03/08 protest: stop de aanvallen op gaza

palestina vrij

Stop de aanvallen op Gaza! Palestina vrij!
Zondag 3 augustus, 15:00 op het Museumplein, Amsterdam

De afgelopen weken zijn er meer dan 1100 Palestijnen gedood bij bombardementen van Israël. 50.000 mensen zijn dakloos gemaakt. Ziekenhuizen worden gebombardeerd, hebben weinig medicijnen en zitten in soms ook zonder stroom. Mensen worden opgeroepen om te vluchten, maar kunnen in de openluchtgevangenis die Gaza heet geen kant op.

Nederland is al jaren een van de trouwste bondgenoten van Israël. Binnen de Europese Unie blokkeert Nederland scherpe veroordelingen van Israëlische misdaden. Minister Timmermans praat het CIDI na over het gebruik van de bevolking als ‘menselijk schild’. Dit terwijl de VN juist Israël ervan beschuldigt Palestijnse burgers als menselijk schild te gebruiken. Maak een einde aan de Nederlandse medeplichtigheid d.m.v. sancties! Boycot Israël!

De organisatie vraagt aan de demonstranten om BLOEMEN (het liefst in de kleuren van de Palestijnse vlag) en KNUFFELS mee te nemen. Ook zal er een die-in plaats vinden tijdens het protest, dus houd hier rekening mee qua kleding.

De delegatie uit Tilburg vertrekt vanaf Tilburg Centraal om 12:24, spoor 1 (overstap Den Bosch 12:53, spoor 4a).

https://www.facebook.com/events/351085091705915/352206324927125

artikel: Een valse beschuldiging en een echt probleem

israel protest

De indrukwekkende protesten tegen Israëls misdaden komen momenteel onder vuur te liggen in media en politie. De beschuldiging heet: antisemitisme. Daarover twee dingen. Ja, er is in de marge van de beweging sprake van anti-Joodse uitingen die we verwerpen moeten. Maar boven alles: nee en nogmaals nee, dit kenmerkt niet de beweging als geheel, niet de hoofdstroom, niet de overweldigende meerderheid van demonstranten en organisatoren van dit protest. Aan en over elementen binnen de beweging is een waarschuwing gepast. Maar aan de beweging als geheel geadresseerd gaat het hier om een valse, ja smadelijke beschuldiging.

De Volkskrant, krant voor pseudo-progressief Nederland, zet weer eens de toon. Hans Lansink, in een commentaar van 28 juli: “Demonstreren tegen de inval van Israël in Gaza is legitiem, maar ontaardt al te vaak in antisemitisme”, zo is de aanhef. De toon is gezet. In het vervolgt erkent hij weliswaar de legitimiteit van het protest waar het afkeer jegens Israëls optreden betreft. “Maar er is meer aan de hand. In Den Haag, in Brussel en Antwerpen, in de voorsteden van Parijs en in tal van Duitse steden werden antisemitische leuzen geroepen, werd er geplunderd, brand gesticht en gevochten tussen moslims en Joden.” Het is nogal wat. En het is voor een groot deel buiten proporties opgeblazen, voor een deel nog verdraaid ook.

