Politiek

College van B&W geeft antwoord: ‘eigendomsrecht boven recht op wonen!’

Na drie weken dan toch nog de officiële antwoorden op de raadsvragen van de SP over de ontruiming aan de Hub van Doorneweg 101 van 20 oktober 2010.
Het beleid ten opzichte van kraken in Tilburg luidt als volgt:
“De invoering van de Wet Kraken en leegstand is een feit. Actieve handhaving is een zaak van het Openbaar Ministerie (OM); de lokale driehoek bepaalt of tot ontruiming wordt overgegaan. Wij adviseren de Lokale driehoek om bij veiligheidsproblemen, overlast of risico’s voor de volksgezondheid strafrechtelijk op te treden en direct over te gaan tot ontruiming van het gekraakte pand. In overige situaties adviseren wij de Lokale driehoek om bij de prioriteitsafweging rekening te houden met de maatregelen die een eigenaar zelf getroffen heeft om kraken te voorkomen en het in beeld zijn van potentiële gebruikers (bijvoorbeeld antikraak) of huurders/kopers. In het kader van de nota Leegstand in Tilburg zullen wij ingaan op het te voeren leegstandsbeleid”
Klik hier voor de 15-tal raadsvragen en antwoorden van het College van B&W.

Marktgericht betonsocialisme heerst in Tilburg

In oktober heeft Tilburg de toon gezet middels de eerste strafrechtelijke ontruiming van het in opbouw zijnde Sociaal Cultureel Centrum. In november zegt burgemeester Noordanus tegenover de media; ‘Tilburg wil dit beleid voortzetten, desnoods met een kleine aanpassing’ De Tilburgse VVD wil dat Tilburg de eerste kraakvrije stad van Nederland wordt. Dus ondanks de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag, dat oordeelde dat de nieuwe kraakwet in strijd is met Europese regels, wil men in Tilburg doorhollen.

Peter Noordanus, alias Peter de Sloper, was in de jaren tachtig als PvdA-wethouder verantwoordelijk voor het sloopplan van sociaal centrum de Blauwe Aanslag in Den Haag. Vervolgens maakte hij de overstap naar de vastgoedwereld en werd voorzitter van de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) en directeur van projectontwikkelaars-imperium AM vastgoedontwikkeling (€375.000 per jaar!). Dezelfde AM vastgoed is ook betrokken bij shopping-mall plannen. Precies zo’n plan wat in 2009 door de Tilburgse bevolking middels een referendum afgewezen werd. Met Noordanus toch weer een shopping-mall?
Het moge duidelijk zijn dat de Tilburgse burgemeester het marktgerichte betonsocialisme van de huidige PvdA zo’n beetje heeft uitgevonden.

Nota Wet Kraken en Leegstand Tilburg

Hoe gaat Tilburg om met leegstandsbeheer en de handhaving van de nieuwe anti-kraakwet? In de Nota worden alle mogelijkheden en opties belicht waarover vervolgens de Tilburgse politiek zal gaan beslissen wat er in uitvoering wordt gebracht.

Georganiseerde Weldaad heeft op 18 juni haar inbreng 100618 Nota Tilburg over Wet Kraken en Leegstand overhandigt aan verantwoordelijk Wethouder de Vries. Volgens hem zal de Nota na oktober pas af zijn en is er tot die tijd geen beleid in Tilburg voor de Wet Kraken en Leegstand.

Eerste politiek overwinning? Raadsoverleg Tilburg ‘Kraken en Leegstand’ van 17 mei.

De Tilburgse politiek heeft te kennen gegeven niets te zien in een harde aanpak van Tilburgse krakers omdat dit volgens de meeste politici geen probleem is. De partijen richten zich liever op het onderliggende probleem van de leegstand. Er wordt een nota gemaakt waarin verschillende instrumenten ter inzetting tegen de leegstand komen te staan waarover vervolgens gestemd gaat worden.

Het Tilburgse Krakerscollectief heeft met ondersteuning van Georganiseerde Weldaad de afgelopen vijf maanden campagne gevoerd en het lijkt erop dat de eerste politieke overwinning binnen is. Het ongefundeerde en demoniserende VVD-initiatiefvoorstel is ingetrokken nadat bleek dat geen enkele partij dit voorstel volledig ondersteund, toch zouden CDA en TON bij kleine aanpassingen vóór stemmen. Gelukkig vormen deze drie partijen geen meerderheid in Tilburg. De VVD gaf toe dat het voorstel verkiezingsretoriek was naar aanloop van de gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk zal de oud VVD-woordvoerder Fysiek Roel Lauwerier – nu Wethouder – tot inkeer komen en zijn verontschuldiging aanbieden jegens de Tilburgse krakers.

De campagne van het Krakerscollectief werd al openlijk gesteund door de SP en in mindere mate GroenLinks. Tijdens het Raadsoverleg spraken D’66, PvdA en VSP zich ook positief uit over kraken, wat een ruime meerderheid betekent en dus veel goeds kan opleveren. De aanwezige sprekers namens het Krakerscollectief riepen de Tilburgse politici op om zich tegen de te verwachten Wet Kraken en Leegstand uit te spreken. Helaas werd hiervoor geen meerderheid gevonden omdat de meeste fracties het onzinnig vinden om als lagere overheid tegen een landelijke wet te zijn. Het wachten is nu op de Tilburgse nota waarvoor nog flink wat lobbywerk in het vooruitzicht ligt.
Zie hier het artikel van Brabants Dagblad.
En hier het SP-verslag over de Raadoverleg.

Het Kraakdebat van 6 mei groot succes!

Het debat werd georganiseerd door SP-Tilburg en het Krakerscollectief ondersteund door Georganiseerde Weldaad en vond plaats in cultuurfabriek Hall of Fame. Gespreksleider Paulus Jansen (Woordvoerder Wonen, SP Tweede Kamer) heeft een kort verslag gemaakt van deze avond. Het Brabants Dagblad heeft een minder inhoudelijk artikel gepubliceerd genaamd ‘Debat zonder regels, mét resultaat’. De projectleider van Tijdelijk Beroofd?! heeft ook een kort verslag van het debat geschreven.  Klik hier voor de flyer

Aantoonbare cijfers Tilburg

Volgens onderzoek in opdracht van het ministerie van VROM bleken er in Tilburg 3476 woningen (circa 4% van de woningvoorraad) leeg te staan in het jaar 2006. Tevens blijkt er volgens onderzoek in opdracht van de gemeente Tilburg een woningtekort te zijn van 3000 woningen (circa 3,5% van de woningvoorraad). Er is dus meer leegstand dan er aan tekort is op de Tilburgse woningmarkt! Ook staat er volgens onderzoek van GL-Tilburg 343.000 m2 aan bedrijfsoppervlak leeg, zonder dat het terreinoppervlak is meegerekend. Maar toch begint men binnenkort met de aanleg van het industrieterrein Wijkevoort.