Solidariteitskas

Solidariteitskas Weldaad
Triodos rekeningnummer 390391956
Ten name van: Weldaad te Tilburg

De solidariteitskas van Weldaad geeft financiële ondersteuning aan met name initiatieven/acties die voortkomen uit werkgroepen en campagnes van Weldaad. Daarnaast kunnen gelijkgestemde autonome groepen uit Tilburg e.o. een beroep doen op financiële ondersteuning en wordt er soms meebetaald aan landelijke initiatieven/acties. De activiteiten die door werkgroepen en campagnes van Weldaad georganiseerd worden dienen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te zijn. Mochten eigen middelen niet toereikend zijn dan kan de solidariteitskas bijspringen. Ook als er opbrengsten zijn is de kas ervoor om dit geld goed te beheren. Zie hier een greep uit verleende financiële ondersteuning door de Solidariteitskas van Weldaad.

De kas is grotendeels afhankelijk van periodieke donaties en eenmalige giften om alle kosten van initiatieven/acties te dekken. Helaas zijn de inkomsten uit bijvoorbeeld benefieten en donaties ter plekke niet voldoende. Het is dus belangrijk dat mensen een financiële bijdrage willen leveren.

Als je een donatie wilt doen kun je dat op meerdere manieren bewerkstelligen:
1) Een overboeking via een bankgiro (zowel digitaal als schriftelijk) op het rekeningnummer 390391956 ten name van Weldaad te Tilburg.

2) Een periodieke overboeking die je kunt instellen via internetbankieren of door contact op te nemen met je bank. Deze worden ook wel een ‘automatische periodieke overboekingen’ genoemd. Hierbij kun je bijvoorbeeld maandelijks een bedrag van €10,- overmaken naar onze rekening.

3) Een cash betaling, hiervoor kun je contact opnemen met de penningmeester van Weldaad (Malong) op het e-mailadres solidariteitskas AT georganiseerde-weldaad.nl

Als je een specifieke actie of onderdeel van Weldaad wilt ondersteunen dan kan dat ook. Zorg er dan voor dat je bij de overboeking als kenmerk het desbetreffende initiatief benoemt.

Omdat Weldaad een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI-status) bij de belastingdienst is kun je donaties aan Weldaad van je inkomstenbelasting aftrekken. Ga voor meer informatie naar de website van de belastingdienst.

Aanvragen van financiële ondersteuning komen ter sprake op de verenigingsvergadering. De penningmeester geeft advies waarna er in consensus een besluit wordt gemaakt. Men komt in aanmerking voor financiële ondersteuning als het initiatief/actie past binnen de visie en algemene doelen van de vereniging. Verder dient men geen reguliere subsidie te kunnen krijgen en een deel van de kosten ook zelf te financieren. Voor aanvragen of meer informatie over de Solidariteitskas stuur een mail naar:

solidariteitskas AT georganiseerde-weldaad.nl