Archive for March 13th, 2012

Update infodagen over M31 in Nederland

Het Nederlandse M31-netwerk organiseert in de aanloop naar de internationale actiedag een aantal informatieavonden. Deze zullen gaan over M31 zelf maar veel belangrijker, ook over de economische crisis, haar oorzaken en gevolgen. Met uitleg over het functioneren van het kapitalisme, privatiseringen, wat het IMF, de EU en ECB zijn, wat hun plannen zijn en wat de gevolgen hiervoor zijn voor ons gewone mensen. Maar ook over mogelijke alternatieven en hoe wij onszelf hier tegen kunnen verweren. Er zijn inmiddels vier bevestigde avonden bekend: Den Haag, Amsterdam, Tilburg en Groningen. Zie onderin voor meer info…
Read the rest of this entry »

17/03 10.30-21.30 Tilburg; Genoegdag/Transitiefestival

Landelijke Genoegdag – transitie festival

Op zaterdag 17 maart organiseert Godelieve Engbersen voor de vierde keer alweer de Landelijke Genoegdag in samenwerking met Genoeg en Transition Towns wordt de Genoegdag in 2012 tevens een Transitie Festival.

Een groeiende groep Nederlanders heeft meer met doen-denken dan met doem-denken! Een wereld enkel en alleen gestoeld op economische groei kraakt uit haar voegen. De landelijke Genoegdag biedt graag een alternatief. Nieuwe realisten gaan zélf aan de slag om de wereld duurzaam te veranderen! Met een veelzijdig programma waarin ‘Praktisch Idealisme’ centraal staat. Voor mensen die in eigen huis of buurt aan de slag willen om hun manier van wonen, werken, en leven minder spullen en olie-afhankelijk te maken.

Kom langs op zaterdag 17 maart 2012 in het Klassetheater, Carre 16, Tilburg. Twintig minuten wandelen van Centraal Station Tilburg. Kaartjes bestellen kan binnenkort digitaal via webshop van Genoeg -  Hét tijdschrift over duurzaam leven, met minder spullen, meer kwaliteit, minder gedoe en meer tijd.

Dagkaart 8€.  Inschrijfformulier via webwinkel uitgeverij Genoeg binnenkort via: http://www.genoeg.nl/

Reserveer deze dag alvast in je agenda!

Inhoud van de dag
10.30-10.50: Dagopening
11.00-12.00: Transition Town (TT) Nederland, Deventer en Tilburg
12.00-17.00: Klasse Theater – Informatiemarkt
12.20-12.50: Consuminderhuis Landgraaf
12.50-13.30: LUNCH (wat het u waard is, niet gratis)
13.30-14.00: Wandeling
13.30-14.00: Alternatief programmawandeling
14.05-15.00: Jeroen van Agt met OliNo
15.20-16.00: Herman Verhagen en Bram van Sambeek met een performance
16.30-17.20: Show ‘MilieuRidder Ray’
17.45-18.15: Muzikale afsluiting Sandra Coelers
18.15-18.45: Nazit in Klassetheater
19.15-21.30: Vegetarisch eten in De Verdieping, St. Annastraat 20

Origineel bericht op: http://transitiontowns.nl/archief/10012

18/03 9.30-17.00 Tilburg: Landelijk Transition Towns

Op zondag 18 maart faciliteert Transition Town Tilburg het derde landelijke TT Treffen. Op een TT Treffen staat, naast gezelligheid en kennismaking, het uitwisselen van tips en ervaringen tussen lokale TT-groepen centraal. Transition Towns wil een levendige en lerende beweging zijn. Daarvoor is het nodig dat we regelmatig en met optimisme kijken naar wat wel werkt, wat niet werk en waarom dan wel of niet. Het Treffen is gevuld met ‘Best Practices ‘, mini-workshops en ad-hoc ontmoetingen in een structuur van Open Space.

Read the rest of this entry »

21/03 20.00 Tilburg: open avond antiracismedag

Internationale antiracismedag in buurthuis In de Boomtak én in de Ontmoetingskerk

In 1966 hebben de Verenigde Naties 21 maart uitgeroepen tot ‘internationale dag ter bestrijding van alle vormen van rassendiscriminatie’. Die datum werd gekozen, omdat op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op demonstranten in een vreedzaam protest tegen rassendiscriminatie in Zuid-Afrika.