Tekenend is bijvoorbeeld wat er in Parijs gebeurde. Daar was in het kielzog van een demonstratie op 13 juli sprake van een confrontatie tussen betogers en tegenbetogers. Volgens de eerdere versie – ook door de Volkskrant meteen gebracht – belegerden demonstranten daar een synagoge, waarbij synagogebezoekers urenlang opgesloten zaten. Een pogrom-achtige toestand. Later bleek – uit een reconstructie in onder meer Middle East Eye en de Middle East Monitor – dat de toedracht anders was. Een kleine groep van extreem-rechts pro-Zionistische joden had betogers geprovoceerd, bedreigd en aangevallen. Dáár kwamen de botsingen uit voort. De Times of Israel neemt deze versie serieus genoeg om haar zakelijk weer te geven. De “vechtpartijen tussen Moslims en Joden” waren dus minstens gedeeltelijk een gevolg van een uiterst-rechtse, pro-Zionistische gewelddadige provocatie. Pakweg 150 aanvallers, bewapend met helmen, stokken en metalen staven, schreeuwden racistische taal, vielen betogers aan, en trokken zich weer achter politielinies terug. De politie arresteerde wél pro-Palestijnse betogers. De pro-Zionistische knokploeg, Joodse Defensie Liga (LDJ) geheten, werd met rust gelaten. Wat we hier dus hadden was geen anti-Joods pogrom. Wat we hier hadden was een fascistoïde, anti-Palestijnse provocatie, gefaciliteerd door de politie. Maar het verschijnt wel de doodleuk in de opsomming die de Volkskrant maakt en die toenemend antisemitisme moet aantonen.

En daar houdt de hypocrisie niet op. Waar critici van Israël onmiddellijk onder vuur genomen worden als ze Israël op één of andere manier vergelijken met dat van nazi-Duitsland, daar mogen andersom allerlei suggestieve vergelijkingen onweersproken de lucht in geslingerd worden. Vladimir Sloutsker, president van het Joods Congres, sprak in het Israëlische parlement tot een aantal Europese parlementsleden. Hij zei: “Nooit sinds de holocaust hebben we zo ‘n situatie gezien als vandaag.” En hij waarschuwde: “We kijken potentieel tegen het begin van een nieuwe Holocaust aan.”Hijn “refereerde bij dit alles aan de golf van demonstraties op het hele continent door pro-Palestijnse activisten, waarvan een aantal gedegenereerd zijn in geweld, en waarvan er velen racistische retoriek ten toon spreidden.” Wat rellen in de marge van Gaza-demonstraties,, minstens éénmaal kennelijk geprovoceerd door pro-Israëlische fascisten, wat slordige leuzen, waaronder een enkele die echt antisemitisch is. Dat zouden de voorbode zijn van een nieuwe Holocaust. Maar wie het afmaken van 1300 1450 1467 Palestijnen (1), soms met hele gezinnen tegelijk ‘genocide’ noemt en de situatie vergelijkt met het getto van Warschau, die wordt op het matje geroepen wegens die vergelijking. Ik snap heel goed dat mensen die Israël vergelijken met nazi-Duitsland, verontwaardigd reageren als zij daarvoor de les gelezen worden terwijl pro-Israëlische propagandisten wel de demonstranten als aanjagers van de volgende massa-moord in nazi-stijl mogen wegzetten. Over de ‘Israël is een nazi’-staat-vergelijking valt op zich meer te zeggen. Maar de vergelijking van pro-Palestijnse betogingen met de opkomst van antisemitische terreur in nazi-stijl is infaam.

Is er dan geen probleem? Jawel. Er zijn uitingen van antisemitisme, op de demonstraties en in de discussies op internet die daarmee samenhangen. Op de demonstratie in Rotterdam op 123 jli was ik getuige van een klein incident, toen demonstranten voor een gebouw waar Hebreeuwse letters op te zien waren – een gebouw van de Liberaal Joodse Gemeente, werd me verteld – extra enthousiast tegen dat gebouw begonnen te roepen “Israël, terrorist!” Daar werd duidelijk een Joods object behandeld alsof het een Israëlisch object was, daar werden Israëli’s en Joden dus impliciet op één lijn gesteld. Ja, dat is antisemitisme in werking.

