Vrijplaats

Poging tot starten Vrijplaats

Zaterdag 25 september 2010 is het pand aan de Dr. Hub van Doorneweg 101 gekraakt. Directe aanleiding hiervoor was het op 1 oktober jl. ingevoerde kraakverbod en, in relatie hiertoe, onze twijfels met betrekking tot het leegstandsbeleid van de gemeente. Dit alles is reeds toegelicht in het persbericht ‘Krakers stellen het leegstandsbeleid van de gemeente Tilburg ter discussie’. Maar dat kraken tot voor kort legaal was, was niet de reden dat we deden wat we doen.

In het open netwerk dat zich in en rond een kraakpand vormt, ontstaan tal van positieve dwarsverbanden en wisselwerkingen. In zo’n netwerk bespaart men elkaar geld, tijd, en energie. Zo vormt het een ideale voedingsbodem voor creativiteit en kleine bedrijvigheid. In de afgelopen decennia ontstonden er zo al vele bejubelde initiatieven, waarvan sommigen inmiddels zijn uitgegroeid tot gevestigde instituten.

Met dit project willen wij voorkomen dat, na het kraakverbod, dit aspect van de beweging haar podium verliest.

Klik hier voor het onlangs aan de gemeente overhandigde ‘Voorstel Gebruiksplan Vrijplaats’ waarin antwoord gegeven wordt op de volgende vragen:
1. Waarom is het nodig?
2. Wat willen we doen?
3. Hoe gaan we dat doen?

Voor meer achtergrondinformatie zie dit (deel 1 & 2 & 3) onderzoek over vrijplaatsen in Amsterdam.

Ontruimd op basis van de nieuwe kraakwet

Helaas heeft het niet zo mogen zijn dat het kantoorgebouw getransformeerd werd tot een volwaardige vrijplaats. De Tilburgse burgemeester heeft in samenspraak met de lokale politie en het OM besloten om tot ontruiming over te gaan ondanks de steun die het Vrijplaats-initiatief krijgt van SP, GroenLinks en in minder mate PvdA. Zie voor meer informatie over de ontruiming de verschillende media-berichten van 20 en 21 oktober 2010.

Vrijplaats initiatief wordt vervolgd…

De initiatiefnemers en sympathisanten van de Vrijplaats zullen verder strijden voor een ‘Sociaal Cultureel Centrum’ in Tilburg. Er zal een vervolgstuk komen op het gebruiksplan en er zal lobbywerk verricht worden met verschillende partijen waaronder de gemeente Tilburg en de non-commerciële kunst-, muziek- en cultuursector.


Heb je een goed idee?
Zoek je expositie- of repetitieruimte?

Heb je een hart voor de zaak en wil je helpen?

Ondersteund jouw organisatie/bedrijf het Vrijplaats-initiatief?

Mail dan naar: vrijplaats@georganiseerde-weldaad.nl