Anno 2012 is er in onze samenleving nog altijd sprake van toenemende tweedeling. Aan de ene kant is dat aanwijsbaar in de steeds grotere wordende inkomensverschillen. Aan de andere kant is er een groeiende onverdraagzaamheid en intolerantie. De campagnes van Wilders en zijn PVV hebben de moslimhaat sterk doen toenemen; zijn huidige hetze tegen Oost_Europeanen creëert een nieuwe kloof. Antisemitische incidenten zijn ook in Nederland weer frequent aanwezig en de haat tegenover homo’s uit zich in steeds meer voorkomend openlijk geweld. Discriminatie op de arbeidsmarkt is nooit weg geweest.

In de Boomtak

In het kader van 21 maart heeft de AntiRacismeGroep Tilburg (ARG) in nauwe samenwerking met TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) een open avond georganiseerd. Daar zal de documentaire Vreemd in de buurt van Patrick Bisschops worden getoond, waarna er gediscussieerd kan worden. Vreemd in de buurt is een documentaire over de Haagse Transvaalbuurt . Steeds meer autochtonen verlaten de wijk en allochtonen nemen hun plaats in. Beide groepen leven langs elkaar heen en weten weinig van elkaar. De snackbar is inmiddels vervangen do or een rotikraam en naast de kerk staat een moskee. Niettemin vinden nieuwkomers en achterblijvers elkaar in de liefde voor de duivensport. Duivenspeciaalzaak De Zwarte Vogel staat symbool voor de verandering in de wijk

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 maart in buurthuis In de Boomtak aan de Boomstraat 81 en zal aanvangen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

De toegang is gratis!

Ontmoetingskerk

Het Huis van de Wereld organiseert diezelfde avond de voorstelling As I Left My Fathers House.  Die vertelt drie hartverscheurende verhalen van vluchtelingen met ‘n verschillende culturele en religieuze achtergrond, een jood, een Christen en een Moslim. Ze vertellen over hun wereld, een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld en extremisme.

Deze voorstelling is te zien in de Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14, Tilburg (Oud-Noord): woensdag 21 maart, 20.00 tot 22.00 uur; ook hier is de toegang gratis. U hebt de mogelijkheid om bij de voorstelling een bijdrage te doneren aan New Dutch Connections.

Zie verder TAS activiteiten

24/03 14-17u Tilburg: Info middag kapitalisme en M31

Occupy Tilburg en Vereniging Weldaad organiseren gezamenlijk een informatiemiddag over kapitalisme en het verzet daartegen, met name aan de hand van de situatie in Griekenland. De informatiemiddag vindt mede plaats in de aanloop van een Europese Actiedag tegen Kapitalisme. Die zal een week later, zaterdag 31 maart, plaatsvinden met onder meer een landelijke demonstratie in Utrecht.

Het programma bestaat uit de lezing “Kapitalisme, crisis, verzet: Griekenland als voorbeeld” door Peter Storm (Occupy Tilburg) en informatie over de demonstratie M31 en het internationale karakter daarvan. Ook is er gelegenheid tot discussie, onderlinge kennismaking en een drankje aan de bar. De toegang is gratis.
Read the rest of this entry »

31/03 Europese Actiedag tegen Kapitalisme

Linkse organisaties en libertaire basisvakbonden roepen op tot internationale ActiedagOrigineel: http://march31.net/2011/news/left-wing-organisations-and-libertarian-bas…

Op een internationaal overleg in December 2011 in Frankfurt am Main hebben verschillende linkse organisaties en basisvakbonden uit Griekenland, Spanje, Polen, Oostenrijk en Duitsland besloten een gemeenschappelijk initiatief te starten tegen de kapitalistische hervormingen onder de huidige crisis Op 31 maart zal er een ‘Europese dag van actie tegen kapitalisme’ gehouden worden, met gelijktijdige demonstraties in die landen onder de noemer ‘M31’. Groepen uit andere landen zullen hoogstwaarschijnlijk aansluiten, aangezien het netwerken verder gaat. Protesten zullen gericht zijn tegen neoliberale en ondemocratische opgelegde maatregelen door de Europese Unie (EU), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Internationale Monetaire Fonds (IMF).

De betrokken antikapitalistische organisaties willen een duidelijk tegen geven tegen verder bezuinigingen, hoofdzakelijk aangedreven door Duitsland en uitgevoerd over de ruggen van arbeiders, werklozen, studenten en migranten.
“Wij protesteren tegen nationalistische propaganda gericht tegen loonarbeiders in Zuidelijke Europese landen, en tegen het spierballenvertoon van de EU aan zijn buitengrenzen. Daar tegenover roepen de organistoren van M31 op tot transnationale solidariteit en zelf-organisatie van degenen die getroffen worden door verdere bezuinigingen, privatisering en kapitalistische uitbuiting”.

