9 november Kristallnechtherdenking @ Raakveld, Tilburg

WOENSDAG 9 NOVEMBER 2016 organiseert AntiRacismeGroep Tilburg

een lezing door ERIC KREBBERS (Doorbraak)

over antisemitische reacties op vluchtelingen en migranten
toen en nu
Deze lezing wordt georganiseerd in het kader van de Kristallnachtherdenking
2016.

Tijdens de Kristallnacht (de nacht van 9 op 10 november 1938) verjoegen
plunderende nazi’s tienduizenden Joden uit hun huizen. Zij sloegen ruiten
van hun winkels en woonhuizen aan diggelen, synagogen werden vernield en in
brand gestoken en honderden Joden werden vermoord. Jaarlijks wordt in
Tilburg de Kristallnacht herdacht. Omdat er momenteel sprake is van
toenemend antisemitisme vraagt ARG aandacht voor dit onderwerp.

Eric Krebbers van Doorbraak zal het -naast de situatie van vluchtelingen en
migranten vandaag de dag- hebben over antisemitisme. Eric Krebbers is
verbonden aan Doorbraak. 

Veel mensen denken dat ze alleen staan in deze wereld en dat onrecht een
gegeven is. Doorbraak is ervan overtuigd dat verandering wél mogelijk is,
verspreidt daarom haar visie en werkt samen met mensen die opkomen voor
belangen die voor iedereen waardevol zijn. Op die manier levert Doorbraak
een bijdrage aan -hopelijk-succesvol verzet tegen kapitalisme en voor meer
gelijkheid en vrijheid op alle fronten. Daarbij plaatsen ze zich in een
brede traditie van strijd en solidariteit van onderop, die -in al haar
diversiteit- door de eeuwen heen en in alle continenten bestaan heeft.

RAAKVELD

Koestraat 113, Tilburg

19.30 uur

Toegang gratis

21/09 Does democracy bring freedom? @ Raakveld – Koestraat 113 Tilburg

democracy

Openbare bijeenkomst, 21 september:
Brengt democratie vrijheid?

Dramatische ongelijkheden in economische en politieke macht hebben mensen
ertoe gebracht om de straat op te gaan. Deze ongelijkheden zijn
structurele eigenschappen die teruggaan tot de oorsprong van de democratie
zelf, ze verschijnen in praktisch elk voorbeeld van democratische
regering. De vertegenwoordigende democratie houdt heel het bureaucratische
apparaat in stand dat oorspronkelijk uitgevonden was om koningen te
dienen; de directe democratie heeft de neiging om dit op kleinere schaal
opnieuw tot leven te brengen, zelfs buiten de formele staatsstructuren.
Democratie is niet hetzelfde als zelfbeschikking.

Laten we dus, liever dan democratische structuren te promoten als doel op
zichzelf terugkeren naar de behoefte die ons om te beginnen naar de
democratie trok: de drang tot vrijheid. Als democratie niet de meest
effectieve manier is om die drang te realiseren, wat dan wel? We hebben
een raamwerk nodig dat de beloftes kan vervullen die de democratie heeft
verraden. Kunnen anarchisten nuttige ideeën over deze zaken aandragen?

Een kameraad van CrimethInc. zal dit onderwerp samen met de luisteraars
onderzoeken op deze bijeenkomst. We zullen in gesprek gaan over wat het
zou betekenen om de vrijheid rechtstreeks te zoeken, liever dan door
democratische heerschappij.

Daarnaast zal er een Nederlandse vertaling gepresenteerd worden van het
CrimethInc-boekje “To Change Everything”

Tilburg, 21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113

De meeting zal in het Engels worden gehouden

Facebook: hier: https://www.facebook.com/events/1814223815490391/
-------------------------


Public meeting, 21 September:
Does democracy bring freedom?

Dramatic imbalances in economic and political power have driven people
into the streets. These are structural features dating back to the origins
of democracy itself; they appear in practically every example of
democratic government. Representative democracy preserved all the
bureaucratic apparatus that was originally invented to serve kings; direct
democracy tends to recreate it on a smaller scale, even outside the formal
structures of the state. Democracy is not the same as self-determination.

Rather than championing democratic procedures as an end in themselves,
then, let’s return to the value that drew us to democracy in the first
place: an urge for freedom. If democracy is not the most effective way to
actualize this urge, what is? We need a framework that can fulfill the
promises democracy has betrayed. Can anarchists provide helpful ideas on
these matters?

A Crimethinc comrade will examine this subject together with the audience
at this meeting. We will debate what it would mean to seek freedom
directly rather than through democratic rule.
Besides, a Dutch translation of the Crimethinc pamphlet “To Change
Everything” will be presented during the meetings.