Verder was er een enkel bord met leuzen en beeldtaal in dat grensgebied. Een inmiddels berucht voorbeeld: dat hakenkruis naast die Israëlische vlag – twee borden, in een zee van honderden vlaggen en borden, over proporties en beeldvorming gesproken – is zo ‘n grensgeval. De bedoelde boodschap is waarschijnlijk: Israël is een nazi-staat. Dat is een hele ruwe vergelijking die ik zelf niet voor mijn rekening neemt: een koloniale strafexpeditie met veel burgerdoden is niet het zelfde als planmatige industriële genocide, en de gelijkstelling relativeert die laatste genocide. Maar het bord was iets te makkelijk te lezen als ‘Israëlis zijn nazi’s’ (die vlag wordt door Israëli ‘s als de hunne erkend, en dat geldt vaak ook als het kritische Israëli’s, tegenstanders van de Gaza-aanvallen betreft), en door slordige lezers zelfs als: ‘Joden zijn nazi’s’ (de Davidsster in de Israëlische vlag is niet alleen nationaal symbool, maar een belangrijk teken in de Joodse godsdienst). Die derde gelijkstelling is wel degelijk antisemitisch.

Ik geloof meteen dat het bord niet in antisemitische zin was bedoeld. En onder degenen die het zo lazen zaten ongetwijfeld mensen die antisemitische spijkers zoeken op antizionistisch laag water. De ellende van rauwe beeldtaal is echter dat dit misverstanden, in de hand kan werken. Ik vind zo’n bord dus niet okay. Maar ik vind het bespottelijk om de dragers ervan weg te zetten als bewuste antisemieten, en om de demonstratie als geheel als antisemitisch weg te zetten wegens de aanwezigheid van enkele van dit soort grensgevallen.

Ik heb uit berichtgeving over andere demonstraties de indruk dat er niet veel meer aan de hand was op het antisemitisme-front dan in Rotterdam. Marginale uitingen op en een enkele keer over de rand, daar hebben we het over. Uitzondering is een kleine demonstratie in Den Haag met antisemitische uitingen, iets waar justitie inmiddels werk van maakt, iets wat dan weer breed wordt uitgemeten. Doen alsof antisemitisme maatgevend is in de protesten tegen Israël, is een grove verdachtmaking. De Volkskrant werk aan die nare verdachtmaking mee, en richt het verwijt ook nog eens specifiek aan moslims. Onder hen zouden volgens “tal van onderzoeken” anti-Joodse houding wijd verbreid zijn. Wansing maant ze dan ook om “afstand te doen van stereotype vijandbeelden die tot excessen kunnen leiden”. Voor Wansing zijn moslims kennelijk antisemiet zolang zij zich niet van antisemitisme distantiëren. Dat is echter dezelfde redenering als die van iemand die Joden afwijst zolang zij zich niet van het Zionisme distantiëren. Die laatste redenering is impliciet antisemitisch. Beide redeneringen zijn een ideologische variant van etnisch profileren. Beide redeneringen zetten een hele bevolkingsgroep collectief in de beklaagdenbank. Beide redeneringen zijn racistisch.

Dat slechts één van beide versies – de antisemitische – in de mainstream wordt aangevallen, is hypocrisie waar Israël garen bij spint. Dat de andere – de anti-moslim-versie – breed geaccepteerd is in media en gevestigde politiek, is óók iets waar Israël garen bij spint. Kijk maar hoe bij Wilders zijn pro-Israël-houding naadloos aansluit bij zijn hatelijkheid jegens moslims. Voor Wilders is Israël ene bolwerk tegen ‘de Islam’, en hij wil met moslims in Nederland ongeveer doen wat Israël doet met moslims in Palestina, het valt bij hem allemaal onder hetzelfde racistische project. Moslim-bashen is een pro-Israëlische kaart spelen. Jodenhaat is echter óók een pro-Israëlische kaart spelen. Want het stelt Israël in staat op pro-Palestijns makkelijker op één lijn te zetten met antisemitisch. Die lol moeten we Israël en het CIDI helemaal niet gunnen.

