20/04 Nuit Debout Tilburg @ Heuvel, Tilburg

nuit debout

Beste mensen,

Nuit Debout is overgeslagen naar Tilburg! Komende woensdag 20 april is
er een eerste activiteit in de open lucht. Komt allen, hieronder de
oproep.

Nuit Debout Tilburg!

Pleinbijeenkomst

Woensdag 20 april, 20 uur, Heuvel, Tilburg

We komen samen op de Heuvel om ideeën uit te wisselen over wat we in
Tilburg kunnen gaan doen, en om te laten zien dat we er gewoon ZIJN als
Nuit Debout.

Actievoorstellen rond thema's die ons raken, bestaande initiatieven die
relevant zijn voor elkaars voetlicht brengen, ervaringen delen, bespreken
hoe we Nuit Debout verder handen en voeten geven, dit is plek en tijd
ervoor. tevens laten we natuurlijk zien dat we er ZIJN, ook in Tilburg.
Komt allen, en neemt iedereen mee - en zullen we allemaal iets te eten of
drinken meenemen om aan elkaar uit te delen?

NUIT DEBOUT

Nuit Debout: de dagelijkse pleinbezettingen in Frankrijk en inmiddels ook
elders, waarin deelnemers hun kritiek op de neoliberale orde, de
gevestigde politiek en het daaruit voortvloeiende beleid van sociale
uitsluiting en milieuverwoesting formuleren, ideeën uitwisselen over hoe
dat anders kan, en veranderingen in gang zetten op basis van rechtstreekse
deelname van betrokkenen.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1721179598166181/
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Tilburg-561546540682173/