Nieuw actieproject en opzet vergaderingen Weldaad

Weldaad gaat, naast al haar activiteiten en groepen die zij ondersteunen, weer een open centraal actieproject organiseren vanuit Weldaad zelf. Het is de bedoeling dat het een gezamenlijke actieproject wordt, net zoals dat in 2010 en 2011 de campagne kraken was. Om meer mensen in de voorbereidingen van een nieuw actieproject te krijgen zijn de Weldaadvergaderingen voortaan gesplitst in de algemene- en de actievergaderingen. Iedereen is uitgenodigd om op woensdag 4 april om 20.30u in de Hall of Fame mee te denken over een nieuw project tijdens de actievergadering.

De algemene vergadering zal voortaan om de vier weken op woensdag plaatsvinden en kent dezelfde agenda als daarvoor alleen dan zonder bespreking van het centraal project. Er zal duidelijk en open gecommuniceerd worden over de vergaderingen en de inhoud daarvan. Weldaad hoopt vooral tijdens de actievergaderingen met een mooie groep weer iets gezamenlijk aan te pakken.

Wat: Actievergadering ‘Nieuw project 2012’
Wanneer:
Woensdag 4 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

Wat: Algemene vergadering
Wanneer:
Woensdag 11 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg