31 januari: Een Mei voorbereidingsmeeting @ Hall of Fame, Tilburg

een mei

1 Mei 2017: bijeenkomst ter voorbereiding

De Eerste Mei van 2017 komt er weer aan Het lijkt ons een goed
idee om niet te lang te wachten met plannetjes smeden.

Afgelopen 1 Mei was er in Tilburg een mooie combinatie: een optocht in de
middag, een aansluitende manifestatie met sprekers, muziek en een
maaltijd, beiden op touw gezet via Georganiseerde Weldaad; en in de avond
een lezing van Dennis Bos, georganiseerd door de Tilburgse Anarcho
Sociëteit TAS. Optocht en manifestatie trokken vijftig tot zestig
deelnemers; de lezing pakweg dertig bezoekers.

Een Mei 2017 valt komend jaar op een maandag, hetgeen een uitgebreid
programma overdag niet erg realistisch maakt. We mogen ervan uitgaan dat de
Tilburgse Anarcho Sociëteit TAS ook dit jaar weer een 1 Mei-lezing zal
verzorgen: dat is inmiddels traditie. Verder liggen dingen open. Een
publieksgerichte, strijdbare activiteit in de open lucht tegen het eind
van de middag is denkbaar, bijvoorbeeld in de vorm van een bescheiden
manifestatie, voorafgegaan of gevolgd door een korte optocht door de
binnenstad. Dat zijn zomaar wat gedachten. Varianten en alternatieven
hiervoor zijn welkom.

Om te bespreken wat we willen doen, en van daaruit zaken op de rails te
leggen is een bijeenkomst belegd:

dinsdag 31 januari
20.00 uur
Hall of Fame, Burgemeester Broxlaan 6 (Spoorzone). Als de gewone ingang
dicht is, probeer de ingang van de skatebaan).

De meeting wordt gefaciliteerd door Georganiseerde Weldaad maar is
nadrukkelijk bedoeld voor iedereen die in bovenstaande geest aan een
solidaire 1 Mei-viering wil meewerken.