Persbericht 15-02-10

School weer opnieuw in gebruik als Autonoom Centrum.

Afgelopen zondag 14 februari kraakten wij het oude schoolgebouw aan de Bisschop Janssenstraat 1A. Sinds een grootschalige ME-training, november 2008, stond het al leeg. Vandalen en koperdieven hadden er reeds flink huisgehouden. Het perceel waar het pand op staat maakt deel uit van de herontwikkeling van de Pietersbuurt, waarvoor de rest van de bebouwing in het omliggende gebied heeft moeten wijken. Ook dit pand zal gesloopt gaan worden. Vanwege in de omgeving wonende en broedende zeldzame vleermuizen mag dit echter niet voor de herfst gebeuren.

De herontwikkeling van de Pietersbuurt voorziet in een zeer diverse bebouwing die plaats biedt aan zowel starters- als duurdere koopwoningen als ook sociale huurwoningen en elementen met een publieke functie. Het ziet eruit als een gedegen ontwikkeld project waarmee in allerhande behoeftes wordt voorzien en waarvan wij de voortgang niet zullen hinderen.

Voor de tijd dat het leeg staat zitten wij er echter. Om te wonen, want ondanks dat er dus blijkbaar flink gebouwd wordt (of moet gaan worden), ligt betaalbare woonruimte nog niet direct voor het oprapen. Maar ook als werkruimte voor artiesten; studio’s, oefenruimte, ruimte voor acrobatiek, vechtkunst, workshops, vergaderruimte en als ontmoetingsplek. Natuurlijk zijn er in onze stad meer initiatieven die in deze behoefte proberen te voorzien, zoals de Hall of Fame, Stichting Ateliers, diverse buurthuizen en in mindere mate misschien Popcentrum 013 en V39. Echter die buurthuizen en de Hall of Fame puilen al uit en voor atelier- en oefenruimtes bestaan lange wachtlijsten. Blijkbaar is er meer vraag dan aanbod.

Wij zijn van mening dat, ná kleding, voedsel en onderdak mensen ook recht hebben om spelenderwijs zichzelf en hun talenten te leren kennen en ontwikkelen. Natuurlijk kan dat ook op je zolderkamertje of in de schuur. Maar hoeveel beter is het niet dit op een plek te doen waar meerdere mensen bezig zijn met verwante of juist totaal andere dingen. Waarin je elkaar kunt helpen, inspireren, aansteken en ontmoeten. Niet in een schools- of gereguleerd overheidsverband. Niet met het oog al direct op een beroepspraktijk, subsidievoorwaardes of met andere verwachtingen op voorhand. Waarom zou je iets al moeten zijn om het kunnen worden?

We zijn voortvarend aan de slag gegaan met het weer leef- en werkbaar maken van de school. Op den duur is het zeker de bedoeling ook anderen in gelegenheid te stellen om van de mogelijkheden van het pand gebruik te maken.

Op woensdag 24 februari hopen wij op de open dag van Tilburgse kraakpanden de eerste vorderingen te laten zien. Hiervan wordt zeer binnenkort een programma bekend gemaakt. U bent allen van harte welkom…