Tot nu toe is er geen efficiënte transnationale solidariteit tussen arbeiders, vakbonden, werklozen en migranten. Als we willen dat dit verandert, zullen we het zelf moeten doen.

De internationale actiedag in het voorjaar zal de voorbode zijn van een komend Europees initiatief van linkse organisaties en basisvakbonden, die meer protesten in 2012 zullen voorbereiden. Wij nodigen andere emancipatoire bonden en organisaties uit om zich bij M31 te voegen. Zie aub. De oproep voor Actie op www.march31.net. We zullen met plezier elke vraag of voorstel beantwoorden.

*Laten we beginnen!*

*Internationale oproep:* http://march31.net/call-for-action/
*Website: *http://www.march31.net
*Contact:* m31@riseup.net

Oproep voor Actie

Europese Actiedag tegen Kapitalisme
31 Maart 2012 | march31.net

Europa staat voortdurend op zijn kop. Gedurende maanden verergert de crisis rond krediet en staatsschulden. Een serie hectische EU-conferenties heeft noodmaatregelen opgeleverd die het kapitalisme moeten redden. Als deze maatregelen zouden mislukken, verzekeren regeringen en media ons, dan is het resultaat ineenstorting, recessie en massale armoede. Deze apocalyptische retoriek plaveit de weg voor zelf meer neoliberale hervormingen waarvan de sociale effecten nog maanden gevoeld zullen worden – als wij ons daar niet tegen verzetten. Gedurende de hele crisis werd ons voorgehouden dat het kapitalisme beteugeld zou moeten worden, en dat banken en bedrijven ook een deel van de lasten zou moeten dragen die ze zelf veroorzaakt hebben. Wat nu gebeurt is precies het tegenovergestelde: de EU, haar lidstaten en andere Europese landen versterken de concurrentie en voeren verwoestende publieke bezuinigingsprogramma’s door om private winsten veilig te stellen. Daarmee reproduceren ze echter ook de destructieve logica van het kapitalisme. Het bestaan van crises, alomvattende machteloosheid en armoede, wat afsteekt tegen private, dat wil zeggen exclusieve rijkdom, zijn inherente elementen van kapitalisme. Laten we ons organiseren voor een betere samenleving!

Het is het systeem!
De afgelopen jaren heeft de kapitalistische globalisering de concurrentie tussen private bedrijven alsook tussen nationale economieën verscherpt. Alle leidende industriële natiestaten hebben hun markten diepgravend gedereguleerd, en hebben dat model ook opgelegd aan anderen. Ze hebben uitkeringen verlaagd, publieke diensten geprivatiseerd, arbeidsrechten verlaagd en sociale controle vergroot – alles in het belang van onbelemmerde kapitalistische groei. In Europa, kennelijk de zonnige zijde van het mondiale kapitalisme, worden onze levens in toenemende mate onzeker (precair) en neemt de sociale ongelijkheid toe. De zogenaamde ‘opkomende markten’ vinden zich in een staat van voortdurende sociale crisis, met rigide onteigeningen en brute uitbuiting, gesteund door regeringen ten dienste van een nationale groei die alleen een geprivilegieerde bovenlaag ten goede komt. In een obsessieve jacht naar competitieve voorsprongen, heeft neoliberaal beleid financiële markten op een kookpunt gebracht. Of het nu de dotcom boom was, of de goudkoorts van onroerend goed-fondsen en derivaten – die bellen zijn de ene na de andere gebarsten. Dit komt niet door individuele ‘graaizucht’ of ‘corruptie’ van een kleine elite, zoals veel beweerd wordt, maar door de simpele systematische geboden van het kapitalisme als sociale orde. Dat is de reden dat het systeem veranderd moet worden.

