Voorstel actie: globale strijd lokaal organiseren

Tijdens afgelopen actievergadering van Weldaad is een gezamenlijk voorstel gekomen over een nieuw actieproject. Het voorstel is om de al ingeslagen weg van samenwerking tijdens de Europese actiedag M31, met andere actiecollectieven/-groepen in Nederland en het internationale netwerk, een vervolg te geven. De rol van Weldaad zelf is, bij een akkoord op de volgende vergadering, om naast haar ondersteunende activiteiten de internationale strijd lokaal te organiseren met bijvoorbeeld infobijeenkomsten, mobilisatie, solidariteitsacties, busvervoer en participatie in landelijke- en internationale collectieven.

Het eerstvolgende waarmee we dan concreet aan de slag kunnen zijn de Europese protestdagen in Frankfurt van 17 t/m 19 mei. Op deze dagen vergadert daar de Europese Centrale Bank (ECB) en zijn er tal van acties gepland. Ook afhankelijk van de medewerking van de andere Nederlandse actiecollectieven/-groepen kunnen we dan gezamenlijk aansluiten bij een grootschalige internationale strijd.

Het voorstel van het nieuwe actieproject van Weldaad wordt tijdens de algemene vergadering van woensdag 11 april besproken. Mits er dan binnen Weldaad geen bezwaren zijn gaan we door met het nieuwe actieproject. Tussentijdse reacties zijn zeer welkom via actie@georganiseerde-weldaad.nl

De eerstvolgende actievergadering waarin er gesproken wordt over de inhoudelijke en praktische voorbereidingen rondom het actieproject is op woensdag 18 april.

Wat: Algemene vergadering (met besluit actieproject)
Wanneer:
Woensdag 11 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg

Wat: Actievergadering
Wanneer:
Woensdag 18 april om 20.30 uur
Waar:
Hall of Fame, NS-Plein 5, Tilburg