30-03 Weldaad vergadering ‘Eén Mei’ @ Hall of Fame, Tilburg

Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. Daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 30 maart, om 20.00
uur op locatie Hall of Fame, in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6
(Spoorzone). Verzamelen in de foyer. Hopelijk tot dan en daar!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad

GAAT NIET DOOR: 25/03 “1 Mei: een levende traditie” – Lezing door Dennis Bos @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

een mei

Tot onze spijt is Dennis Bos wegens
omstandigheden niet in de gelegenheid de lezing te komen geven.
Onderstaande avond gaat daarom niet door.

1 mei. In veel landen worden er nog altijd vieringen en demonstraties gehouden op deze dag. In Nederland krijgen werknemers niet eens meer vrij, maar toch worden hier ook acties gehouden, bijvoorbeeld in Tilburg. Maar waarom is 1 mei, de Dag van de Arbeid, zo belangrijk? In 1886 eisten vakbonden in de VS een 8-urige werkdag, en voerden zij een strijd waar we vandaag de dag nog steeds baat bij hebben. Inperkingen van arbeidsrecht liggen echter altijd op de loer. Daarom is het belangrijk dat we de geschiedenis van onze zwaar bevochten rechten kennen en hiervan leren.

Om de betekenis van 1 mei te onderstrepen, organiseert de Brabantse Anarchistische Kring een infotour over dit thema. Historicus Dennis Bos komt een toegankelijk en informatieve lezing geven over de herkomst en betekenis van de 1 mei-traditie. Hij is als onderzoeker naar de sociale beweging in de 19e en 20e eeuw verbonden aan de Universiteit Leiden. We
zijn er alvast van overtuigd dat Dennis je een leuke en interessante avond zal helpen bezorgen!

Dennis komt deze lezing in drie verschillende plaatsen geven: op 25 maart in Tilburg, op 8 april in Den Bosch en op 15 april in Eindhoven.
BAK hooptmet de lezingen ook mensen enthousiast te maken voor de 1-mei-actie die in Tilburg plaatsvindt. Voor gegevens over die andere locaties, zie

https://brabantseak.noblogs.org/post/2016/03/17/1-mei-een-levende-traditie-lezingen-door-dennis-bos/

Facebook-event https://www.facebook.com/events/1059524880806908/

Tot onze spijt is Dennis Bos wegens
omstandigheden niet in de gelegenheid de lezing te komen geven.
Onderstaande avond gaat daarom niet door.

20-03 Lezing ‘Het Verband Tussen Racisme En Terrorisme’ @ Cultuurhuis Monopole, Tilburg

UITNODIGING
INTERNATIONALE DAG TEGEN RACISME EN DISCRIMINATIE

Wereldwijd wordt in maart aandacht besteed aan de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze jaarlijkse herdenking werd door de Verenigde Naties ingesteld naar aanleiding van het bloedbad in Sharpeville (Zuid-Afrika), waar op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op een groep mensen die demonstreerde tegen apartheid (de beruchte pasjeswetten).
De apartheid is inmiddels afgeschaft, maar racisme en discriminatie zijn nog aan de orde van de dag, ook in Nederland. Tal van landen over de hele wereld staan op deze dag stil bij het onrecht dat individuen en groepen elkaar aandoen. Diverse steden in Nederland doen mee aan deze actiedag.
In Tilburg organiseert de AntiRacismeGroep (ARG) op 20 maart 2016 een lezing met als spreker Sandew Hira. Het onderwerp zal zijn:
Het verband tussen racisme en terrorisme

We leven in moeilijke en complexe tijden. Overal in Europa versterkt extreem-rechts zich in een klimaat waar terrorisme een steeds groter wordende bedreiging is. Wat betekent dit voor de antiracistische beweging?
Sandew Hira zal in zijn inleiding een analyse presenteren van de relatie tussen racisme en terrorisme.

Hij behandelt onder meer de volgende vragen:
-Welke concepten zijn er t.a.v. racisme?
-Hoe verhoudt institutioneel racisme zich tot alledaags racisme en weekend-racisme?
-Hoe heeft racisme geleid tot de spanningen in de wereld, met name in het Midden-Oosten?
-Hoe is terrorisme verbonden met het conflict in het Midden-Oosten en wat is de rol van het westen daarin geweest?
-Welke zijn de factoren achter de opkomst van extreem-rechts en hoe beïnvloedt dat het racistische klimaat?
-Wat kunnen we doen tegen de opkomst van extreem-rechts en tegen racisme in het huidige klimaat?
Sandew Hira is een onafhankelijk onderzoeker, econoom en historicus. Hij is directeur van het International Institute for Scientific Research (IISR) en tevens algemeen redacteur van de boekenserie Decolonizing The Mind, dit laatste samen met Professor Stephen Small (University
of California Berkeley).

