Anti-TTIP-demo op za. 28 mei met strijdbaar blok!


(Scroll down for text in English)
Effectief tegen TTIP strijden betekent: botsen met het kapitaal, met de grote ondernemingen in wiens belang TTIP wordt dorgedrukt. Effectief tegen TTIP strijden betekent: botsen met de staat die het kapitaal helpt door dit verdrag er doorheen te duwen, achter de rug van bevolkingen, in het geheim.

Daarom bij deze een oproep om dit gezichtspunt op de anti-TTIP-demonstratie in Amsterdam zichtbaar en hoorbaar te maken in de vorm van een radicaal antikapitalistisch en anti-autoritair blok. Het idee is om als groep, voorzien van passende spandoeken, leuzen, zwart-rode vlaggen, pamfletten en dergelijke, aan de demonstratie deel te nemen.

We verzamelen daartoe op het Beursplein zelf, waar de demonstraite begint, een half uur van te voren, dus om 12.00 uur. Een spandoek “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal” (zie foto) zal als herkenningspunt dienen.

Link naar het evenement van de Anti-TTIP demonstratie:
https://www.facebook.com/events/1038280379597410/

Fighting TTIP effectively means: clashing with capital, with the big corporations in whose interest TTIP is being pushed. Fighting TTIP effectively means clashing with the state which is helping capital pushing this treaty, behand the back of the population, in secret.

Therefore, this call-out to push this point of view on the anti-TTIP-demonstration on 28 May in Amsterdam, in the form of a radical anticapitalist, antiauthoritarian bloc. The idea is to take part in the demonstration as a group, with banners, black and red flags, slogans, leaflets and so on.

We assemble on Beursplein itself, where the demonstration starts, half an hour beforehand, i. e. on 12.00 hour. A banner “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal”, meaning “demolish state and capital – the world belongs to all of us” (see photo) wil serve as point of recognition.

Supporting groups:

Autonomen Brabant
Georganiseerde Weldaad
Anarchistische Groep Eindhoven
Anarchistische Groep NIjmegen
Zaanse Anarchistische Groep

more info about the action day and other anti-ttip organisations:
https://milieudefensie.nl/ttipactiedag/
http://stopttip.nl/
https://www.facebook.com/events/1038280379597410/