Ontstaan

OrganisatieVisieAlgemene doelenOntstaan

Korte geschiedenis over het ontstaan van Weldaad

Vereniging Weldaad is ontstaan uit de samenwerking van jonge onafhankelijke andersglobalisten¹ en lokale krakers. De eerste stap die tot de oprichting van onze vereniging leidde werd gezet in december 2009 toen lokale krakers bijeenkwamen om te overleggen over de -inmiddels aangenomen- Wet kraken en leegstand en de controversiële houding die de lokale vertegenwoordiging van de VVD in dit verband aannam: zij eiste namelijk directe ontruiming van alle kraakpanden in Tilburg. Zij criminaliseerde de krakers slechts op basis van vooroordelen en ongefundeerde aannames. Dit heeft in eerste instantie geleid tot het wekelijkse Stedelijk Kraak Overleg Tilburg (SKOT) en de actiegroep Krakerscollectief Tilburg.

Stedelijk Kraak Overleg Tilburg (SKOT)
In januari 2010 kwamen er gemiddeld 25 mensen naar het SKOT om de campagne Huisvesting bov
en massa-eigendom een voortvarende start te geven met de goed georganiseerde actiekraak op 16 januari aan de Lange Nieuwstraat 53. Uiteindelijk zijn zo’n 40 mensen nauw betrokken geweest bij de kraak voor de eerste weggeefwinkel van Tilburg genaamd Noppes. Vrijwel tegelijkertijd is Kraakhulp Tilburg van start gegaan. Middels dit initiatief kunnen (potentiële) krakers georganiseerde hulp of advies krijgen. Al deze initiatieven hebben in de loop van de tijd veel solidaire reacties opgewekt en heeft op hu lp kunnen rekenen vanuit met name de kraakspreekuren in omliggende steden.

Krakerscollectief Tilburg
Het Tilburgs
e Krakerscollectief kraakte achtereenvolgens: La Boucherie i.s.m. een groep studenten, Autonoom Centrum ‘t Schooltje samen met artiesten en een woonhuis ten behoeve van een lichamelijk gehandicapte. Het stadhuis werd tijdens een raadsoverleg bevolkt met ruim 30 krakers en sympathisanten op de publieke tribune. Twee afgevaardigde sprekers stonden op scherp om de kortzichtige verkiezingsretoriek in het VVD-voorstel onderuit te halen. Het voorstel werd uiteindelijk niet aangenomen en de politieke partij heeft naderhand ook erkend nogal kort door de bocht geredeneerd te hebben.

Nieuwe activiteiten ontplooiden zich: open dag bij een vijftal kraakpanden, een posteractie en de publieke debatavond. Al reeds lopende initiatieven zoals de Weggeefwinkel en het Autonoom Centrum kregen te maken met zaken waarbij de vrijwilligers gespecialiseerde hulp nodig hadden. Zodoende werd er in april 2010 besloten door de verschillende groepen om een vereniging gestalte te geven om initiatieven en acties te stimuleren en ondersteunen op organisatorisch, publicitair, financieel en/of juridisch gebied; onder de naam Georganiseerde Weldaad. Wij startten een website en gingen aan de gang met een mailinglist waar oproepen en nieuws over
activiteiten en acties digitaal verspreid werden.

Kraken gaat door
Op 1 juni 2010 werd bekend dat kraken per 1 oktober van dat jaar strafbaar zou worden. Het Krakerscollectief maakte samen met aspirant-krakers direct het statement “Verbod of geen verbod, kraken gaat door” middels de kraak van De Grote Bahco. Na een rustige zomerperiode en uitvoerige voorbereiding op een actiekraak werd eind september 2010 een groot gemeentelijk kantoorpand gekraakt en uitgeroepen tot Vrijplaats voor bewoning en sociaal-culturele activiteiten. Deze strategische zet legde nogmaals de vinger op de zere plek van het falende leegstandsbeleid en zou moeten uitwijzen of de gemeente Tilburg daadwerkelijk bereid is tot het gedogen van kraken. Ondanks het aangeboden gebruikersplan en het brede draagvlak besluit de lokale driehoek om de Vrijplaats na één maand onaangekondigd en zonder discussie te ontruimen. De vermoedelijke belangenverstrengeling van Burgemeester Noordanus en Wethouder Möller (gemeentelijke panden) met de kapitale vastgoedwereld werden steeds concreter.

