21 mei: Demonstratie ‘Geen kind aan de kant!’ in Rijen

21 mei: Demonstratie 'Geen kind aan de kant!' in Rijen

Komende zaterdag vindt in Rijnen een demonstratie p[laats van 'Geen kind
aan de kant', een campagne voor een eerlijk en onvoorwaardelijk
Kinderpardon en beëindiging van arrestaties, opsluiting en uitzetting van
kinderen en hun gezinnen. De demonstratie is de eerste in een
demonstratie-tour die verder ook Katwijk, Den Helder, Amersfoort, Emmen en
Kamp Zeist zal aan doen.

De demonstratie in Rijen vindt plaats op zaterdag 21 mei en begint op
13.30 uur vanaf het Srtationsplein in Rijen. Er zullen sprekers zijn, en
muziek. Zie de Facebook-oproep
https://www.facebook.com/events/212688735789620/

Op de 1-Mei-manifestastie heeft Dhjana vanuit de campagne uiteengezet waar
het om gaat. Haar tekst is via Indymedia online te lezen onder de titel:
“Dat klinische word: terugkeerbeleid” https://www.indymedia.nl/node/33233.

Van haar toespraak is ook een
video-opname.https://www.youtube.com/watch?v=IpttFLxWIeQ&feature=youtu.be

meer over de campagne 'Geen kind aan de kant!'lees je op de website:
http://geenkindaandekant.wordpress.com

08/05 Info bijeenkomst Tilburg ‘Geen kind aan de kant!’ @ Raakveld, Tilburg

geen kind aan de kant

[English below]

Geen kind aan de kant!' organiseert in mei twee demotours om samen met de
vluchtelingen te demonstreren voor een eerlijk en onvoorwaardelijk
Kinderpardon en het stoppen van arrestaties, opsluiting en uitzetting. In
de aanloop vindt ook een Tilburg een informatiebijeenkomst over de
campagne plaats.

Er is maar weinig over bekend, maar in Nederland wonen ruim duizend
vluchtelingenkinderen met hun ouders jarenlang in zogenaamde
‘gezinslocaties’ onder de voortdurende dreiging van gedwongen terugkeer:
wekelijks worden meerdere gezinnen voor zonsopgang door de
vreemdelingenpolitie van hun bed gelicht en overgebracht naar
gezinsgevangenis Kamp Zeist, om van daaruit te worden uitgezet.
Arrestatie, opsluiting, uitzetting en het verdwijnen van
leeftijdsgenootjes: het zijn bijzonder traumatiserende ervaringen voor de
kinderen en jongeren in de gezinslocaties.

Op zondag 8 mei is er om 14:oou een info-bijeenkomst bij Raakveld,
Tilburg, over wat er precies gebeurt in de gezinslocaties, de campagne van
'Geen kind aan de kant!' en de demotours in mei. De zaal is geopend vanaf
13:30u.
En... (nog onder voorbehoud) zanger John Meulendijks zal bij aanvang een
nummer ten gehore brengen!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

---
Little is known about it, but over a thousand refugee children and their
parents live in so-called 'family locations' in the Netherlands, under the
constant threat of forced return: weekly, several families are taken by
the border police before dawn, transferred to the family prison at Kamp
Zeist and deported to their countries of origin.
Arrests, detention, forced return and the disappearance of their peers and
friends: all of these are extremely traumatizing experiences for the
children and the adolescents at the family locations.

'Geen kind aan de kant!' (No child on the side!) is campaigning together
with the refugees at the family locations for an honest and unconditional
Children's Amnesty Regulation (the 'Kinderpardon') and the stopping of
arrests, detention and forced return.

On Sunday the 8th of May there will be an information gathering on what
exactly is happening at the family locations and the campaign of 'Geen
kind aan de kant!', at Raakveld, Tilburg, starting at 2pm. Door will open
at 1.30pm.
And... most likely, singer John Meulendijks will sing a song at the start!

Facebook: https://www.facebook.com/events/540841929422314/
Website: https://geenkindaandekant.wordpress.com/

01-05 Zondag 1 mei, Dag van de arbeid, Vier De Solidariteit @ Tilburg

een mei poster

Zondag 1 mei, Dag van de Arbeid
‘VIER DE SOLIDARITEIT’

Wereldwijd is de Dag van de Arbeid, 1 mei, een dag van solidariteit. In
Tilburg is het motto ‘Vier de solidariteit’. Dat doen we met een
feestelijke optocht door de binnenstad en een picknick naast de Hall of
Fame.

