Grove fouten politieoptreden 1 mei-demonstratie ‘11

De autoriteiten hebben de aard en omvang van de landelijke 1 mei-demonstratie, die vorig jaar in Utrecht werd gehouden, schromelijk overdreven. Het politieoptreden was gebaseerd op een opeenstapeling van inschattingsfouten. Dat heeft de politierechter vastgesteld in zijn vonnis tegen de enige demonstrant, die zich vanwege zijn gedrag voor de rechtbank moest verantwoorden.

Foto: Ramon Mosterd.

De man is weliswaar schuldig verklaard aan belediging van ambtenaren in functie maar de rechter legde, gezien de omstandigheden waaronder de demonstratie plaatsvond, geen straf op. De officier van justitie had een boete van 500 euro geëist. Het politie-optreden op 1 mei was in ogen van velen buiten iedere proportie. De politie hield elf personen aan maar uiteindelijk kwam er maar één voor de rechter. De beschuldiging aan het adres van de demonstranten dat ze over gevaarlijke materialen beschikten kon niet waargemaakt worden.

Burgemeester Wolfsen heeft nooit afstand genomen van het politie-optreden. Hij verklaarde tijdens een raadsinformatieavond dat de inzet van 228 politiemensen op uiteindelijk hooguit 150 demonstranten nodig was omdat er met de demonstranten geen contact gelegd kon worden. Woordvoerders van de demonstranten hebben zijn standpunt altijd grote onzin gevonden.

Bron: DNU door Jos van Sambeek op ma, 05/03/2012 – 16:15