In de laatste maanden van 2010 vonden er naast drie ’stille’ woonkraken voorbereidingen plaats voor een landelijke demonstratie in Tilburg. Georganiseerde Weldaad ondersteunde de demonstratie; “Breek de macht van het grootkapitaal, leven en wonen moeten we allemaal!”, op alle fronten, onderschreef het manifest en is net zoals 11 andere organisaties publiekelijk solidair. De demonstratie diende als aanloop naar een hernieuwde kraakbeweging die zichzelf weer zichtbaar opwerpt in de strijd tegen het kapitalisme en al haar negatieve bijwerkingen. Met zo’n 250 demonstranten en de kraak van DNA in Tilburg-centrum werd het jaar 2011 succesvol ingeluid.

Ondertussen richt de Tilburgse politiek zich – onder druk van het door Georganiseerde Weldaad ondersteunde Krakerscollectief Tilburg – op het onderliggende probleem van de leegstand. Er is besloten een nota te maken waarin verschillende instrumenten ingezet kunnen worden tegen leegstand en waarvoor Georganiseerde Weldaad ook een stuk inbrengt om zo kraakpanden buiten schot te houden.

De gemeente Tilburg kiest met de wederom aanwezige krakers en inspreker in de Raadszaal voor het meest pr ogressieve scenario van de nota, namelijk: een stadsbrede leegstandsverordening met actieve handhaving. Dit laatste moet nog uitgewerkt worden. Weggeefwinkel Noppes start met hulp van Georganiseerde Weldaad een kort geding tegen de Staat om een oordeel van de rechter te verkrijgen over de voorgenomen ontruiming geëist door de grootste makelaar in de omgeving. Uiteindelijk leidt dit tot de al eerder gevraagde inzage van de huurovereenkomst waardoor Noppes eind maart niet puur voor leegstand vertrekt. Er volgt een korte documentaire, benefiet, manifestatie ‘Weggeefplein’, de overhandiging van de 900 handtekeningen tellende petitie en een nieuw gekraakt onderkomen.

Nu
Georganiseerde Weldaad is aan het heroriënteren en van plan te verbreden. De horizontale organisatiestructuur wordt verder uitgekristalliseerd en intern komen er duidelijkere taakverdelingen. Nu activiteiten middels werkgroepen meer gescheiden zijn en de politieke verbreding zijn intrede doet komen er nieuwe geïnteresseerden met diverse (internationale) politieke achtergronden.  Er wordt begonnen aan het uitschrijven van de fundamenten van de organisatie waarvan de gevorderde inhoud iedere week op de veren
igingsvergadering ter sprake komt.

De Solidariteitskas en het Tijdschrift ?/! vormen samen met de Juridische Ondersteuning de inmiddels uitgewerkte pilaren van de organisatie. Ook het ideologisch kader, de werkwijze en algemene doelen die samen het fundament van de organisatie vormen zijn af. Hoewel deze nadrukkelijk open blijven staan voor toekomstige veranderingen zorgen het fundament en de pilaren als geheel voor de start van Vereniging Weldaad.

Door alle met deze verbreding gepaard gaande rompslomp is de vereniging even wat minder zichtbaar geweest, maar nu het proces bijna voltooid is, borrelen de initiatieven weer op. Ook melden zich steeds weer nieuwe medestanders, de tijd is blijkbaar rijp voor een dergelijke groepering. In de nabije toekomst zal Weldaad dan ook weer flink van zich laten spreken!


*1: andersglobalisten is een alternatieve term voor anti-globalisten, zij zijn immers niet tegen globalisering an sich, maar wel tegen de globalisering zoals voorgesteld door het grootkapitaal.