Het EU-regime te boven komen
In 2011 is de Europese monetaire en schuldencrisis geëscaleerd. Een aantal EU-lidstaten dreigt het bankroet, hetgeen de Euro als gemeenschappelijke munt in gevaar brengt. Volgens oppervlakkige en populistische beschouwingen, hebben deze staten ‘boven hun stand geleefd’. In werkelijkheid hebben ze alleen maar geprobeerd om economische groei te verkrijgen via leningen. Ze hebben dezelfde praktijk aangenomen als alle andere landen, alleen met minder succes. Als voorwaarde voor de financiële ruggesteun die geleverd wordt door de Europese Centrale Bank (ECB) en het nieuw opgerichte Euro borgfonds, moeten deze regeringen nu een nieuwe lading bezuinigingen doorvoeren. Een Europees schuldenlimiet wordt geacht het ‘vertrouwen in de markten’ te herstellen, natuurlijk ten koste van arbeiders, studenten en werklozen. Tegelijkertijd worden private winsten niet aangetast. Op veelal vergelijkbare wijze zetten het Internationale Monetaire Fonds (IMF), de EU en andere internationale instellingen opkomenden en overschakelende economieën onder druk om allerlei bezuinigingen door te voeren en de publieke sector grotendeels te privatiseren. Dit is allemaal gericht op het restaureren van het door crises geplaagde en uitbuitende regime van de EU, ten dienste van de daarin dominante economieën. Ondanks zekere verschillen van mening onderling, zijn Frankrijk en Duitsland er zonder veel weerstand in geslaagd hun beleid door te zetten. Natuurlijk is er wel wijdverspreid protest geweest. Initiatieven van onderop zijn op het hele continent ontsproten en die proberen de burgerlijke machteloosheid te boven te komen. Maar tot nu toe hebben zelfs massademonstraties en algemene stakingen weinig weten te bereiken. Nationale vakbonden buigen over het algemeen voor de eisen en beperkingen van het lokale kapitalisme. Er bestaat geen effectieve transnationale solidariteit tussen bonden. Als we willen dat dit verandert, zullen we het zelf moeten doen.

We kunnen beter
Huidig beleid in de EU en in Europa als geheel is even speculatief als kapitalisme ooit is geweest. Dat is omdat de bezuinigingsmaatregelen de economische stabiliteit op de waagschaal zet, evenzeer als door schulden opgeblazen groei. Er kan binnen het kapitalisme nooit een redding zijn, slechts eeuwig terugkerende crises. Waarom zouden we dan voortgaan met onze levens hiervoor te verkwisten? Laten we de neoliberale ideologie bestrijden, laten we op Europees niveau georganiseerd raken. Onze Actiedag op 31 Maart 2012 zal een eerste stap zijn. Gelijktijdige demonstraties in vele Europese landen zijn meer dan een signaal van solidariteit. Ze veroorzaken nu al transnationale discussie en samenwerking. Wij nodigen alle emancipatoire initiatieven uit om aan dit proces mee te doen. Wij beogen te groeien onafhankelijk van officiële instellingen, en zijn bereid tot een hardnekkige strijd. De crisis mag zich misschien in verschillende gedaantes voordoen in verschillende landen, maar we delen een gemeenschappelijk doel: Wij willen het kapitalisme niet redden, we willen dat te boven komen. Wij zijn tegen nationalisme. Het is van doorslaggevend belang om strijd te voeren tegen de voortdurende erosie van sociale voorzieningen, maar we moeten hoger mikken. Wij willen af van de fatale dwangbuizen van het kapitalisme en zijn politieke instellingen. Dat is de enige manier waarop de wijdverspreide eis voor ‘echte democratie’ kan worden vervuld.
————
Meer informatie op http://march31.net/

Tot de initiatiefnemers van de oproep behoren onder andere de Ums Ganze Alliantie uit Duitsland (bekend van de G8-blokkade in 2007, http://umsganze.org/) en de Anarchosyndicalistische FAU (http://www.fau.org/), Alpha Kapa en ESE uit Griekenland en anderen.

Los van dit initiatief heeft een ander breed netwerk, Interventionistische Linke, een oproep uitgebracht om op 15 mei (een dag voordat het EC-bestuur daar vergadert) de sta Frankfurt te gaan blokkeren http://www.dazwischengehen.org/en/story/2011/12/dear-comrades-and-friend…

Deze Nederlandse vertaling is van globalinfo.nl en gepost op indymedia.nl

04/04 20.30 Tilburg: Weldaad actievergadering

Nieuw actieproject en opzet vergaderingen Weldaad

Weldaad gaat, naast al haar activiteiten en groepen die zij ondersteunen, weer een open centraal actieproject organiseren vanuit Weldaad zelf. Het is de bedoeling dat het een gezamenlijke actieproject wordt, net zoals dat in 2010 en 2011 de campagne kraken was. Om meer mensen in de voorbereidingen van een nieuw actieproject te krijgen zijn de Weldaadvergaderingen voortaan gesplitst in de algemene- en de actievergaderingen. Iedereen is uitgenodigd om op woensdag 4 april om 20.30u in de Hall of Fame mee te denken over een nieuw project tijdens de actievergadering.

