Tijdschrift ?/!

Het tijdschrift “?/!” (uit te spreken als “Tekens”) is een halfjaar-uitgave van Weldaad. De inhoud is dan ook gerelateerd aan sociale en politieke issues. Wij willen mensen informeren over onze activiteiten en de visie, waaruit deze voortkomen. Zodoende vindt u stukken over Weldaad, de door ons ondersteunde activiteiten en verscheidene stukken waarin (recente) ontwikkelingen van commentaar worden voorzien. Onze speerpunten zijn inspiratie en discussie. Het grootste deel van “?/!” bestaat dan ook uit opiniërende stukken over uiteenlopende onderwerpen, die hopelijk zowel binnen als buiten de vereniging de hersens zal doen kraken en de tongen losmaken.

Klik hier voor de uitgaves

Schrijf zelf ook een stuk voor “?/!” als je je aangesproken voelt door onze denkbeelden, of je het er nu mee eens bent of niet. Elke serieuze bijdrage komt voor publicatie in aanmerking, onbeargumenteerde scheldkanonnades niet. Ook artikelen van derden zijn welkom, net als bijdragen in de vorm van poëzie, proza of illustraties. Elk artikel dient ondertekend te zijn (eventueel met pseudoniem), zodat duidelijk is dat het stuk op persoonlijke titel is geschreven, en dus een persoonlijke mening verkondigt. Kopij kan gestuurd worden naar redactie AT georganiseerde-weldaad.nl

Help mee printen, verspreiden of bekostigen zodat het blad geheel gratis verstrekt kan blijven worden. Schroom niet om meerdere exemplaren mee te nemen en deze uit te delen onder geïnteresseerden in je kennissenkring. Het blad kan niet geheel gratis gemaakt worden, donaties zijn meer dan welkom op: Triodos rekeningnummer 390391956 t.n.v. Weldaad te Tilburg, o.v.v.  Tijdschrift. Als je in de gelegenheid bent gratis of goedkoop te printen; download de PDF, zie de printinstructie, maak een aantal kopieën en geef dit door via:

redactie AT georganiseerde-weldaad.nl