08/05 Info bijeenkomst Tilburg ‘Geen kind aan de kant!’ @ Raakveld, Tilburg

geen kind aan de kant

[English below]

Geen kind aan de kant!' organiseert in mei twee demotours om samen met de
vluchtelingen te demonstreren voor een eerlijk en onvoorwaardelijk
Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting. In
de aanloop vindt ook een Tilburg een informatiebijeenkomst over de
campagne plaats.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend
vluchtelingenkinderen met hun ouders jarenlang in zogenaamde
‘gezinslocaties’ onder de voortdurende dreiging van gedwongen terugkeer:
wekelijks worden meerdere gezinnen voor zonsopgang door de
vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht en overgebracht naar
gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet.
Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het verdwijnen van
leeftijdsgenootjes: het zijn bijzonder traumatiserende ervaringen voor de
kinderen en jongeren in de gezinslocaties.

Op zondag 8 mei is er om 14:oou een info-bijeenkomst bij Raakveld,
Tilburg, over wat er precies gebeurt in de gezinslocaties, de campagne van
'Geen kind aan de kant!' en de demotours in mei. De zaal is geopend vanaf
13:30u.
En... (nog onder voorbehoud) zanger John Meulendijks zal bij aanvang een
nummer ten gehore brengen!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

---
Little is known about it, but over a thousand refugee children and their
parents live in so-called 'family locations' in the Netherlands, under the
constant threat of forced return: weekly, several families are taken by
the border police before dawn, transferred to the family prison at Kamp
Zeist and deported to their countries of origin.
Arrests, detention, forced return and the disappearance of their peers and
friends: all of these are extremely traumatizing experiences for the
children and the adolescents at the family locations.

'Geen kind aan de kant!' (No child on the side!) is campaigning together
with the refugees at the family locations for an honest and unconditional
Children's Amnesty Regulation (the 'Kinderpardon') and the stopping of
arrests, detention and forced return.

On Sunday the 8th of May there will be an information gathering on what
exactly is happening at the family locations and the campaign of 'Geen
kind aan de kant!', at Raakveld, Tilburg, starting at 2pm. Door will open
at 1.30pm.
And... most likely, singer John Meulendijks will sing a song at the start!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/