21/03 Internationale Dag Tegen Racisme en Discriminatie

INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen
Racisme en Discriminatie. Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville
(Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep
mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten). De
apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Diverse steden in Nederland (o.a. Tilburg) doen mee aan deze actiedag.

In Tilburg organiseert de AntiRacismeGroep (ARG) op dinsdag 21 maart 2017:

NA DE VERKIEZINGEN

Ø actualiteit n.a.v. de verkiezingen;

Ø verzet tegen racisme en populisme;

Ø hoe nu verder?

lezing door Abdou Menebhi voorzitter van EMCEMO

Het Euro-Mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO) is een
onafhankelijk informatie- en expertisecentrum, opgericht in 1998,
voortgekomen uit de Marokkaanse mi­grantenbeweging (KMAN). EMCEMO streeft
naar een samenleving waarin burgers – in het bijzonder in Nederland en
Marokko – ongeacht hun (religieuze, culturele en politieke) achtergrond en
ongeacht hun geslacht en seksuele voorkeur, gelijke kansen hebben op
maatschappelijke participatie en met respect voor verschillen samenleven.

Datum: dinsdag 21 maart 2017

Plaats: Raakveld

Koestraat 113, Tilburg

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: gratis