Een Mei 2018: demonstreer!

een mei 2018Een Mei 2018: demonstreer!

Sloop muren, geen mensen – doorbreek alle grenzen!

Eén Mei 1886. Arbeiders vechten, demonstreren, staken voor een achturige werkdag. Een strijd voor een beter leven. Een strijd voor rechtvaardigheid. Het wapen: solidariteit. Over de grenzen heen. Dwars dóór de muren tussen mensen. Een Mei is opgekomen als strijddag, maar tevens als herdenkingsdag voor die mensen die zich in Chicago hard maakten
voor die acht-urendag en daarvoor ter dood werden veroordeeld en opgehangen.

Eén Mei 2018. Er is veel veranderd. Arbeiders heten werknemers of ZZP-ers. Bazen heten werkgevers. De staat is ‘onze overheid’ . We zijn allemaal ’sociale partners’ in een ‘participatiemaatschappij’. Maar verder?
Topsalarissen voor ondernemers. Magere lonen, hoge werkdruk, schamele uitkeringen voor ons. Muren van haat worden opgetrokken. Haat die wordt opgestookt om de aandacht van onrecht af te leiden. Haat tegen vluchtelingen en migranten. Haat over de grenzen heen, met oorlog als uitkomst.

Wij willen tegengas geven, juist op Eén Mei. We willen grenzen doorbreken en muren tussen mensen slopen. Wij maken van de Eerste Mei wat die hoort te zijn: een dag van solidariteit en strijd.

Doe mee met de demonstratie:

Sloop muren, geen mensen! Doorbreek alle grenzen!
Datum en tijd: 1 Mei, 17:00 uur
Plaats: Heuvel, Tilburg

Organisatie: 1 Mei Tilburg
https://www.facebook.com/1MeiTilburg/