1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de
arbeiders. Ze vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de
8-urige werkdag. De accenten mogen dan verschoven zijn, groepen die in de
verdrukking zitten worden nog steeds tegen elkaar uitgespeeld. De kloof
tussen arm en rijk wordt alleen maar groter. Vreemdelingenhaat en
nationalisme zijn aan de orde van de dag. Het leidt de aandacht af van de
werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig
financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en
duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van
internationale verbondenheid. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij
staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem.
Opkomen voor elkaar, ongeacht herkomst, huidskleur of seksuele voorkeur.
In Tilburg heeft Georganiseerde Weldaad de handen ineen geslagen met
Stichting De Wijk Helpt. Er is dit jaar extra aandacht voor armoede, de
vluchtelingenthematiek en de rol van de vrouw.

Om 14:00 verzamelen we ons op de Heuvel. Vanaf de Heuvel trekt een
feestelijke en strijdbare optocht door de stad. De stoet eindigt naast de
Hall of Fame. Daar zetten we ons vanaf 16:00 aan de picknick.
Oude en nieuwe Tilburgers, asielzoekers en ex-medewerkers van sociaal
eethuis De Pollepel, serveren kleine hapjes en soep. Iedereen kan
deelnemen. Je hoeft je niet op te geven. Wel vragen we om zelf iets te
eten en/of te drinken mee te brengen, om te delen met de andere deelnemers
aan de manifestatie. Veel hoeft het niet te zijn, het gaat om het idee.
Verder zijn er informatiekraampjes en sprekers. Daaronder Eric Rugebregt
(bekend van de Quiet 500), Shawkat Al Atassi (Syrische asielzoeker),
Dhjana (‘Geen Kind Aan De Kant’), Mo van Bavel en Mahtab Masroorpour
(Feniks). En uiteraard is er muziek.

Praktische gegevens:
- 1 MEI: Dag van de Arbeid in Tilburg, onder de noemer ‘Vier de solidariteit’
- OPTOCHT: Verzamelen op de Heuvel vanaf 14:00.
- MANIFESTATIE: Hall of Fame (op het veld ernaast), Burgemeester Brokxlaan
6, Tilburg. Vanaf 16:00. Picknick, informatiemarkt, sprekers en muziek. De
sprekers zijn o.a. Eric Rugebregt (bekend van de Quiet 500), Shawkat Al
Atassi (Syrische asielzoeker), Dhjana (‘Geen Kind Aan De Kant’), Mo van
Bavel en Mahtab Masroorpour (Feniks). Bij slecht weer in het Skatecafé van
de Hall of Fame.
Het laatste nieuws: http://www.facebook.com/1MeiTilburg

Georganiseerd door Georganiseerde Weldaad i.s.m. Stichting De Wijk Helpt,
met ondersteuning van Doorbraak, AFA Tilburg, AFA Eindhoven, Anti Racisme
Groep ARG, Brabantse Anarchistische Kring BAK, Tilburgse Anarcho Sociëteit
TAS, Autonomen Brabant, Verantwoord Anders en Lokaal FNV Midden-Brabant.

28/04 Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg #3 @ Heuvel, Tilburg

nuit deboutOp donderdag 28 april vindt in Frankrijk een grote actiedag plaats. Mensen
zullen hun protesten en verzet tegen de nieuwe arbeidswet kenbaar maken,
in grote aantallen en op allerlei manieren. De wet waartegen de acties
zich richt houdt in dat ondernemers hun personeel makkelijker kunnen
ontslaan, en dat zij meer ruimte krijgen om slechtere arbeidsvoorwaarden
en langere werktijden door te drukken. De 35-urige werkweek komt hiermee
zwaar op de tocht.

Dat protest verdient onze solidariteit. In de eerste plaats omdat ook
Nederlandse ondernemers en politici dit soort antisociaal beleid
doordrukken. In Frankrijk en in Nederland: we staan tegenover dezelfde
soort problemen, en dat maakt hun strijd ook onze strijd. In de tweede
plaats omdat uit de protesten in Frankrijk ook Nuit Debout is
voortgekomen. Solidariteit met de strijd in Frankrijk is ook dankjewel
zeggen tegen al die mensen die met hun protest ons hebben geïnspireerd om
ook in beweging te komen.

