Tegen-Toppen

Wat is Tegen-Toppen?
Tegen-Toppen is een werkgroep van Vereniging Weldaad die zich concentreert op topconferenties met meer dan twee staten (multilateraal) zoals de G8, G20, NAVO en WTO. Op dit soort conferenties komen wereldleiders bijeen, en bespreken de economische en politieke problemen in de wereld. Wij organiseren open informatiebijeenkomsten, ludieke activiteiten en doen berichtgeving over acties tegen topconferenties en het soort van maatschappij waar zij voor staan.

Waarom?
Volgens andersglobalisten, ook volgens Vereniging Weldaad, wortelen de gemaakte analyses en voorgestelde opvattingen van topconferenties in een maatschappelijke
orde waarin het multinationale bedrijfsleven en de rijke elites in vooral machtige staten voorrang krijgen. Belangen van arme bevolkingen wereldwijd worden weggeduwd, en ondergeschikt gemaakt aan de winsten van bedrijven. Hetzelfde geldt in deze visie voor het milieu, en werkelijke democratie komt eveneens in het gedrang als slechts een minieme maar steenrijke minderheid haar prioriteiten doorgedrukt ziet.


tegen-toppen AT georganiseerde-weldaad.nl