Persbericht 18-03-10

Krakers houden hoofd boven water.

Het Krakerscollectief Tilburg wil nogmaals benadrukken de herontwikkeling van de wijk Groeseind niet primair in de weg te wil liggen. Het slopen van de voormalige Bisschop Janssenschool, wat op 14 februari gekraakt is en gebruikt wordt als Autonoom Centrum, moet echter wel op een legale manier gebeuren. Zodra aangetoond wordt dat aan alle wettelijke eisen wordt voldaan voor een nieuwe bestemming zullen de krakers vertrekken en de sociale activiteiten elders gaan plaatsvinden. De functie van kraken, namelijk het in gebruik nemen van een langdurig leegstaand pand totdat daarmee daadwerkelijk iets gedaan wordt, is dan voorbij.

Tijdens overleg met de eigenaar WonenBreburg is dit ook besproken waarna wij dachten concrete afspraken te kunnen maken. Desondanks heeft WonenBreburg besloten ons te gedagen voor een kort geding welke gisteren heeft plaatsgevonden en waarvan de uitspraak vóór 31 maart is. Dit getuigt van geen enkel vertrouwen in goedwillende medemensen. Het imago van de wijk Groeseind is verslechterd door vandalen, illegaal gestort afval en drugsoverlast. Ook in de voormalige Bisschop Janssenschool hadden vandalen en koperdieven reeds huisgehouden en is er op het buitenterrein illegaal afval gestort. Dit alles hebben wij op vrijwillige basis opgeruimd. Op eigen kosten is een deel van de verwarming gerepareerd en is er een voorlopig watersysteem gemaakt. Om geluidsoverlast van muziekruimtes tegen te gaan zijn betreffende ruimtes geïsoleerd. Er zijn tot dusver geen klachten uit de buurt bij de politie binnengekomen. Vrees voor overlast is onnodig aangezien wij ons best doen dit te voorkomen.

De afdeling Handhaving van de gemeente Tilburg is uitgenodigd om ons binnenkort advies te geven en te controleren op o.a. brandveiligheid. De vele sociale en kunstzinnige activiteiten van het Autonoom Centrum zijn door de vrijwilligers binnen legale kaders uitgevoerd en worden officieel bezien op de huidige wet- en regelgeving. Alle pogingen om ons in een kwaad daglicht te stellen zijn niet in overeenstemming met de werkelijke toestand.