Daarom staat Plein Publiek – Nuit Debout Tilburg #3 in het teken van
solidariteit met de protesten in Frankrijk. We komen, net als op de eerste
bijeenkomsten, samen om met elkaar te praten over de maatschappij, wat er
mis aan is, wat we anders willen, tegenover welke machten we staan en hoe
we verandering tot stand willen brengen. Tegelijk brengen wij onze
solidariteit tot uitdrukking met al diegenen in Frankrijk die met hun
acties ons zo ‘n aanstekelijk voorbeeld hebben gegeven.

Komt allen – betuig je solidariteit – denk en doe mee met Plein Publiek –
Nuit Debout Tilburg!

Donderdag 28 april, 20.00 uur
Stadhuisplein, naast de oversteekplek richting Koningsplein, Tilburg
FB event: https://www.facebook.com/events/211997555850059/
FB pagina: https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Tilburg-561546540682173/
FB groep (closed, aanmelden als je er in wilt:) )
https://www.facebook.com/groups/488272491358808/

27/04 Weldaad meeting ‘Een mei’ @ Hall of Fame, Tilburg

27 april Weldaad-vergadering ‘Een Mei’@ Hall of Fame, Tilburg

Graag nodigen we jullie uit voor deze volgende vergadering over de Eén
Mei-viering in Tilburg. Het wordt de laatste vergadering over 1 Mei
voordat we daadwerkelijk die Eerste Mei gaan vieren. We willen de laatste
voorbereidingen doorspreken, evenals de gang van zaken op de dag zelf. Heb
je ideeën en/ of wil je helpen? Wees welkom op de vergadering!

Woensdag 27 april, 20.00 uur, Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6
(Spoorzone), Tilburg. We verzamelen in de foyer.

20/04 Nuit Debout Tilburg @ Heuvel, Tilburg

nuit debout

Beste mensen,

Nuit Debout is overgeslagen naar Tilburg! Komende woensdag 20 april is
er een eerste activiteit in de open lucht. Komt allen, hieronder de
oproep.

Nuit Debout Tilburg!

Pleinbijeenkomst

Woensdag 20 april, 20 uur, Heuvel, Tilburg

We komen samen op de Heuvel om ideeën uit te wisselen over wat we in
Tilburg kunnen gaan doen, en om te laten zien dat we er gewoon ZIJN als
Nuit Debout.

Actievoorstellen rond thema's die ons raken, bestaande initiatieven die
relevant zijn voor elkaars voetlicht brengen, ervaringen delen, bespreken
hoe we Nuit Debout verder handen en voeten geven, dit is plek en tijd
ervoor. tevens laten we natuurlijk zien dat we er ZIJN, ook in Tilburg.
Komt allen, en neemt iedereen mee - en zullen we allemaal iets te eten of
drinken meenemen om aan elkaar uit te delen?

NUIT DEBOUT

Nuit Debout: de dagelijkse pleinbezettingen in Frankrijk en inmiddels ook
elders, waarin deelnemers hun kritiek op de neoliberale orde, de
gevestigde politiek en het daaruit voortvloeiende beleid van sociale
uitsluiting en milieuverwoesting formuleren, ideeën uitwisselen over hoe
dat anders kan, en veranderingen in gang zetten op basis van rechtstreekse
deelname van betrokkenen.

Facebook event: https://www.facebook.com/events/1721179598166181/
Facebook pagina:
https://www.facebook.com/Nuit-Debout-Tilburg-561546540682173/

Kraakhandleiding 2015/2016


Wat niet mag.. kan nog steeds!

Onlangs is er een een nieuwe kraakhandleiding gepresenteerd. Dit naslagwerk samen met andere nuttige info staat op de website www.kraakhandleiding.nl

Download rechtstreeks:
kraakhandleiding 2015/2016 en de handige checklist kraken in .pdf

30-03 Weldaad vergadering ‘Eén Mei’ @ Hall of Fame, Tilburg

Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. Daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 30 maart, om 20.00
uur op locatie Hall of Fame, in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6
(Spoorzone). Verzamelen in de foyer. Hopelijk tot dan en daar!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad

GAAT NIET DOOR: 25/03 “1 Mei: een levende traditie” – Lezing door Dennis Bos @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

een mei

Tot onze spijt is Dennis Bos wegens
omstandigheden niet in de gelegenheid de lezing te komen geven.
Onderstaande avond gaat daarom niet door.

