Persbericht 16-01-10

Krakers starten lokale campagne tegen handhaving antikraakwet.

Vandaag hebben wij, een groep Tilburgse krakers en sympathisanten een pand gekraakt aan de Lange Nieuwstraat 53 te Tilburg. Directe aanleiding voor deze actie is een voorstel dat de VVD-fractie in de Tilburgse gemeenteraad onlangs deed om bij eventuele invoering van de landelijke antikraakwet op staande voet alle kraakpanden in de stad te ontruimen. En passant werden wij hierbij afgeschilderd als werkschuw tuig dat maar eens op moest houden zielige, door de recessie getroffen huisbezitters van hun eigendom te bestelen.

Wij vragen ons af of de VVD-fractie wordt gehinderd door enige kennis. De Tilburgse kraakgemeenschap is qua leeftijd en achtergrond een zeer diverse groep waarvan het merendeel werkt of een opleiding volgt. Slecht een enkeling krijgt een bijstandsuitkering en wordt ook in die hoedanigheid verplicht tot vrijwilligerswerk of anderszins maatschappelijk nuttige arbeid.

Verder moet men zich beseffen dat wij niet zomaar lukraak panden bezetten. Het gaat altijd om panden die al minstens één jaar, maar vaak veel langer leeg staan en meestal het eigendom zijn van hetzij bedrijven, hetzij particuliere speculanten die meer onroerend goed bezitten. Bij veel panden zijn gebruikers overeenkomsten getekend of op een andere manier afspraken gemaakt met de krakers zodat de eigenaar over zijn pand kan beschikken indien hij kan aantonen er ook daadwerkelijk iets mee te doen. Ook willen wij benadrukken dat er van ons uit nooit geweld wordt gebruikt.

Het is niet uit luiheid of krenterigheid dat wij bereid zijn in soms zeer primitieve omstandigheden te leven of ergens maar tijdelijk te wonen. Kraken is een middel, een alternatief, niet alleen voor goedkope woonruimte in een land waar sociale woningbouw platgaat om plaats te maken voor koopappartementen, maar ook voor betaalbare laagdrempelige werkplaatsen, atelier- en oefenruimtes, waarvoor vaak lange wachttijden staan. Kraken wil een alternatief bieden, om zelf initiatieven op te zetten in een maatschappij die meer en meer lijkt te worden dicht gereguleerd ten behoeve van snelle poen en ongebreidelde consumptie.

Het onderhavige pand is een mooi voorbeeld. Het is enkele jaren geleden nieuw opgeleverd en staat sindsdien leeg. Wij zijn er meteen een zogenoemde “weggeefwinkel” begonnen waar mensen spullen die ze niet meer willen, maar die nog wel goed zijn, kunnen aanbieden zodat andere ze wellicht kunnen gebruiken. Wij willen zo duidelijk maken dat krakers geen enge, gebivakmutste relschoppers zijn maar een positief ingestelde groep mensen die midden in de maatschappij staat en daar graag op eigen wijze een bijdrage aan wil leveren.

Wij vragen de Tilburgse gemeentepolitiek er over na te denken of, en hoe, zij een eventuele nationale antikraakwet wil gaan handhaven. Zullen ook bestaande kraakpanden worden ontruimt, zoals de VVD wil? Worden de huidige regelingen dan genegeerd en komen wij dan met heel ons hebben en houden op straat te staan met alle risico’s van dien, zoals bijvoorbeeld dat wij juist ons werk kwijtraken? Worden wij dan met terugwerkende kracht gecriminaliseerd voor iets wat nu nog wettig is en bovendien amper problemen oplevert? U wordt allen van harte uitgenodigd uw mening te vormen of te geven en een kopje koffie te komen drinken aan de Lange Nieuwstraat 53.