Antikapitalistische actiedag M31

Op 31 Maart 2012 werd onder de noemer ‘M31 – European Day of Action Against Capitalism’ in heel Europa (en zelfs daarbuiten) actie gevoerd tegen het kapitalisme. In Nederland werd door onder andere Weldaad, Vrije Bond, Kritische Studenten Utrecht, ASB, AK-Utrecht en verschillende individuen gehoor gegeven aan de oproep en zij organiseerde samen een demonstratie in Utrecht waar 250 activisten op zijn afgekomen. Internationaal gezien zijn er vele tienduizenden mensen de straat opgegaan. Tevens is er een grote adbustingcampagne in Nederland geweest voor de actiedag M31. Weldaad heeft naast de demonstratie ook een informatiemiddag, busvervoer en een stand na de demo georganiseerd.


Laatste berichten vanuit Weldaad omtrent M31:
Verslag van M31 inclusief internationale updates
Antikapitalistische actiedag internationaal geslaagd
M31 graffiti mobilisatie video
Busvervoer naar de M31 demonstratie in Utrecht
Update infodagen over M31 in Nederland
Infomiddag in Tilburg over kapitalisme en M31
31/03 Europese Actiedag tegen Kapitalisme
Blog Rooie Ravotr: ‘demo 31 maart is goed!’
Mobilisatie M31 in Nederland begonnen
London: Radio interview on comming actionday M31