De algemene vergadering zal voortaan om de vier weken op woensdag plaatsvinden en kent dezelfde agenda als daarvoor alleen dan zonder bespreking van het centraal project. Er zal duidelijk en open gecommuniceerd worden over de vergaderingen en de inhoud daarvan. Weldaad hoopt vooral tijdens de actievergaderingen met een mooie groep weer iets gezamenlijk aan te pakken.

Wat: Actievergadering ‘Nieuw project 2012’
Wanneer:
Woensdag 4 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

Wat: Algemene vergadering
Wanneer:
Woensdag 11 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

11/04 20.30 Tilburg: Weldaad algemene vergadering

Nieuw actieproject en opzet vergaderingen Weldaad

Weldaad gaat, naast al haar activiteiten en groepen die zij ondersteunen, weer een open centraal actieproject organiseren vanuit Weldaad zelf. Het is de bedoeling dat het een gezamenlijke actieproject wordt, net zoals dat in 2010 en 2011 de campagne kraken was. Om meer mensen in de voorbereidingen van een nieuw actieproject te krijgen zijn de Weldaadvergaderingen voortaan gesplitst in de algemene- en de actievergaderingen. Iedereen is uitgenodigd om op woensdag 4 april om 20.30u in de Hall of Fame mee te denken over een nieuw project tijdens de actievergadering.

De algemene vergadering zal voortaan om de vier weken op woensdag plaatsvinden en kent dezelfde agenda als daarvoor alleen dan zonder bespreking van het centraal project. Er zal duidelijk en open gecommuniceerd worden over de vergaderingen en de inhoud daarvan. Weldaad hoopt vooral tijdens de actievergaderingen met een mooie groep weer iets gezamenlijk aan te pakken.

Wat: Actievergadering ‘Nieuw project 2012’
Wanneer:
Woensdag 4 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

Wat: Algemene vergadering
Wanneer:
Woensdag 11 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

18/04 20.30 Tilburg: Weldaad actievergadering

Voorstel actieproject: internationale strijd lokaal organiseren

Tijdens afgelopen actievergadering van Weldaad is een gezamenlijk voorstel gekomen over een nieuw actieproject. Het voorstel is om de al ingeslagen weg van samenwerking tijdens de Europese actiedag M31, met andere actiecollectieven/-groepen in Nederland en het internationale netwerk, een vervolg te geven. De rol van Weldaad zelf is, bij een akkoord op de volgende vergadering, om naast haar ondersteunende activiteiten de internationale strijd lokaal te organiseren met bijvoorbeeld infobijeenkomsten, mobilisatie, solidariteitsacties, busvervoer en participatie in landelijke- en internationale collectieven.

Het eerstvolgende waarmee we dan concreet aan de slag kunnen zijn de Europese protestdagen in Frankfurt van 17 t/m 19 mei. Op deze dagen vergadert daar de Europese Centrale Bank (ECB) en zijn er tal van acties gepland. Ook afhankelijk van de medewerking van de andere Nederlandse actiecollectieven/-groepen kunnen we dan gezamenlijk aansluiten bij een grootschalige internationale strijd.

Het voorstel van het nieuwe actieproject van Weldaad wordt tijdens de algemene vergadering van woensdag 11 april besproken. Mits er dan binnen Weldaad geen bezwaren zijn gaan we door met het nieuwe actieproject. Tussentijdse reacties zijn zeer welkom via actie@georganiseerde-weldaad.nl

De eerstvolgende actievergadering waarin er gesproken wordt over de inhoudelijke en praktische voorbereidingen rondom het actieproject is op woensdag 18 april.

Wat: Algemene vergadering (met besluit actieproject)
Wanneer: Woensdag 11 april om 20.30 uur
Waar: Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

Wat: Actievergadering
Wanneer: Woensdag 18 april om 20.30 uur
Waar: Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

01/05 19.00 Amsterdam; 1 Mei demonstratie

1 Mei is wereldwijd een dag van solidariteit en sociale strijd, met als inzet een vrije en solidaire samenleving. Die samenleving kunnen we echter alleen realiseren door onszelf van onderop te organiseren, niet door te vertrouwen op de bestaande instanties. De staat beschermt immers de belangen van diegenen die profiteren van het kapitalisme: de banken, de grote ondernemingen en de welgestelden.