Dat Israël zelfde gelijkstelling tussen Joden en Israél behendig hanteert door zichzelf als spreekbuis en veilige baken voor alle Joden te profileren, maakt de zaken nog erger en werkt zel antisemitische houdingen in de hand. Immers, als Israël spreekt namens alle Joden, mogen alle Joden dan niet aangesproken worden op wat Israël doet? Maar dat is zelf een valkuil, een drogreden: Israël beweert namens ‘de Joden’ te spreken, maar heeft daar nooit en te nimmer een mandaat van ‘de Joden’ voor gekregen. Een groot aantal Joodse personen en organisaties maken dat zeer duidelijk, met snoeiharde verklaringen tegen het Israëlische geweld tegen Gaza.

Hoe de pretentie dat Israël namens de Joden spreekt en optreedt zelf anti-joodse uitingen iniet rechtvaardigt, maar wel helpt verklaren legt Sigal Samuel uit in “When ‘Anti-Israel’ looks like ‘Anti-Semitism’ “, een vlijmscherp artikel op de website van Forward – ‘The Jewish Daily’, zoals de ondertitel van het blad luidt. Het wordt uitgegeven in New York, in het Engels en in het Jiddisj. Enkele sleutelpassages: “Lieve Joden in de Diaspora, het spijt me dat ik jullie dit nieuws moet brengen, maar je kunt niet van twee walletjes eten. Je kunt er niet op staan dat elke Jood een intrinsiek deel is van Israël en dat Joden tegelijk er intrinsiek gescheiden zijn van, en dus niet verantwoordelijk voor de daden van de Israëlische staat. (…) Je kunt niet de Israëlische eerste minister Benjamin Netanyahu toejuichen als hij rondgaat en zich ‘leider van het Joodse volk’ noemt, en dan helemaal gaan huffen en opuffen als Arabisch-sprekenden één en hetzelfde woord gebruiken om ‘Zionisten’ en ‘Israëli’s’ en ‘Joden’ aan te duiden.” Hij zegt er voor de duidelijkheid wel bij: “Ik zeg niet dat het semantische uitglijden van antizionisme naar antisemitisme, wat we zo vaak zien op Gaza-manifestaties, te excuseren valt. Wat ik zeg is dat het niet verbazingwekkend is.” Hij vergoelijkt niets, maar begrijpt waar de schoen wringt. Ik vind het wel jammer dat hij specifiek wijst naar ‘Arabisch-sprekenden’ in dit verband: de uitglijders komen bepaald niet alleen daar voor. En ik weet ook niet of dit “semantisch uitglijden” wel op “tal van Gaza-manifestaties” zo prominent gebeurt als hij toch nog lijkt te suggereren. Maar verder is zijn betoog ijzersterk.

In dezelfde lijn ligt een zeer recent artikel van Jaap Hamburger in de Volkskrant , die daarmee een klein stroompje dissidentie doorlaat.. Hij schrijft als voorzitter van de organisatie Een Ander Joods Geluid, en kritiseert de houding van “de meeste joodse instanties en organisaties”, de “kritiekloze houding ten aanzien van Israël” aldaar waarvan hij vermoedt “dat die als een boemerang zal werken. Ik vrees die vorm van identificatie en zie met lede ogen dat van anderen, moslims voorop, op hoge toon verlangd wordt dat zij het onderscheid tussen ‘joden’ en ‘de staat Israël’ wel nauwgezet in acht nemen.” Het is natuurlijk geen argument om dat onderscheid maar te laten vallen. Maar dan moeten we dus wel ons best doen om dat uit de sfeer te houden van niet-moslims die moslims op dit punt de les lezen. En uit de mond van voorstanders van Israël, inclusief haar misdaden, klinkt die eis inderdaad nogal scheef en hypocriet.

Israël spreekt namens zichzelf, haar misdaden komen voor haar rekening en van haar concrete medeplichtigen, en van niemand anders. Laten we onze woede en onze strijd dáár tegen blijven richten, en niet trappen in de valkuilen die zowel antisemitisme als anti-moslim-vooroordelen voor de beweging betekenen. Volgende grote demonstratie: Amsterdam, 15.00 uur, Dam, aanstaande zondag!