The Crimethinc comrade will talk at a meetings on this subject in Tilburg,
21 september, 20.00 uur. in Raakveld, Koestraat 113

The meeting will be held in English.

Facebook: https://www.facebook.com/events/1814223815490391/

Strijd tegen TTIP krijgt in Tilburg vorm, brainstormsessie op 22 september in MFA Het Spoor

(Foto: Olivier Hoslet / EPA)

TILBURG – Ruim een jaar geleden nam de Tilburgse gemeenteraad met een nipte meerderheid een motie aan die ervoor heeft gezorgd dat onze gemeente zich tegen het internationale handelsverdrag TTIP verzet. Maar naast de politiek kunnen ook de burgers van Tilburg in actie komen tegen het verdrag.

Tilburger en FNV’er Paulina Matuszczyk organiseert een brainstormavond op donderdag 22 september van 7 tot 10 uur ’s avonds in MFA Het Spoor over handelsverdragen TTIP, maar ook CETA.

“De bedoeling is dat de avond een update geeft over de laatste ontwikkelingen rond beide verdragen”, vertelt Matuszczyk. “Daarnaast gaan we met alle aanwezigen brainstormsessies houden om plannen te maken voor concrete activiteiten die we op lokaal niveau gaan organiseren. Het doel is om ervoor te zorgen dat de beweging tegen de verdragen groter gaat worden. Enige basiskennis van de verdragen is handig om te hebben als je mee wilt doen.”

Wie mee wil doen met de sessie kan zich aanmelden via deze site of mailen naar paulina.matuszczyk87@gmail.com. Meer info over het verdrag nodig? Check deze reportage die Lubach op Zondag eerder maakte:

Wanneer: donderdag 22 september
Waar: MFA Het Spoor, Schaepmanstraat 36, Tilburg
Tijdstip: 19.00 tot 22.00 uur

27/07 Met Het Oog Op 2017 – Vertel Het De Gemeenteraad @ Noordstraat, Tilburg


MET HET OOG OP 2017
Vertel het de gemeenteraad

Wat mag er in de plannen van de gemeente voor volgend jaar niet ontbreken? Waar moet
geld voor komen in de begroting 2017?  Wat is jouw boodschap voor de gemeenteraad
van Tilburg?

LAAT HET WETEN TIJDENS DE SPECIALE 'MET HET OOG OP 2017 AVOND'.
MAANDAG 27 JUNI VANAF 20.15 UUR
IN VILLA DE VIER JAARGETIJDEN, NOORDSTRAAT 36 IN TILBURG

Met het oog op 2017, daarover gaat ook de Perspectiefnota die de gemeenteraad in de
week van 11 juli bespreekt en vaststelt. In deze nota staan de plannen van het
college voor het volgend jaar. 'Wat zijn onze belangrijkste plannen, waar leggen we
prioriteiten, waar gaat het geld naartoe?' Dat komt dan later terug in de begroting
die de raad in november van dit jaar vaststelt.

Doe je verhaal
De gemeenteraad wil graag weten wat de stad belangrijk vindt met het oog op 2017.
Iedere Tilburger kan dat op 27 juni komen vertellen. Er zijn verschillende
mogelijkheden om je verhaal aan de raadsleden te doen. De bijeenkomst begint om
20.30 uur en je bent welkom vanaf 20.15 uur.

Nu al een idee? Deel het op de Facebookpagina van de raad
(www.facebook.com/gemeenteraadtilburg<http://www.facebook.com/gemeenteraadtilburg>)
of via Twitter:  #mhoo2017. Geef ook duidelijk aan wat je vraagt van de
gemeente/gemeenteraad. Een e-mail sturen kan ook:
raadsgriffie@tilburg.nl<mailto:raadsgriffie@tilburg.nl>.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan tot maandag 27 juni, 12.00 uur. Voor meer
informatie bel je (013) 542 80 93 of kijk je op
www.raadtilburg.nl<http://www.raadtilburg.nl/>. Daar is vanaf 20 juni ook de
Perspectiefnota 2017 te lezen en te downloaden.

Met vriendelijke groet,
Marion van Berkel,

Communicatieadviseur gemeenteraad Tilburg

Anti-TTIP-demo op za. 28 mei met strijdbaar blok!


(Scroll down for text in English)
Effectief tegen TTIP strijden betekent: botsen met het kapitaal, met de grote ondernemingen in wiens belang TTIP wordt dorgedrukt. Effectief tegen TTIP strijden betekent: botsen met de staat die het kapitaal helpt door dit verdrag er doorheen te duwen, achter de rug van bevolkingen, in het geheim.

Daarom bij deze een oproep om dit gezichtspunt op de anti-TTIP-demonstratie in Amsterdam zichtbaar en hoorbaar te maken in de vorm van een radicaal antikapitalistisch en anti-autoritair blok. Het idee is om als groep, voorzien van passende spandoeken, leuzen, zwart-rode vlaggen, pamfletten en dergelijke, aan de demonstratie deel te nemen.

We verzamelen daartoe op het Beursplein zelf, waar de demonstraite begint, een half uur van te voren, dus om 12.00 uur. Een spandoek “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal” (zie foto) zal als herkenningspunt dienen.

Link naar het evenement van de Anti-TTIP demonstratie:
https://www.facebook.com/events/1038280379597410/

Fighting TTIP effectively means: clashing with capital, with the big corporations in whose interest TTIP is being pushed. Fighting TTIP effectively means clashing with the state which is helping capital pushing this treaty, behand the back of the population, in secret.

Therefore, this call-out to push this point of view on the anti-TTIP-demonstration on 28 May in Amsterdam, in the form of a radical anticapitalist, antiauthoritarian bloc. The idea is to take part in the demonstration as a group, with banners, black and red flags, slogans, leaflets and so on.

We assemble on Beursplein itself, where the demonstration starts, half an hour beforehand, i. e. on 12.00 hour. A banner “Sloop staat en kapitaal – de wereld = van ons allemaal”, meaning “demolish state and capital – the world belongs to all of us” (see photo) wil serve as point of recognition.

Supporting groups:

Autonomen Brabant
Georganiseerde Weldaad
Anarchistische Groep Eindhoven
Anarchistische Groep NIjmegen
Zaanse Anarchistische Groep

more info about the action day and other anti-ttip organisations:
https://milieudefensie.nl/ttipactiedag/
http://stopttip.nl/
https://www.facebook.com/events/1038280379597410/

21 mei: Demonstratie ‘Geen kind aan de kant!’ in Rijen

21 mei: Demonstratie 'Geen kind aan de kant!' in Rijen

Komende zaterdag vindt in Rijnen een demonstratie p[laats van 'Geen kind
aan de kant', een campagne voor een eerlijk en onvoorwaardelijk
Kinderpardon en beëindiging van arrestaties, opsluiting en uitzetting van
kinderen en hun gezinnen. De demonstratie is de eerste in een
demonstratie-tour die verder ook Katwijk, Den Helder, Amersfoort, Emmen en
Kamp Zeist zal aan doen.

De demonstratie in Rijen vindt plaats op zaterdag 21 mei en begint op
13.30 uur vanaf het Srtationsplein in Rijen. Er zullen sprekers zijn, en
muziek. Zie de Facebook-oproep
https://www.facebook.com/events/212688735789620/

Op de 1-Mei-manifestastie heeft Dhjana vanuit de campagne uiteengezet waar
het om gaat. Haar tekst is via Indymedia online te lezen onder de titel:
“Dat klinische word: terugkeerbeleid” https://www.indymedia.nl/node/33233.

Van haar toespraak is ook een
video-opname.https://www.youtube.com/watch?v=IpttFLxWIeQ&feature=youtu.be

meer over de campagne 'Geen kind aan de kant!'lees je op de website:
http://geenkindaandekant.wordpress.com

08/05 Info bijeenkomst Tilburg ‘Geen kind aan de kant!’ @ Raakveld, Tilburg

geen kind aan de kant

[English below]

Geen kind aan de kant!' organiseert in mei twee demotours om samen met de
vluchtelingen te demonstreren voor een eerlijk en onvoorwaardelijk
Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting. In
de aanloop vindt ook een Tilburg een informatiebijeenkomst over de
campagne plaats.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend
vluchtelingenkinderen met hun ouders jarenlang in zogenaamde
‘gezinslocaties’ onder de voortdurende dreiging van gedwongen terugkeer:
wekelijks worden meerdere gezinnen voor zonsopgang door de
vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht en overgebracht naar
gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet.
Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het verdwijnen van
leeftijdsgenootjes: het zijn bijzonder traumatiserende ervaringen voor de
kinderen en jongeren in de gezinslocaties.

Op zondag 8 mei is er om 14:oou een info-bijeenkomst bij Raakveld,
Tilburg, over wat er precies gebeurt in de gezinslocaties, de campagne van
'Geen kind aan de kant!' en de demotours in mei. De zaal is geopend vanaf
13:30u.
En... (nog onder voorbehoud) zanger John Meulendijks zal bij aanvang een
nummer ten gehore brengen!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

---
Little is known about it, but over a thousand refugee children and their
parents live in so-called 'family locations' in the Netherlands, under the
constant threat of forced return: weekly, several families are taken by
the border police before dawn, transferred to the family prison at Kamp
Zeist and deported to their countries of origin.
Arrests, detention, forced return and the disappearance of their peers and
friends: all of these are extremely traumatizing experiences for the
children and the adolescents at the family locations.

'Geen kind aan de kant!' (No child on the side!) is campaigning together
with the refugees at the family locations for an honest and unconditional
Children's Amnesty Regulation (the 'Kinderpardon') and the stopping of
arrests, detention and forced return.

On Sunday the 8th of May there will be an information gathering on what
exactly is happening at the family locations and the campaign of 'Geen
kind aan de kant!', at Raakveld, Tilburg, starting at 2pm. Door will open
at 1.30pm.
And... most likely, singer John Meulendijks will sing a song at the start!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

01-05 Zondag 1 mei, Dag van de arbeid, Vier De Solidariteit @ Tilburg

een mei poster

Zondag 1 mei, Dag van de Arbeid
‘VIER DE SOLIDARITEIT’

Wereldwijd is de Dag van de Arbeid, 1 mei, een dag van solidariteit. In
Tilburg is het motto ‘Vier de solidariteit’. Dat doen we met een
feestelijke optocht door de binnenstad en een picknick naast de Hall of
Fame.

1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de
arbeiders. Ze vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de
8-urige werkdag. De accenten mogen dan verschoven zijn, groepen die in de
verdrukking zitten worden nog steeds tegen elkaar uitgespeeld. De kloof
tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Vreemdelingenhaat en
nationalisme zijn aan de orde van de dag. Het leidt de aandacht af van de
werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig
financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en
duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van
internationale verbondenheid. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij
staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem.
Opkomen voor elkaar, ongeacht herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur.
In Tilburg heeft Georganiseerde Weldaad de handen ineen geslagen met
Stichting De Wijk Helpt. Er is dit jaar extra aandacht voor armoede, de
vluchtelingenthematiek en de rol van de vrouw.

Om 14:00 verzamelen we ons op de Heuvel. Vanaf de Heuvel trekt een
feestelijke en strijdbare optocht door de stad. De stoet eindigt naast de
Hall of Fame. Daar zetten we ons vanaf 16:00 aan de picknick.
Oude en nieuwe Tilburgers, asielzoekers en ex-medewerkers van sociaal
eethuis De Pollepel, serveren kleine hapjes en soep. Iedereen kan
deelnemen. Je hoeft je niet op te geven. Wel vragen we om zelf iets te
eten en/of te drinken mee te brengen, om te delen met de andere deelnemers
aan de manifestatie. Veel hoeft het niet te zijn, het gaat om het idee.
Verder zijn er informatiekraampjes en sprekers. Daaronder Eric Rugebregt
(bekend van de Quiet 500), Shawkat Al Atassi (Syrische asielzoeker),
Dhjana (‘Geen Kind Aan De Kant’), Mo van Bavel en Mahtab Masroorpour
(Feniks). En uiteraard is er muziek.

Praktische gegevens:
- 1 MEI: Dag van de Arbeid in Tilburg, onder de noemer ‘Vier de solidariteit’
- OPTOCHT: Verzamelen op de Heuvel vanaf 14:00.
- MANIFESTATIE: Hall of Fame (op het veld ernaast), Burgemeester Brokxlaan
6, Tilburg. Vanaf 16:00. Picknick, informatiemarkt, sprekers en muziek. De
sprekers zijn o.a. Eric Rugebregt (bekend van de Quiet 500), Shawkat Al
Atassi (Syrische asielzoeker), Dhjana (‘Geen Kind Aan De Kant’), Mo van
Bavel en Mahtab Masroorpour (Feniks). Bij slecht weer in het Skatecafé van
de Hall of Fame.
Het laatste nieuws: http://www.facebook.com/1MeiTilburg

Georganiseerd door Georganiseerde Weldaad i.s.m. Stichting De Wijk Helpt,
met ondersteuning van Doorbraak, AFA Tilburg, AFA Eindhoven, Anti Racisme
Groep ARG, Brabantse Anarchistische Kring BAK, Tilburgse Anarcho Sociëteit
TAS, Autonomen Brabant, Verantwoord Anders en Lokaal FNV Midden-Brabant.

28/04 Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg #3 @ Heuvel, Tilburg

nuit deboutOp donderdag 28 april vindt in Frankrijk een grote actiedag plaats. Mensen
zullen hun protesten en verzet tegen de nieuwe arbeidswet kenbaar maken,
in grote aantallen en op allerlei manieren. De wet waartegen de acties
zich richt houdt in dat ondernemers hun personeel makkelijker kunnen
ontslaan, en dat zij meer ruimte krijgen om slechtere arbeidsvoorwaarden
en langere werktijden door te drukken. De 35-urige werkweek komt hiermee
zwaar op de tocht.

Dat protest verdient onze solidariteit. In de eerste plaats omdat ook
Nederlandse ondernemers en politici dit soort antisociaal beleid
doordrukken. In Frankrijk en in Nederland: we staan tegenover dezelfde
soort problemen, en dat maakt hun strijd ook onze strijd. In de tweede
plaats omdat uit de protesten in Frankrijk ook Nuit Debout is
voortgekomen. Solidariteit met de strijd in Frankrijk is ook dankjewel
zeggen tegen al die mensen die met hun protest ons hebben geïnspireerd om
ook in beweging te komen.

Daarom staat Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg #3 in het teken van
solidariteit met de protesten in Frankrijk. We komen, net als op de eerste
bijeenkomsten, samen om met elkaar te praten over de maatschappij, wat er
mis aan is, wat we anders willen, tegenover welke machten we staan en hoe
we verandering tot stand willen brengen. Tegelijk brengen wij onze
solidariteit tot uitdrukking met al diegenen in Frankrijk die met hun
acties ons zo ‘n aanstekelijk voorbeeld hebben gegeven.

Komt allen – betuig je solidariteit – denk en doe mee met Plein Publiek –
Nuit Debout Tilburg!

Donderdag 28 april, 20.00 uur
Stadhuisplein, naast de oversteekplek richting Koningsplein, Tilburg
FB event: https://www.facebook.com/events/211997555850059/
FB pagina: https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Tilburg-561546540682173/
FB groep (closed, aanmelden als je er in wilt:) )
https://www.facebook.com/groups/488272491358808/

27/04 Weldaad meeting ‘Een mei’ @ Hall of Fame, Tilburg

27 april Weldaad-vergadering ‘Een Mei’@ Hall of Fame, Tilburg

Graag nodigen we jullie uit voor deze volgende vergadering over de Eén
Mei-viering in Tilburg. Het wordt de laatste vergadering over 1 Mei
voordat we daadwerkelijk die Eerste Mei gaan vieren. We willen de laatste
voorbereidingen doorspreken, evenals de gang van zaken op de dag zelf. Heb
je ideeën en/ of wil je helpen? Wees welkom op de vergadering!

Woensdag 27 april, 20.00 uur, Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6
(Spoorzone), Tilburg. We verzamelen in de foyer.

20/04 Nuit Debout Tilburg @ Heuvel, Tilburg

nuit debout

Beste mensen,

Nuit Debout is overgeslagen naar Tilburg! Komende woensdag 20 april is
er een eerste activiteit in de open lucht. Komt allen, hieronder de
oproep.

Nuit Debout Tilburg!

Pleinbijeenkomst

Woensdag 20 april, 20 uur, Heuvel, Tilburg

We komen samen op de Heuvel om ideeën uit te wisselen over wat we in
Tilburg kunnen gaan doen, en om te laten zien dat we er gewoon ZIJN als
Nuit Debout.

Actievoorstellen rond thema's die ons raken, bestaande initiatieven die
relevant zijn voor elkaars voetlicht brengen, ervaringen delen, bespreken
hoe we Nuit Debout verder handen en voeten geven, dit is plek en tijd
ervoor. tevens laten we natuurlijk zien dat we er ZIJN, ook in Tilburg.
Komt allen, en neemt iedereen mee - en zullen we allemaal iets te eten of
drinken meenemen om aan elkaar uit te delen?

NUIT DEBOUT

Nuit Debout: de dagelijkse pleinbezettingen in Frankrijk en inmiddels ook
elders, waarin deelnemers hun kritiek op de neoliberale orde, de
gevestigde politiek en het daaruit voortvloeiende beleid van sociale
uitsluiting en milieuverwoesting formuleren, ideeën uitwisselen over hoe
dat anders kan, en veranderingen in gang zetten op basis van rechtstreekse
deelname van betrokkenen.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1721179598166181/
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Tilburg-561546540682173/

Kraakhandleiding 2015/2016


Wat niet mag.. kan nog steeds!

Onlangs is er een een nieuwe kraakhandleiding gepresenteerd. Dit naslagwerk samen met andere nuttige info staat op de website www.kraakhandleiding.nl

Download rechtstreeks:
kraakhandleiding 2015/2016 en de handige checklist kraken in .pdf