In Nederland is er een antikapitalistische demonstratie in Amsterdam:

02/05 20-22u Tilburg: info over Blockupy Frankfurt

In heel Europa wordt opgeroepen tot massale protesten in Frankfurt, de zetel van de Europese Centrale Bank. Van 16 tot en met 19 mei zijn er actiedagen gepland tegen het crisis-regime van “de Trojka”; de Europese Centrale Bank, het Internationaal Monetair Fonds en de Europese Unie. Lokale strijd verbind zich in Frankfurt voor deze transnationale opstand tegen de aanvallen op onze vrijheden, banen, en middelen van bestaan.

Wil jij mee doen aan deze actiedagen, laat je van te voren dan goed informeren. We zullen eerst een inleiding gegeven over waarom er weerstand nodig is tegen “de Trojka”. Vervolgens wordt deze actie in de context geplaatst van eerdere Europese mobilisaties inclusief videomateriaal. Verder zal er natuurlijk zoveel mogelijk informatie gegeven worden over wat je kunt verwachten en hoe je het beste deel kunt nemen aan #Blockupy Frankfurt!

Wat: Infobijeenkomst over Blockupy Frankfurt
Wanneer: woensdag 2 mei van 20.00 tot 22.00 uur
Waar: NS-plein 5, Hall of Fame, Tilburg
Contact: actie@georganiseerde-weldaad.nl

06/05 Solidariteitstour langs drie detentiecentra in NL

Zondag 6 mei: Lawaai-estafette langs drie detentiecentra in Nederland

[click here for English]

Op zondag 6 mei 2012 organiseert het No Border Netwerk Nederland een lawaaidemonstratie langs verschillende detentiecentra in de Randstad.

De Nederlandse overheid heeft ondanks vele protesten uit zowel het binnenland als het buitenland nog steeds het onzinnige idee dat vluchtelingen opgesloten moeten worden. Vanaf het moment dat migranten in ons land aankomen lopen zij een grote kans dat zij opgesloten worden in zogenaamde vreemdelingendetentiecentra; dit geldt ook nog steeds voor gezinnen en kinderen.


Bovendien vindt die opsluiting plaats onder slechte omstandigheden: minimale toegang tot medische en juridische hulp, agressieve bewaking, doorlopende intimidatie en manipulatie om medewerking aan terugkeer af te dwingen, zonder enig uitzicht op de duur van de detentieperiode.

In de afgelopen jaren zijn er al verschillende lawaaidemonstraties georganiseerd bij dit mensonterende sluitstuk van het Nederlandse migratiebeleid. Deze demonstraties zijn enerzijds bedoeld om aandacht te vestigen op het bestaan van deze gevangenissen van de uitzetindustrie en anderzijds willen de demonstranten hun steun betuigen met de mensen die daar opgesloten zitten.

Op zondag 6 mei 2012 gaan we een lawaaibustour organiseren langs drie detentiecentra in Nederland. Als eerste zullen we het detentiecentrum Kamp Zeist in de bossen van Soesterberg, langs de A28 aandoen. Nadat we de mensen binnen een “hart onder de riem hebben gestoken” zullen we in de bus onze route vervolgen naar de Zaanse Schande: de detentieboten in Zaandam, waar vaker lawaaidemonstraties plaatsvinden. We willen de tour eindigen bij het centrum Schiphol-Oost, waar in oktober 2005 tijdens een brand elf mensen in hun cellen omkwamen, en in februari 2009 een sit-in protest van gevangenen met veel geweld werd neergeslagen. Tijdens de bustour zal er genoeg tijd zijn om te discussiëren over vervolgplannen voor de strijd tegen het racistische migratiebeleid van Nederland en de EU.

Wil je mee met de bustour, geef je dan van tevoren op via het mailadres noborder-nl(at)riseup.net zodat wij rekening met je kunnen houden. In Amsterdam kun je om 11.00 uur opstappen aan station Sloterdijk. In Utrecht kun je om 12.00 uur opstappen bij de Jaarbeurs-ingang van het Centraal Station. Vervolgens beginnen we om 12.30 uur met lawaai maken bij Kamp Zeist.

Laten we onze stem horen tegen opsluiting en deportatie!

Zie ook: solitours.wordpress.com