HET VERBAND TUSSEN RACISME EN TERRORISME
Lezing door Sandew Hira
Datum zondag 20 maart 2016
Plaats Cultuurhuis Monopole,
Langestraat 13, Tilburg
Aanvang 14.00 uur (inloop vanaf 13.30 uur)
Toegang gratis

* www.antiracismegroep.nl * info@antiracismegroep.nl * iban: NL60INGB0005620187 ARG Tilburg

23-03 Eén Mei-overleg @ Polly Maggoo, Tilburg


Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. Daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 23 maart, om 20.00
uur op locatie Polly Maggoo, (Korte) Heuvel 10, Tilburg

Hopelijk tot dan!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad

09-03 Eén Mei-overleg @ Hall of Fame, Tilburg


Beste mensen,

Graag nodigen we jullie uit voor het volgende Eén Mei-overleg van
Weldaad. daarin bespreken we de verdere voortgang van de
Eén-Mei-activiteiten die we met een aantal mensen op poten aan het
zetten zijn. De vergadering vindt plaats op woensdag 9 maart, om 20.00
uur in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone). Verzamelen
in de foyer. Hopelijk tot dan en daar!

Met vriendelijke groet,

Georganiseerde Weldaad

29/02 Weldaad meeting over 1-mei programma @ Polly Maggoo, Tilburg

Beste mensen,
Een groep mensen werkt in Georganiseerde-Weldaad-verband aan een
strijdbare viering van de Eerste Mei in Tilburg. Deze werkgroep,
vergadert komende maandag 29 februari over de voortgang. Wie mee wil
helpen, is daar zeer welkom.
Datum en tijd: 29 februari, 20.00 uur
Plaats (LET OP!): eetcafé Polly Maggoo, Korte Heuvel 10, zaaltje boven

27-02 Informatieavond West-Sahara: een vergeten conflict @ Goretti-ateliers, Tilburg


Op zaterdag 27 februari organiseren de Stichting Zelfbeschikking
West-Sahara en de Tilburgse Anarcho Sociëteit TAS een informatieavond
onder de titel: West-Sahara, een vergeten conflict

Op zaterdag 27 februari organiseren de Stichting Zelfbeschikking
West-Sahara en de Tilburgse Anarcho Sociëteit TAS een informatieavond
onder de titel:

West-Sahara, een vergeten conflict

De enige resterende Afrikaanse kolonie is het door Marokko bezette
Westelijke Sahara. Dit woestijngebied werd vanaf 1884 door de
Spanjaarden gekoloniseerd onder de naam Spaanse Sahara. Momenteel wordt
er volgens het Internationaal Gerechtshof nog twee derde van het gebied
bezet door Marokko. Maar volgens de Marokkaanse overheid hoorde de
Westelijke Sahara al bij het land voordat de Spanjaarden het overnamen.

Nog tijdens de Spaanse bezetting werd vanuit de inheemse bevolking (de
Sahrawi) de onafhankelijkheidsbeweging Front Polisario opgericht.
Marokko eiste de Westelijke Sahara op, stuurde grote aantallen
Marokkaanse kolonisten en bezette het gebied. Daar tegenover riep
Polisario op 27 februari 1976 de onafhankelijkheid ui. Een
onafhankelijkheid die door 47 staten is erkend, maar niet door Nederland
of welk Europees land dan ook. Intussen duren onderdrukking en bezetting
van de Westelijke Sahara voort. Het is het oudste nog voortdurende koloniale conflict van dit type.

Om dit conflict te aandacht te geven die het volgens organisatoren meer
dan verdient, organiseren De Stichting Zelfbeschikking West-Sahara en de
Tilburgse Anarcho Sociëteit TAS een informatieavond over dit vergeten
conflict.

West-Sahara, een vergeten conflict
Zaterdagavond 27 februari 2016 vanaf 19.00 uur
Goretti-ateliers, Wilhelminapark 54 Tilburg
De toegang is gratis, een donatie wordt echter op prijs gesteld.
https://www.indymedia.nl/node/32157

28/02 Kom in Verzet voor Vrede! @ Jonas Daniël Meijerplein – Amsterdam

kom in verzet voor vredeIedere oorlog eist burgerslachtoffers.

Nederland voert al anderhalf jaar bombardementen uit op IS in Irak. Op 29 januari heeft de Nederlandse regering besloten om ook in Syrie luchtaanvallen uit te voeren. Ze hopen hiermee het conflict met IS zo spoedig mogelijk te beëindigen. Bombardementen zijn echter een voedingsbodem voor terrorisme gebleken. Oorlog is nooit een oplossing geweest. Vroeger niet, nu niet, nooit niet. Kom samen in verzet voor vrede!

Door de bombardementen worden onschuldige mensen getroffen. De belofte van vrijheid en vrede blijkt een loze kreet te zijn. Het is een nieuwe manier om de Westerse invloed in het Midden-Oosten te behouden. Irak ligt in puin na een brutale oorlog. De vrijheid en vrede is daar uitgebleven. De misère, ontstaan door de combinatie van oorlogsvoering en internationale politiek vanuit het westen, is een van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van IS.

Ga 28 februari de straat op om te laten zien dat jij tegen de westerse oorlogsvoering bent. Laat zien dat jij een langdurige oplossing wil. Een oplossing die niet zal leiden tot nieuwe generatie terroristen. Wat wij willen is simpel: geen bommen, maar werkbare, goed doordachte oplossingen. Wij willen dat lokaal de strijd tegen dictators wordt gesteund: niet militair, maar economisch en politiek. Samen tegen oorlog; samen tegen het fascisme van ISIS; samen in verzet voor vrede.

28 februari 2016
17:00 – De Dokwerker – Jonas Daniël Meijerplein – Amsterdam

Supporting Organizations:
In Verzet voor Vrede
ROOD Amsterdam
Antikapitalistische Tandartsen Amsterdam
De Nieuwe Universiteit – voor een democratische universiteit
Het Spinhuis
AFA Eindhoven
Autonomen Amersfoort
AFA Tilburg
Georganiseerde Weldaad (www.georganiseerde-weldaad.nl)
Anarchistische Groep Nijmegen

1 mei 2016 – Vier de Solidariteit

een mei1 mei 2016

VIER DE SOLIDARITEIT

Wereldwijd is 1 mei de dag van de solidariteit. In Tilburg vieren we de onderlinge verbondenheid met een feestelijke optocht door de binnenstad en een picknick in het Stadspark.

1 mei begon een kleine anderhalve eeuw geleden als een actiedag van de arbeiders. Die vochten tegen uitbuiting en onderdrukking en streden voor de 8-urige werkdag. De strijd tegen uitbuiting en onderdrukking is nog steeds aan de orde.

Ja, er is veel veranderd.. Dankzij de computer en internet lijkt de wereld één groot dorp. Maar de kloof tussen arm en rijk groeit intussen verder. Politici spelen groepen mensen tegen elkaar uit. Nationalisme en vreemdelingenhaat zijn aan de orde van de dag. Voorbeelden zijn de recente aanvallen op vluchtelingenopvang. Het leidt de aandacht af van de werkelijke problemen, die voortvloeien uit een vraatzuchtig financieel-economisch bestel, waarin niet sociale rechtvaardigheid en duurzaamheid voorop staan, maar schraapzucht en eigenbelang.

In de loop der tijd ontwikkelde 1 mei zich tot een strijdbare viering van internationale verbondenheid van iedereen die last heeft van wat ons van hogerhand wordt aangedaan. De solidariteit vieren betekent: zij aan zij staan met iedereen die dreigt te worden vermalen door het rigide systeem, opkomen voor elkaar. Ongeacht herkomst, huidskleur, seksuele voorkeur. Solidariteit is en blijft noodzakelijk. Samen staan we sterk.

Dat willen we vanuit Georganiseerde Weldaad dit jaar in Tilburg doen op een feestelijke en strijdbare wijze. Muziek en sprekers zullen niet ontbreken. Eigen bijdragen zijn welkom, ter plekke en van te voren. Meer informatie volgt. Maar hoe dan ook: kom en doe mee. Vier de solidariteit!

Zondag 1 mei 2016, 14 uur, Heuvel, Tilburg

Organisatie: Georganiseerde Weldaad.

www.georganiseerde-weldaad.nl

Uitnodiging voor de tweede ‘Eén Mei’ vergadering op 10 februari

Beste mensen,

Hierbij nodigen we jullie uit voor de tweede ‘Eén Mei’ vergadering op 10 februari, in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg, vanaf 20.00 uur. Onderwerp op de agenda: de voorbereiding van de Eén Mei- manifestatie/ demonstratie in Tilburg.
Toelichting

Op een eerdere vergadering hebben we als Georganiseerde Weldaad besloten om daar in 2016 de schouders onder te zetten. Dat doen we echter graag samen met anderen die dit belangrijk genoeg vinden om er energie in te steken.

Voorgaande jaren heeft een klein groepje mensen een Eén-Meiviering in Tilburg op touw gezet, met bescheiden resultaat. Dit jaar pakken we het graag iets groter aan. Deze vergadering biedt daartoe hopelijk een handvat. Karakter van de actie, noodzakelijke PR, programma op de dag zelf, en het zoeken van bredere ondersteuning, dat zijn een aantal van de dingen waar we graag ruimschoots op tijd mee beginnen.

Kortom een voorbereidingsvergadering voor diegenen die op Eén Mei zichtbaar en demonstratief de straat op willen om deze dag van strijd en internationale solidariteit kracht bij te zetten.
Aanmelden voor de vergadering is niet noodzakelijk, maar kan – gezien beschikbare ruimte – wellicht toch handig zijn.

Datum en tijd: woensdag 10 februari, 20.00 uur.
Plaats Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone)

Verzamelen in de foyer.

Hopelijk tot ziens op 10 februari, en voorwaarts naar een mooie Eerste Mei !

Georganiseerde Weldaad

Uitnodiging ‘Eén Mei’ vergadering, op 20 januari @ Hall of Fame vergaderruimte.

Beste mensen,

Hierbij nodigen we jullie uit voor een vergadering op woensdag 20 januari, in de Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone), Tilburg, vanaf 20.00 uur. Onderwerp op de agenda: de voorbereiding van de Eén Mei- manifestatie/ demonstratie in Tilburg.
Toelichting

Op een eerdere vergadering hebben we als Georganiseerde Weldaad besloten om daar in 2016 de schouders onder te zetten. Dat doen we echter graag samen met anderen die dit belangrijk genoeg vinden om er energie in te steken.

Voorgaande jaren heeft een klein groepje mensen een Eén-Meiviering in Tilburg op touw gezet, met bescheiden resultaat. Dit jaar pakken we het graag iets groter aan. Deze vergadering biedt daartoe hopelijk een handvat. Karakter van de actie, noodzakelijke PR, programma op de dag zelf, en het zoeken van bredere ondersteuning, dat zijn een aantal van de dingen waar we graag ruimschoots op tijd mee beginnen.

Kortom een voorbereidingsvergadering voor diegenen die op Eén Mei zichtbaar en demonstratief de straat op willen om deze dag van strijd en internationale solidariteit kracht bij te zetten.
Aanmelden voor de vergadering is niet noodzakelijk, maar kan – gezien beschikbare ruimte – wellicht toch handig zijn.

Datum en tijd: woensdag 20 januari, 20.00 uur.
Plaats Hall of Fame, Burgemeester Brokxlaan 6 (Spoorzone)

Verzamelen in de foyer.

Hopelijk tot ziens op 20 januari, en voorwaarts naar een mooie Eerste Mei !

Peter Storm
Georganiseerde Weldaad

Wie helpt er mee met Fakkels voor Vrede?

fakkels voor vrede
Wie helpt er mee met Fakkels voor Vrede?

24 december 2015

opbouwen vanaf 14.00u

kraampje bemannen of route begeleiden vanaf 17.30u

Rond 19.30u zou t eigenlijk alweer klaar moeten zijn...

Soep, Brood en een gratis Fakkel!

En: je draagt bij aan een supertof evenement dat ook nog eens geld ophaalt
voor een actueel lokaal doel, namelijk "De Wijk Helpt", een groep mensen
uit de wijk Fatima die samen met hun nieuwe buren (de vluchtelingen in
StJozefzorg) buurtactiviteiten gaan opzetten om oude en nieuwe bewoners bij
elkaar te brengen!

Programma met vuurshow en PingPongPoezie. Afterparty bij de Boekanier.

Wie helpt mee? Laat het ons ff weten!

Groetjes,

erik van gool
Fakkels voor Vrede
Erikvgool@gmail.com