Persbericht 25-09-10

Krakers stellen het leegstandsbeleid van de gemeente Tilburg ter discussie.

Afgelopen zaterdagavond is het kantoorpand aan de Hub van Doorneweg 101 gekraakt. Het pand op bedrijventerrein ’t Laar stond sinds enkele jaren leeg en zal worden gebruikt voor bewoning en mogelijk sociaal-culturele activiteiten.

Met deze actie wil Krakerscollectief Tilburg aandacht vragen voor het op 1 oktober van kracht wordende kraakverbod en de problemen rond leegstand. De Wet Kraken en Leegstand, die beoogt een eind te maken aan het kraken, concentreert zich volgens de krakers op de gevolgen van het daadwerkelijke probleem: het falende leegstandsbeleid – terwijl daarvoor geen oplossingen worden aangedragen.

De krakers stellen dat het nu gekraakte pand, eigendom van de gemeente Tilburg, daarvan een goed voorbeeld vormt: op een woonoppervlakte van 3120 m2 is er een tijd geleden slechts één apart afsluitbare ruimte van ongeveer 50 m2 gebruikt voor opslag, terwijl er momenteel geen concrete plannen bestaan het pand in gebruik te nemen. Daarentegen heeft de gemeente afgelopen juli besloten twee verdiepingen te huren van het aan de overkant van de snelweg A58 gelegen prestigeproject EnTrada, waarvan tot dusver slechts 5 van de 14 verdiepingen zijn verhuurd. Volgens de gemeente zou dat op langere termijn goedkoper zijn.

In Tilburg zijn er momenteel 32.500 woningzoekenden waarvan 7200 urgent. In contrast daarvan staan er zo’n 3500 woningen leeg, naast 343.000 m2 aan bedrijfsoppervlak. Landelijk staan er maar liefst 313.000 huur- en koopwoningen, 11 miljoen m2 aan bedrijfsruimte, 4.5 miljoen m2 aan kantoorruimte en 2 miljoen m2 aan winkelruimte leeg.

Veel leegstand wordt in toenemende mate beheerd door anti-kraakbureaus, in deze sector worden de rechten van bewoners op allerlei manieren met voeten getreden. Anti-kraakcontracten bevatten tal van bepalingen die in strijd zijn met de Grondwet en de EVRM. Enkele voorbeelden van bepalingen zijn; geen recht op huurbescherming, de eigenaar en anti-kraakbureau zijn gevrijwaard van enige aansprakelijkheid en hebben het recht op ieder gewenst moment onaangekondigd de persoonlijke levenssfeer van de gebruiker te betreden. Hoewel gebruikers feitelijk huur betalen hebben zij geen recht op huurbescherming of op vervangende huisvesting en krijgen een vertrektermijn van 14 dagen. Dit alles komt relatief weinig aan het licht omdat bewoners niet met de pers mogen spreken van de anti-kraakbureaus.

De krakers vinden het onacceptabel dat leegstand op een dergelijke manier beheerd wordt.

De gemeente Tilburg heeft aangekondigd de problematiek rondom leegstand in een nog te verwachten nota te behandelen. De gemeenteraad zal naar aanleiding van dat rapport gaan bepalen welke maatregelen daadwerkelijk ingezet gaan worden. Tot die tijd is er volgens wethouder de Vries geen lokaal beleid rondom het kraken. Dit zou kunnen betekenen dat kraakpanden die al jaren door bewoning tegen verkrotting behoed worden of een breed gedragen sociaal-cultureel initiatief huisvesten – zoals Weggeefwinkel Noppes aan de Lange Nieuwstraat 53 – ontruimd zouden kunnen worden voor nog meer leegstand.

Volgens de krakers zou de gemeente haar leegstaand vastgoed op een eerlijke manier in gebruik moeten geven en ook woningcorporaties en commerciële vastgoedeigenaren daartoe moeten aansporen. Zolang de leegstandsproblematiek of woningnood voortduurt en malafide anti-kraakbureaus of speculanten daarvan misbruik maken is kraken volkomen te rechtvaardigen.