Vorige Activiteiten

In en rondom Weldaad hebben er inmiddels veel activiteiten plaatsgevonden. Deze zijn op verschillende manieren en vanuit verschillende mensen georganiseerd; als autonome groep, werkgroep van Weldaad, als campagne, eenmalige activiteit, als project en door losse individuen. Hieronder staat een overzicht van alle vorige activiteiten met achtergrond en meer informatie.

Occupy Tilburg
Sinds het begin van van de Occupy-protesten in Nederland mengt Weldaad zich anoniem in de veelbelovende Occupy-beweging en dragen wij bij aan het protest. Op 15 oktober 2011, de dag die uitgeroepen was tot ‘globale protest dag’, waren er bezettingen in meer dan 1000 steden over 82 landen.

Solidariteitskas
Tot januari 2013
heeft Weldaad via een eigen bankrekening financiële ondersteuning gegeven aan met name initiatieven/acties die voortkomen uit werkgroepen en campagnes van Weldaad. Daarnaast konden gelijkgestemde autonome groepen uit Tilburg e.o. een beroep doen op financiële ondersteuning en werd er soms meebetaald aan landelijke initiatieven/acties.

Europese actiedagen Blockupy Frankfurt
Weldaad heeft meegeholpen aan het internationale protest in Frankfurt van 16 tot 19 mei 2012. Die dagen hebben zo’n 20.000 activisten geprotesteerd waaronder een aantal Tilburgers die met een groep van zo’n 40 Nederlanders zijn meegegaan. Tijdens deze actiedagen vergaderde de Europese Centrale Bank (ECB) in het financiële centrum van Europa en hebben er bezettingen, blokkades en demonstraties plaatsvonden. Dit om het crisisbeleid te stoppen en te streven naar internationale solidariteit, vrijheid en echte democratie. Weldaad heeft een informatiebijeenkomst en een bijeenkomst na Frankfurt in Tilburg georganiseerd.

A.M.M.P.S.
De volledige naam van deze bioscoopavondjes in Tilburg is The Amazing Monday Moving Picture Show. Het A.M.M.P.S. vertoont films die je gezien MOET hebben, maar die je anders misschien niet te zien zou krijgen. In huiselijke sfeer, op groot scherm.


Antikapitalistische actiedag M31
Op 31 Maart 2012 werd onder de noemer ‘M31 – European Day of Action Against Capitalism’ in heel Europa (en zelfs daarbuiten) actie gevoerd tegen het kapitalisme. In Nederland werd door onder andere Weldaad, Vrije Bond, Kritische Studenten Utrecht, ASB, AK-Utrecht en verschillende individuen gehoor gegeven aan de oproep en zij organiseerde samen een demonstratie in Utrecht waar 250 activisten op afgekomen
zijn. Internationaal gezien zijn er vele tienduizenden mensen de straat opgegaan. Tevens is er een grote adbustingcampagne in Nederland geweest voor de actiedag M31. Weldaad heeft naast de demonstratie ook een informatiemiddag, busvervoer en een stand na de demo georganiseerd.

Demonstratie Hartelust Harteloos
Zaterdag 28 januari 2012 hebben zo’n 80 mensen gedemonstreerd tegen apenhandelaar Hartelust. Dwars door het winkelcentrum van Tilburg, vervolgens over de Spoorlaan door centrum Noord en via de rijbanen van de Ringbaan Noord! Tilburg-Noord in naar het bedrijfspand van Hartelust. De sfeer was erg gemoedelijk en ontspannen, mede omdat de politie niet in grote getallen zichtbaar was en zij slechts dienden als verkeersregelaars. Complimenten voor de organisatie Respect voor Dieren, de lokale ondersteuning vanuit Weldaad en voor de spreker met goede speeches.

Occupy Tilburg
Sinds het begin van van de Occupy-protesten in Nederland mengt Weldaad zich anoniem in de veelbelovende Occupy-beweging en dragen wij bij aan het protest. Op 15 oktober 2011, de dag die uitgeroepen was tot ‘globale protest dag’, waren er bezettingen in meer dan 1000 steden over 82 landen. Ook in Amsterdam en Den Haag streek de Occupy-beweging met duizenden deelnemers neer. Van 5 november tot 11 december 2011 was er ook in Tilburg recht voor het stadhuis een bezetting met bijbehorende activiteiten door Occupy. Hieraan heeft Weldaad actief bijgedragen en ondersteund waar gewenst. Momenteel organiseert Occupy Tilburg activiteiten zoals lezingen, pleinprotesten en komen zij 2 keer per maand bijeen.

Werkgroep Tegen-Toppen
Tegen-Toppen was een werkgroep van Vereniging Weldaad in 2011 die zich concentreerde op topconferenties met meer dan twee staten (multilateraal) zoals de G8, G20, NAVO en WTO. Op dit soort conferenties komen wereldleiders bijeen, en bespreken de economische en politieke problemen in de wereld. Tegen/Toppen organiseerden open informatiebijeenkomsten, ludieke activiteiten en doen berichtgeving over acties tegen topconferenties en het soort van maatschappij waar zij voor staan. Deze werkgroep is opgegaan in andere activiteiten van en rondom Weldaad.

Demonstratie Tilburg 2011 ‘Breek de Macht van het Kapitaal’
In de laatste maanden van 2010 vonden er voorbereidingen plaats voor een landelijke demonstratie in Tilburg. De demonstratie diende als aanloop naar een hernieuwde kraakbeweging die zichzelf weer zichtbaar opwerpt in de strijd tegen het kapitalisme en al haar negatieve bijwerkingen. Met zo’n 250 demonstranten en de kraak van DNA in Tilburg-centrum werd het jaar 2011 succesvol ingeluid.

Campagne Kraken “Huisvesting boven massa-eigendom”
Vereniging Weldaad is ontstaan uit de samenwerking van jonge onafhankelijke andersglobalisten en lokale krakers. De eerste stap die tot de oprichting van onze vereniging leidde werd gezet in december 2009 toen lokale krakers bijeenkwamen om te overleggen over de -inmiddels aangenomen- Wet kraken en leegstand en de controversiële houding die de lokale vertegenwoordiging van de VVD in dit verband aannam: zij eiste namelijk directe ontruiming van alle kraakpanden in Tilburg. Zij criminaliseerde de krakers slechts op basis van vooroordelen en ongefundeerde aannames. Dit heeft in eerste instantie geleid tot het wekelijkse Stedelijk Kraak Overleg Tilburg (SKOT) en de actiegroep Krakerscollectief Tilburg. De totale campagne kraken heeft tot begin 2012 geduurd, er worden nog wel ‘losse’ kraakacties en -activiteiten in Tilburg georganiseerd. Indien wenselijk zal daarover bericht worden.