Over ons

OrganisatieVisieAlgemene doelenOntstaan

Wie zijn wij?
Weldaad bestaat uit mensen met verschillende overtuigingen die werken aan oplossingen en alternatieven voor een eerlijkere en betere wereld. Wij geloven niet dat de elite binnen de vrije markt of overheid hier daadwerkelijk mee bezig is omdat zij hun posities willen behouden. Daarom voelen wij ons geroepen om hiervoor zelf het initiatief te nemen.

Wat is het doel?
Weldaad wil dat de overheid de burgers gelijk behandelt los van inkomen, bezit, overtuiging en/of afkomst. Burgers moeten meer invloed kunnen uito
efenen op organisaties die belangrijke maatschappelijke beslissingen nemen. Daarom vinden wij dat de bevolking zo vaak mogelijk direct beslissingen moet kunnen nemen.

Verder wil Weldaad dat de nationale en internationale verhoudingen op het gebied van bezit en rijkdom eerlijker worden. Hiervoor zal westerse hebzucht en egoïsme vanuit met name grote bedrijven moeten ophouden. Wereldwijd worden burgers misleid en uitgebuit voor zoveel mogelijk winst. Daarom vinden wij dat machtige individuen, organisaties en grote bedrijven geen vrij spel mogen hebben en dat zij zich moeten houden aan strenge ecologische en sociale regels.

Wat doen we?
Weldaad start en ondersteunt activiteiten die bijdragen aan het bereiken van de gestelde doelen. Deze activiteiten bestaan uit workshops, lezingen en discussies om informatie en ervaringen uit te wisselen. Daarnaast zijn er directe acties zoals manifestaties en demonstraties. Ondersteuning aan gelijkgestemde individuen en groepen bestaat onder andere uit geld, advies en praktische hulp. Ook zijn wij bezig met onderzoek; ontwikkelen van theorieën en strategieën. Weldaad probeert door al deze verschillende activiteiten mensen te mobiliseren.

Algemene Weldaad flyer 2012 kleur:                                    Algemene Weldaad flyer 2012 zwart-wit:Algemene Weldaad flyer 2011:

Download in PDF en print: kleur en zwart-wit