Verantwoord Anders

Verantwoord Anders

Onder deze titel opereert sociaal makelaar Loes van Zuijlen.

Met haar activiteiten tracht zij een brugfunctie in te nementussen alle-tonen-burgers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers op het gebied van sociale zekerheid breed en samen met geestverwanten op vreedzame wijze een revolutionaire verandering tot stand te brengen.

Op verantwoordanders.nl stelt zij zich aan u voor en kunt u kennis nemen van haar burgerinitiatief ‘In Brabant doen we het Verantwoord Anders’, de verbindende schakel om het herstel van onze economische huishouding op sociaal, ecologisch en financieel gebied mogelijk te maken en meest gunstige voorwaarde voor de invoering van een onvoorwaardelijk basisinkomen.