Kraak- en leegstandsbeleid piept en kraakt


Op maandag 16 januari is het raadsvoorstel in Tilburg over de leegstandsverordening besproken in de commissievergadering Fysiek. Een spreker vanuit Weldaad heeft nogmaals benadruk dat de beleidsregels kraken, die ook opgenomen zijn in de verordening, nageleefd moeten worden door de autoriteiten en zij niet lukraak panden moeten aanschrijven voor ontruiming.

In de beleidsregels kraken staat namelijk dat er bij aangifte van kraken de Lokale Driehoek bepaalt of er ontruiming plaatsvindt d.m.v. een prioriteitsafweging waarin “de eigenaar moet aantonen welke maatregelen hij heeft genomen om leegstand te voorkomen, maar ook of er potentiële gebruikers/huurders voor het betreffende pand zijn.” Dit is namelijk lang niet altijd gebeurt bij de recente ontruimingsplannen van een viertal kraakpanden in Tilburg. Sterker nog, de lokale driehoek heeft hoogstwaarschijnlijk zonder aangifte van de eigenaar en dus op eigen initiatief een voorgenomen ontruiming gestart. De praktijk strookt dus niet met het beleid en dit gaat niet onopgemerkt. Op aangeven van Weldaad gaat de Tilburgse Raad (o.a. GroenLinks) hierover vragen stellen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Ondanks dat Tilburg de tweede gemeente in Nederland is die een leegstandsverordening krijgt valt er wel wat te verbeteren. Zo mogen de stappen voor pandeigenaren om leegstand te voorkomen veel concreter. Ook zou het verplicht melden van leegstand moeten gelden voor heel Tilburg inclusief woningen en niet slechts een aantal gebieden en niet-woningen. De SP gaat daarvoor een amendement indienen. En de gemeente Tilburg moet niet in zee gaan met anti-kraakbureaus,  ongeacht het Keurmerk Leegstandsbeheer, waarover het klachten regent maar zou gebruik moeten maken van eerlijk tijdelijk verhuur via de leegstandswet.

Relevante mediaberichten:
16-01-2012 Indymedia: Overzicht kraak- en leegstandbeleid in aantal Nederlandse steden
16-01-2012 Brabants Dagblad: Leegstandsregister niet voor hele stad

17-01-2012 Brabants Dagblad: