Blockupy 2014 in voorbereiding

Infoavond op 13/01/14 in Amsterdam!

The Art Of Breakcore II

In de Hall of Fame in Tilburg start op 18 januari om 18.00 uur The Art of Breakcore II.

Voor aanvang van het muziekprogramma zal er een debat plaatsvinden over de verschillende vormen activisme / positieve verandering in de wereld. Hoe deze vormen samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren. Er zal een paneldebat gevoerd worden met mensen binnen en buiten het domein dat activistisch genoemd wordt, onder de noemer:

“Wie durft verandering mee aan te gaan”

Er zal een panel aan sprekers aanwezig zijn die zullen uitleggen waarom zijn doen wat zij doen en hoe zij een mogelijke toekomst voor de maatschappij zien.
Is het boek ‘1984′ van George Orwell de definitieve toekomst? Zullen grote industriële bedrijven straks een definitie monopolie hebben op ons voedsel en onze medicijnen? Of is een andere toekomst mogelijk?

Hoe kan je als individu een positieve bijdrage leveren in de wereld?
Wat is activisme?
Wat kan je zelf doen?

Klik hier voor meer info en voor de indrukwekkende Breakcore Line-up
Read the rest of this entry »

Weldaad weer on(line)

Woensdag 18 december vergadering Georganiseerde-Weldaad

Aanstaande woensdag, 18 december vind er een nieuwe vergadering van Weldaad plaats in de Hall of Fame, Tilburg.

Er zullen twee onderwerpen aan bod komen:

1. The Art Of Breakcore / Debat Activisme

Organisator: Bart Hard

18 januari 2014 vind in de Hall of Fame de tweede editie van The Art Of Breakcore plaats.
Deze avond bestaat uit twee onderdelen:
Ten eerste, een debat over de verschillende vormen activisme / positieve verandering in de wereld. Hoe deze vormen samen kunnen werken en van elkaar kunnen leren.
Het doel is meer interactie te laten plaatsvinden en nieuwe mensen te prikkelen zelf een verandering in te zetten en deze mensen daarbij te ondersteunen.
Uiteindelijk zal vanuit de Art Of Breakcore avonden dus een netwerk ontstaan waar Weldaad een ondersteunde rol in kan spelen.
Het tweede deel van de avond bestaat uit electronische muziek met een activistische invalshoek, waarmee op kunstzinnige wijze gereflecteerd zal worden op de onderwerpen uit het debat.

2. Het Burger Forum.

Organisator: Loes van Zuijlen

Afgelopen dinsdag 10 december heeft Loes in een informatiebijeenkomst haar plannen die zij heeft met Verantwoord Anders gepresenteerd. In de uitnodiging hiervoor stond o.m.
te lezen dat zij van plan is een Burger Forum en Platform Activisme op te richten. Deze zijsprong heeft zij even moeten maken om in het voorbereidingsproces de hoofdlijn vast te kunnen houden. Nu er weer rust is kan zij haar oorspronkelijke intentie kenbaar maken n.l. het Burger Forum onder (te willen) brengen binnen Georganiseerde Weldaad wat al een Platform Activisme is !!!
Neem een kijkje op de voorlopige site www.verantwoordanders.nl

De vergadering zal aanstaande woensdag plaatsvinden in de vergaderruimte van de Hall of Fame. De vergadering zal om 20.00u van start gaan, maar we zullen van te voren verzamelen in de foyer.

Hopelijk tot woensdag!

Actie Rondje Heuvel op 6 feb. Thema: de zorg!

Komende Rondje Heuvel is de vierde actie op de Heuvel in Tilburg. Dit keer op woensdag 6 februari om 14.00 uur. Rondje Heuvel is een maandelijks protest met telkens een ander thema. Er zullen spandoeken zijn en pamfletten worden uitgedeeld tegen het bezuinigingsbeleid en voor solidariteit met Europese stakingen. Eigen creatieve inbreng is zeer welkom. Komt allen! meer informatie over de actie en het initiatief Rondje Heuvel de website van Rondje Heuvel.

Noppes gesloten, nieuwe locatie gezocht

Zoals al eerder bekent is gemaakt in een uitgebreid bericht kan de Weggeefwinkel in Tilburg niet nog een winter in het zwaar verloederde pand aan de Telegraafstraat 5 verblijven. Vandaar dat we druk opzoek zijn naar een andere locatie. Voorlopig is er dus geen weggeefwinkel meer in Tilburg. Hulp, publiciteit en tips zijn zeer welkom.
Mail naar: noppes@georganiseerde-weldaad.nl

Weggeefwinkel Noppes zoekt nieuw onderkomen

De enige winkel in Tilburg waar geld geen rol speelt heeft een nieuw onderkomen nodig. Ondanks het vele opknapwerk door de vrijwilligers blijkt dat Weggeefwinkel Noppes niet nog een winter in het verloederde pand aan de Telegraafstraat 5 kan blijven. Sinds de start van Noppes bijna 3 jaar geleden proberen de vrijwilligers op alle mogelijke manieren een enigszins vaste locatie voor de winkel te krijgen. Omdat de Weggeefwinkel, in tegenstelling tot La Poubelle, volledig op vrijwilligers draait en er geen geld wordt gevraagd voor de spullen, kunnen wij geen huur betalen en zijn we afhankelijk van één van de vele leegstaande panden en welwillende mensen in Tilburg.                      Zie verder het complete persbericht.
Read the rest of this entry »

Weldaad ook bij ‘The Art of Breakcore’ in de Hall

Op zaterdag 22 december is er ‘The Art Of Breakcore: breakcore & politix’ een experimentele muziek avond in de Hall of Fame, te Tilburg met daarbij een debat over politiek/activisme en kunst/muziek. Ook zijn er infostands van diverse actiegroepen waaronder Weldaad en er is natuurlijk een uitgebreide line-up met Breakcore. Facebook-event
Read the rest of this entry »