27/03/2018 Vierde vergadering Een Mei @ Hall of Fame, Tilburg

Scroll down for English

Vierde vergadering over 1 Mei-demonstratie Tilburg

Net als voorgaande jaren komt er weer en Eén Mei-demonstratie in Tilburg.
Inmiddels hebben drie voorbereidingsvergaderingen plaatsgevonden.
We organiseren een optocht, voorafgegaan en/ of afgesloten met
enkele sprekers. De leus wordt: Sloop muren, geen mensen – Doorbreek alle
grenzen! De groep werkt als actiecomité, onder de noemer ‘1 Mei Tilburg’.

Er is een vierde vergadering gepland. Wie mee wil denken, mee wil helpen
en/ of mee wil organiseren is daar van harte welkom.

Plaats: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Datum en tijd: dinsdag 27 maart, 19.30 uur.
Weest welkom!

Fourth meeting about First of May-demonstration Tilburg

Just like preceding years, there will be a First of May-demonstration in
Tilburg this year. Three preparatory meetings have already taken place.
We are organising a march, with a few speakers before and/or after.
Motto of the demonstration: Sloop muren, geen grensen – doorbreek alle
grenzen which means: demolish walls, not people – break through all
borders. The group works as an action committee, under the name ‘1 May
Tilburg’.

A fourth meeting has been planned. Anybody who wants to participate in
brainstorming, helping organize the action, is welcome.

Location: Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg
Date and time: Tuesday, 27 maart, 19.30 hour

Welcome!