimt worden voor leegstand. Dit is onverstandig en in de praktijk ronduit asociaal beleid.


Ook bedreigd met ontruiming: Weggeefwinkel Noppes, Telegraafstraat 5
De alweer derde locatie sinds de opening bijna twee jaar geleden, aan de Lange Nieuwstraat 53 welke na gedwongen vertrek nog steeds leeg staat, betreft noodzakelijkerwijs wederom een kraakpand. Dit omdat onderhandelingen vanuit de weggeefwinkel met woningcorporaties en de gemeente, gericht op tijdelijk gebruik van leegstaande panden, helaas niets concreets hebben opgeleverd. Ook de meer dan 900 handtekeningen tellende petitie die afgelopen maart aan burgemeester Noordanus is overhandigd heeft het college naast zich neergelegd. De petitie vraagt om erkenning en tijdelijke huisvesting van de weggeefwinkel in een van de vele leegstaande gemeentepanden. Sinds de verhuizing van Noppes drie maanden geleden is er door vrijwilligers zo’n twintig kubieke meter afval afgevoerd, zijn er lekkages gerepareerd en andere klussen gedaan in het zwaar verloederde pand. Nu is de weggeefwinkel klaar voor opening op donderdag 29 december van 18.00 tot 21.00 uur en de vrijdag daarna van 13.00 tot 17.00 uur.

Vastgoedconnecties en voorgaande ontruiming
Met de ontruiming van een groot gemeentelijk kantoorpand aan de Hub van Doorneweg 101 op 20 oktober 2010 is de gemeente Tilburg een overhaaste en paniekerige weg ingeslagen. Ook daar waren gebruikers energiek bezig een constructieve invulling te geven, wat via een gebruikersplan kenbaar is gemaakt maar nooit een reactie op is gekomen, aan een leegstaand pand. Hieraan werd met groot machtsvertoon een einde gemaakt door de politie in opdracht van Burgemeester Noordanus en de zijnen, die vervolgens wederom niet meer naar het pand en het sociaal-cultureel initiatief hebben omgekeken.

Peter Noordanus was in 1989 als PvdA-wethouder al verantwoordelijk voor het sloopplan van sociaal centrum de Blauwe Aanslag in Den Haag. Vervolgens maakte hij de overstap naar de vastgoedwereld en werd voorzitter van de vereniging van projectontwikkelaars NEPROM en directeur van projectontwikkelaars-imperium AM vastgoedontwikkeling waar hij €375.000 per jaar verdiende. Zodoende beschermt onze huidige Tilburgse Burgemeester mogelijk zijn vastgoedvrienden en hoopt hij wellicht nog eens zo’n overbetaalde vastgoedfunctie binnen te slepen.

De gemeente zou haar leegstaand vastgoed op een eerlijke manier in gebruik moeten geven en ook woningcorporaties en commerciële vastgoedeigenaren daartoe moeten aansporen. Zolang de leegstandsproblematiek of woningnood voortduurt en malafide anti-kraakbureaus of speculanten daarvan misbruik maken is kraken nog steeds volkomen te rechtvaardigen, en behoren zogenaamde volksvertegenwoordigers niet zo respectloos om te gaan met hun medemensen.

PS Twee panden zijn met opzet niet genoemd bij adres op verzoek van de bewoners. Graag dit privacyverzoek in acht nemen.

Mediaberichtgeving:                                                    24-12-11 Brabants Dagblad:
23-12-11 Indymedia
23-12-11 Brabants Dagblad

23-12-11 Nujij.nl
23-12-11 Squat!net
24-12-11 Brabants Dagblad


27-12-11 Brabants Dagblad: