Persbericht 16-03-12

Internationale antiracismedag in buurthuis In de Boomtak én in de Ontmoetingskerk

In 1966 hebben de Verenigde Naties 21 maart uitgeroepen tot ‘internationale dag ter bestrijding van alle vormen van rassendiscriminatie’. Die datum werd gekozen, omdat op 21 maart 1960 de politie het vuur opende op demonstranten in een vreedzaam protest tegen rassendiscriminatie in Zuid-Afrika.

Anno 2012 is er in onze samenleving nog altijd sprake van toenemende tweedeling. Aan de ene kant is dat aanwijsbaar in de steeds grotere wordende inkomensverschill e n. Aa n d e a ndere kant is er een groeiende onverdraagzaamheid en intolerantie. De campagnes van Wilders en zijn PVV hebben de moslimhaat sterk doen toenemen; zijn huidige hetze tegen Oost_Europeanen creëert een nieuwe kloof. Antisemitische incidenten zijn ook in Nederland weer frequent aanwezig en de haat tegenover homo’s uit zich in steeds meer voorkomend openlijk geweld. Discriminatie op de arbeidsmarkt is nooit weg geweest.

In de Boomtak

In het kader van 21 maart heeft de AntiRacismeGroep Tilburg (ARG) in nauwe samenwerking met TAS (Tilburgse Anarcho Sociëteit) een open avond georganiseerd. Daar zal de documentaire Vreemd in de buurt van Patrick Bisschops worden getoond, waarna er gediscussieerd kan worden. Vreemd in de buurt is een documentaire over de Haagse Transvaalbuurt . Steeds meer autochtonen verlaten de wijk en allochtonen nemen hun plaats in. Beide groepen leven langs elkaar heen en weten weinig van elkaar. De snackbar is inmiddels vervangen do or een rotikraam en naast de kerk staat een moskee. Niettemin vinden nieuwkomers en achterblijvers elkaar in de liefde voor de duivensport. Duivenspeciaalzaak De Zwarte Vogel staat symbool voor de verandering in de wijk

De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 maart in buurthuis In de Boomtak aan de Boomstraat 81 en zal aanvangen om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur).

De toegang is gratis!

Ontmoetingskerk

Het Huis van de Wereld organiseert diezelfde avond de voorstelling As I Left My Fathers House.  Die vertelt drie hartverscheurende verhalen van vluchtelingen met ‘n verschillende culturele en religieuze achtergrond, een jood, een Christen en een Moslim. Ze vertellen over hun wereld, een wereld van mensen die leven met de gevolgen van vijandigheid, geweld en extremisme.

Deze voorstelling is te zien in de Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14, Tilburg (Oud-Noord): woensdag 21 maart, 20.00 tot 22.00 uur; ook hier is de toegang gratis. U hebt de mogelijkheid om bij de voorstelling een bijdrage te doneren aan New Dutch Connections.