1 mei 2016 – Vier de Solidariteit

een mei1 mei 2016

VIER DE SOLIDARITEIT

Wereldwijd is 1 mei de dag van de solidariteit. In Tilburg vieren we de onderlinge verbondenheid met een feestelijke optocht door de binnenstad en een picknick in het Stadspark.

1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de arbeiders. Die vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de 8-urige werkdag. De strijd tegen uitbuiting en onderdrukking is nog steeds aan de orde.

Ja, er is veel veranderd.. Dankzij de computer en internet lijkt de wereld één groot dorp. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit intussen verder. Politici spelen groepen mensen tegen elkaar uit. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de recente aanvallen op vluchtelingenopvang. Het leidt de aandacht af van de werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van internationale verbondenheid van iedereen die last heeft van wat ons van hogerhand wordt aangedaan. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem, opkomen voor elkaar. Ongeacht herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur. Solidariteit is en blijft noodzakelijk. Samen staan we sterk.

Dat willen we vanuit Georganiseerde Weldaad dit jaar in Tilburg doen op een feestelijke en strijdbare wijze. Muziek en sprekers zullen niet ontbreken. Eigen bijdragen zijn welkom, ter plekke en van te voren. Meer informatie volgt. Maar hoe dan ook: kom en doe mee. Vier de solidariteit!

Zondag 1 mei 2016, 14 uur, Heuvel, Tilburg

Organisatie: Georganiseerde Weldaad.

www.georganiseerde-weldaad.nl