Persbericht 17-01-11

‘Noppes’ vertrekt niet voor leegstand.

Afgelopen donderdag heeft makelaar Naber aangifte gedaan van kraken bij de politie en de gemeente. Hij eist dat de gemeente Weggeefwinkel Noppes laat ontruimen.

Het betreffende pand aan de Lange Nieuwstraat 53 is in eigendom van een vastgoed bv en stond sinds oplevering in 2005 leeg totdat op 16 januari 2010 Weggeefwinkel Noppes haar deuren opende. Inmiddels is Noppes uitgegroeid tot een begrip in Tilburg en omstreken. Naast het feit dat mensen spullen gratis kunnen brengen en halen, functioneert de weggeefwinkel als sociale ontmoetings- en werkplaats. De winkel draait volledig op vrijwilligers. Geld speelt er geen enkele rol.

In september 2010 is burgemeester Noordanus verwelkomd in de weggeefwinkel. Bij die gelegenheid noemde de Tilburgse burgervader Noppes een mooi en bewonderenswaardig initiatief dat goed is voor de stad. Ook werd hem een petitie overhandigd voor het behoud van de weggeefwinkel. Inmiddels zijn zo’n 400 handtekeningen verzameld.

Voor wat betreft een mogelijke ontruiming op basis van de nieuwe kraakwet willen we verwijzen naar een uitspraak van de rechtbank Amsterdam op 12 januari 2011 in een bodemprocedure die de eigenaar van het pand aan de Sloterdijkstraat 4 was begonnen tegen de huidige bewoners. De bewoners werden in deze in het gelijk gesteld door de rechter, omdat de eigenaar onvoldoende kon aantonen belang te hebben bij ontruiming. Verwezen wordt naar art. 3:303 van het Burgerlijk Wetboek: “Zonder voldoende belang komt niemand een rechtsvordering toe.” De rechter is het dus met ons eens dat niet mag worden ontruimd ten bate van leegstand.

De vrijwilligers van de weggeefwinkel zullen uit eigen beweging vertrekken, als wordt aangetoond dat het pand daadwerkelijk op korte termijn in gebruik zal worden genomen. Deze boodschap is ook steeds gecommuniceerd naar de eigenaar en de makelaar. De suggestie van makelaar Naber, dat allerlei eisen aan het huurcontract voor een nieuwe huurder worden gesteld, deed dan ook menig wenkbrauw fronzen.

In de nota Voorlopige beleidsscenario’s bij kraken van het college van B&W gemeente Tilburg wordt gesteld dat de nieuwe wet Kraken en Leegstand een eigenaar niet ontslaat van zijn verantwoordelijkheid zelf zijn pand te behoeden voor leegstand. Bij een aangifte dient hij de maatregelen die hij genomen heeft om kraken te voorkomen en potentiële huurders aan te tonen en te onderbouwen. Daarna moet de Lokale Driehoek (Burgemeester, OM en politie) een prioriteitsafweging maken die bepaald of ontruiming plaatsvindt.

Ten slotte zijn we evenals makelaar Naber zeer benieuwd of de gemeente de, met de ontruiming van het pand aan de Hub van Doorneweg in het najaar van 2010, overhaast en paniekerig ingeslagen weg doortrekt. Ook daar waren gebruikers energiek bezig een constructieve invulling te geven aan een leegstaand pand, waaraan met groot vertoon van politiemacht een eind werd gemaakt door de gemeente, die vervolgens wederom niet meer naar het pand en het sociaal-cultureel initiatief heeft omgezien.