Algemene vergadering

OrganisatieVisieAlgemene doelenOntstaan

Hieronder volgt de agenda-opzet en werkwijze van de vierwekelijkse algemene vergadering.

1. Opening
Welkom, rondje aanwezigen, doornemen en goedkeuren van de agenda en indien nodig een korte uitleg van de werkwijze met handgebaren en consensus.

2. Updates; groepen en individuen
Aan het begin van de vergadering is er ruimte voor groepen en individuen om updates te doen over hun bezigheden. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er dan tot in detail gediscussieerd wordt over deze updates, hiervoor dienen er aparte bijeenkomsten georganiseerd te worden. Dit om ellenlange en chaotische verenigingsvergaderingen te voorkomen.

3. Komende activiteiten
Aansluitend kunnen groepen en individuen aankondigingen doen van komende activiteiten en hebben zij de mogelijkheid om hulp te krijgen bij promotie en mobilisatie via de bestaande netwerken.

4. Updates; bestuursleden
Hier geven bijvoorbeeld de penningmeester, juridisch adviseur of redactie van de vereniging updates over hun specifieke terrein. Ook is er nu de gelegenheid voor groepen en individuen om gerichte mededelingen te doen of hulp en advies te vragen.

Korte pauze

5. Organisatorische te doen lijst
Vanaf nu gaat het specifiek over de vereniging zelf met op dit agendapunt een weergave en het kort doornemen van taken waaraan gewerkt wordt of in het vooruitzicht liggen.

6. Organisatorische punten voor nu
Belangrijke punten met bijvoorbeeld het goedkeuren van verenigingsteksten, bespreken van strategie en andere vraagstukken.

7. Resumé
Een beknopte samenvatting van de gehele vergadering met herhalen van gemaakte afspraken en daarna het bepalen van de voorlopige agenda voor volgende week.

8. Overige
Met kleine nog niet besproken zaken.

9. Rondvraag
Met alle aanwezigen om de beurt of zij nog iets relevants willen vertellen en het afsluiten van de vergadering.