Noot (1): Gister geschreven, vandaag afgerond en geplaatst, vandaar de doorgestreepte aantallen. Zo snel gaat het.

Peter Storm

originele artikel: http://www.ravotr.nl/2014/08/01/een-valse-beschuldiging-en-een-echt-probleem/

Uitnodiging – vergeten holocaust (16-05-44)

deze herdenking wordt georganiseerd door Anti Racisme Groep (ARG Tilburg) www.antiracismegroep.nl info@antiracismegroep.nl

Vergadering Weldaad dinsdag 20 mei

Dinsdag 20 mei is de eerstvolgende vergadering van Georganiseerde Weldaad.

Tijd: 20.30 – 22.30 uur Hall of Fame, Tilburg

Agendapunten:

1. Evaluatie The Art of Breakcore / Zadenruilbeurs / Debat Gen-Tech (10 mei @ Hall of Fame, Tilburg)

- Eigen ervaringen van die dag
- Feedback punten gehoord van anderen
- Verbeteringspunten voor volgende evenementen
- Communicatie naar buiten toe vooraf en achteraf
- Toekomstvisie

2. Idee voor ontspannen ontmoetingsdag voor activistisch geinsteresseerden in en rondom Tilburg
3. Actie 17 oktober Internationale Dag van Verzet tegen Armoede en Uitsluiting

Wanneer: dinsdag 20 mei 20.30 – 22.30 uur. Waar: Hall of Fame, NS-plein 5 (Spoorzone) te Tilburg

terugkijkend op The Art Of Breakcore III + Debat Gentechnologie & de zadenruilbeurs

Afgelopen weekend organiseerde Weldaad een derde editie van The Art Of Breakcore, dit maal met een zadenruilbeurs vooraf en een debat over gen tech.

Voor het debat waren uitgenodigd: de Tilburgse stadsbioloog Gert Brunink, Herman van Bekkem (Greenpeace), Jean Paul Hekkelman en Jennyfer van Gelder. Erik Peeters heeft het debat deze keer begeleid.

Er was heerlijke soep gemaakt door Evelien van Breemen (Alles in de soep) en er waren infostands van Georganiseerde Weldaad, Roel Ligt, Sensitief Tilburg en een t-shirt/muziek stand van Betonfraktion. Deze laatstgenoemde hadden later op de avond hun cd presentatie.

http://3voor12.vpro.nl/lokaal/tilburg/nieuws/2014/mei/zinderende-ep-presentatie-betonfraktion.html

Het muzikale gedeelte werd ondersteund door speciaal geselecteerde videobeelden die een koppeling met activisme terugbrachten, met onder anderen films van Helena Klokacar, maar ook beelden van de films Food Inc. en Samsara http://vimeo.com/73234721

De artiesten die optraden waren dj Down The Rabbit Hole met een dark ambient / psy noise set, Betonfraktion met een heftige crossover van punk en freejazz, FFF, met een jaren ‘80 industrial set in de geest van breakcore, Nano.strike met een live performance industrial break set, Rioteer met de breakcore sound van Crack Beats en Bart Hard die de avond besloot met speedcore.

We kijken met veel plezier terug op deze mooie dag, waarin veel interactie ontstond tussen mensen die elkaar nog niet kenden, maar door de binding tussen activisme en diverse vormen, interesse in (geluids)kunst en de versmelting van de culturen met elkaar in contact kwamen.

De volgende editie zal later in het jaar weer plaatsvinden, of misschien pas in januari. Houd onze website in de gaten voor (geluids)opnames, foto’s en videos van deze dag, die later zullen verschijnen.

zaterdag 10 mei: zadenruilbeurs + debat gen tech + the art of breakcore 3

the art of breakcore 3

Graag willen we jullie op de hoogte stellen van een event waar we de afgelopen maanden hard aan gewerkt hebben en wat aanstaande zaterdag (10 mei) dan eindelijk zal plaatsvinden, in de Hall Of Fame, te Tilburg.

Om 16.00u begint een zaden ruilbeurs

Om 19.00u een debat over gen tech en

Om 22.00u The Art Of Breakcore 3

Hieronder zullen we het uitgebreider toelichten per event:

Zaterdag 10 mei Hall of Fame te Tilburg (Spoorzone / NS Plein 5)

Timetable:…

16:00 Zaden ruilbeurs mogen ook stekjes of plantjes zijn.
18:00 Maaltijd soep gemaakt door Evelien van Breemen (Alles in de Soep) voor een klein prijsje (reserveer!).
19:00 Debat gentechnologie met Herman van Bekkem (Greenpeace), Gert Brunkink (stadsbioloog & nachtburgermeester Tilburg), Jean Paul Hekkelman (autonoom / march against monsanto) & Jennyfer van Gelder (autonoom / march against monsanto)
22:00 The Art Of Breakcore https://www.facebook.com/events/588908287831665/

+ activism films (o.a. Helena Klakocar)
+ info stands (o.a. Georganiseerde Weldaad) Het is mogelijk om je bij de stand van Georganiseerde Weldaad aan te melden om samen met een groep naar Brussel toe te gaan 24 mei March Against Monsanto.

Entree: Tussen 16:00u tot 22:00u ‘Pay what you want’
Vanaf 22:00u wordt er 5 euro entree gehanteerd.

Als u wilt participeren dan stellen we het op prijs als u contact op neemt.

luister naar eerdere opnames van ons debat ‘Wie durft verandering mee aan te gaan” op: http://www.mixcloud.com/theartofbreakcore/wie-durft-verandering-mee-aan-te-gaan-deel-1/

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Program for The Art Of Breakcore III – 10 may – Hall of Fame, Tilburg:

22.00 – 23.15 Down The Rabbit Hole (psychedec noise / ambient)
23.15 – 00.00 Betonfraktion (punk / freejazzcore)
00.00 – 01.15 FFF (early industrial set which sounds like breakcore)
01.15 – 02.15 Nano.strike (live analogue industrial breakcore)
02.15 – 03.00 Rioteer (riot beats / crack beats)
03.00 – 04.00 Bart Hard (the art of breakcore)

The Art Of Breakcore is a wake up call for the rawer, experimental side of ‘breakcore’ that is not just about dance music, but more focussed on experiment, breaking borders and reaching (political) consciousness.

There will be a debate about how politix, with this time a focus on gen technology and alternatives. There will also be a seed trade market for those who are interested in the d.i.y. ways for healty food.

From 22.00h the second part of the night will start when international artists, invited by Bart Hard, will show their vision on breakcore. There will also be visuals that will reach back to the themes of the debate and beyond.

Breakcore

In the early ’90’s breakcore developed out of the 80’s & 90’s industrial, punk, hardcore breakbeats and noise. Some called the phenomenon ‘digital hardcore’, others preferred the term ‘breakcore’, or named it ‘electronix’.
In all different developements influenced by things happening in the world as well as developements within the music itself, breakcore changed through the years into a broad spectrum of diversity. Some of the developements continued and others almost ceased to exist.
Within the breakcore there are many obscure subgenres that always found just small attention, but were actually revolutionary.
Labels like Widerstand Records, Trash Tapes and later also Phantomnoise, Seven Samuari Records and Formosan gave interesting views with combining industrial, political / society consciousness and riot sounds on their releases.
Event series like Utterly Wipe Out broke the barriers between noise, speedcore and breakcore, while other crews focussed more on jungle, rave and later dubstep.
Through the years the first catagory seems to became obscure, so we decided to bring back a bit of the ideals that lived back then.

listen for previous recorings of The Art Of Breakcore via: http://www.mixcloud.com/theartofbreakcore/

more info:

http://www.facebook.com/events/588908287831665/
http://www.facebook.com/events/480239445434770/