1 mei. In veel landen worden er nog altijd vieringen en demonstraties gehouden op deze dag. In Nederland krijgen werknemers niet eens meer vrij, maar toch worden hier ook acties gehouden, bijvoorbeeld in Tilburg. Maar waarom is 1 mei, de Dag van de Arbeid, zo belangrijk? In 1886 eisten vakbonden in de VS een 8-urige werkdag, en voerden zij een strijd waar we vandaag de dag nog steeds baat bij hebben. Inperkingen van arbeidsrecht liggen echter altijd op de loer. Daarom is het belangrijk dat we de geschiedenis van onze zwaar bevochten rechten kennen en hiervan leren.

Om de betekenis van 1 mei te onderstrepen, organiseert de Brabantse Anarchistische Kring een infotour over dit thema. Historicus Dennis Bos komt een toegankelijk en informatieve lezing geven over de herkomst en betekenis van de 1 mei-traditie. Hij is als onderzoeker naar de sociale beweging in de 19e en 20e eeuw verbonden aan de Universiteit Leiden. We
zijn er alvast van overtuigd dat Dennis je een leuke en interessante avond zal helpen bezorgen!

Dennis komt deze lezing in drie verschillende plaatsen geven: op 25 maart in Tilburg, op 8 april in Den Bosch en op 15 april in Eindhoven.
BAK hooptmet de lezingen ook mensen enthousiast te maken voor de 1-mei-actie die in Tilburg plaatsvindt. Voor gegevens over die andere locaties, zie

https://brabantseak.noblogs.org/post/2016/03/17/1-mei-een-levende-traditie-lezingen-door-dennis-bos/

Facebook-event https://www.facebook.com/events/1059524880806908/

Tot onze spijt is Dennis Bos wegens
omstandigheden niet in de gelegenheid de lezing te komen geven.
Onderstaande avond gaat daarom niet door.

20-03 Lezing ‘Het Verband Tussen Racisme En Terrorisme’ @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

UITNODIGING
INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten).
De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Diverse steden in Nederland doen mee aan deze actiedag.
In Tilburg organiseert de AntiRacismeGroep (ARG) op 20 maart 2016 een lezing met als spreker Sandew Hira. Het onderwerp zal zijn:
Het verband tussen racisme en terrorisme

We leven in moeilijke en complexe tijden. Overal in Europa versterkt extreem-rechts zich in een klimaat waar terrorisme een steeds groter wordende bedreiging is. Wat betekent dit voor de antiracistische beweging?
Sandew Hira zal in zijn inleiding een analyse presenteren van de relatie tussen racisme en terrorisme.

Hij behandelt onder meer de volgende vragen:
-Welke concepten zijn er t.a.v. racisme?
-Hoe verhoudt institutioneel racisme zich tot alledaags racisme en weekend-racisme?
-Hoe heeft racisme geleid tot de spanningen in de wereld, met name in het Midden-Oosten?
-Hoe is terrorisme verbonden met het conflict in het Midden-Oosten en wat is de rol van het westen daarin geweest?
-Welke zijn de factoren achter de opkomst van extreem-rechts en hoe beïnvloedt dat het racistische klimaat?
-Wat kunnen we doen tegen de opkomst van extreem-rechts en tegen racisme in het huidige klimaat?
Sandew Hira is een onafhankelijk onderzoeker, econoom en historicus. Hij is directeur van het International Institute for Scientific Research (IISR) en tevens algemeen redacteur van de boekenserie Decolonizing The Mind, dit laatste samen met Professor Stephen Small (University
of California Berkeley).

HET VERBAND TUSSEN RACISME EN TERRORISME
Lezing door Sandew Hira
Datum zondag 20 maart 2016
Plaats Cultuurhuis Monopole,
Langestraat 13, Tilburg
Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Toegang gratis

* www.antiracismegroep.nl * info@antiracismegroep.nl * iban: NL60INGB0005620187 ARG Tilburg

23-03 Eén Mei-overleg @ Polly Maggoo, Tilburg


Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. Daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 23 maart, om 20.00
uur op locatie Polly Maggoo, (Korte) Heuvel 10, Tilburg

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad

09-03 Eén Mei-overleg @ Hall of Fame, Tilburg


Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 9 maart, om 20.00
uur in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone). Verzamelen
in de foyer. Hopelijk tot dan en daar!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad